Construction materials

Bricks, cement, ceramics, paints and wallcoverings, insulators, blocks, tiles, mortar, paving materials, flagstones, coated materials, glass beads, concrete, ...
MVM Démász Áramhálózati Kft. Modification notice

Vasbetonoszlopok beszerzése

Erősáramú szabadvezetékek tartására, feszítésére és az oszloptranszformátor-állomások tartására szolgáló vasbetonoszlopok: Tervezett mennyiség: 6/1. VASBETON.OSZLOP 10-1800 NAGYCSÚCSHÚZASÚ: 225 db 6/2. VASBETON OSZLOP 10-2800 TÍPUS NAGYCSÚCSHÚZASÚ: 23 db 6/3. VASBETON OSZLOP 12-1800 TÍPUS NAGYCSÚCSHÚZASÚ 225 db 6/4. VASBETON OSZLOP 12-2800 TÍPUS NAGYCSÚCSHÚZASÚ: 225 db 6/5. VASBETON OSZLOP 14-1800...
Publication24-05-2022
Subject code (CPV) Electricity poles (44212226)
Region code (NUTS) Dél-Alföld (HU33)
Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju, Zakład Wsparcia Produkcji Modification notice

Dostawy do kopalń JSW S.A. rozpór rurowych i regulowanych z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy

Dostawy do kopalń JSW S.A. rozpór rurowych i regulowanych z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy
Publication24-05-2022
Subject code (CPV) Mining struts (44462000)
Region code (NUTS) Tyski (PL22C)
Hochsauerlandkreis Modification notice

TGA Schwachstrom für den Neubau des Berufskollegs Berliner Platz in Arnsberg

Fernmelde- und Informationstechnik nach DIN 18382 BGF Gebäude Berufskolleg ca. 11.260 m2 BGF Gebäude Infrastruktur ca. 160 m2 BGF gesamt ca. 11.420 m2 Leistungsumfang Herstellung, Lieferung und Montage von - Baustelleneinrichtung - Erstellung Werk- und Montageplanung, Dokumentation, SV-Abnahmen - Überspannungsschutz für alle Schwachstromzentralen Sprachalarmierung - SAA mit Anbindung an die BMA 1...
Publication24-05-2022
Subject code (CPV) Installation of telecommunications equipment (45314000)
Region code (NUTS) Hochsauerlandkreis (DEA57)
EnBW He Dreiht GmbH Contract award notice – utilities

Offshore Wind Farm (OWF) He Dreiht - Lot Foundation Monopile (MP)

The EnBW He Dreiht GmbH seeks to contract the scope of the Monopile package. The scope includes the procurement of steel, manufacturing and delivery of the Monopiles (MP).
Publication24-05-2022
Subject code (CPV) Offshore fabrication work (45255410)
Region code (NUTS) Overig Groningen (NL113)
Gmina Nowe Ostrowy Corrigendum

Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń – wymiana źródeł ciepła w gminie Nowe Ostrowy

Realizowany projekt zakłada wykonanie prac w trybie „zaprojektuj i wybuduj”, tj. projektów budowlanych i pozwoleń na budowę i/lub zgłoszeń a następnie dostawę i montaż źródeł ciepła w: a) 52 nieruchomościach osób prywatnych w budynkach jednorodzinnych i wielorodzinnych, b) 3 budynkach użyteczności publicznej, Zlokalizowanych na terenie Gminy Nowe Ostrowy oraz prac termomodernizacyjnych w budynkach...
Publication24-05-2022
Subject code (CPV) Engineering design services (71320000)
Region code (NUTS) Skierniewicki (PL715)
Área de Gobierno de Portavoz, Seguridad y Emergencias Contract award notice

Suministro e instalación de taquillas para los equipos de protección individual del personal de la Jefatura del Cuerpo de Bomberos del Ayuntamiento de...

Suministro e instalación de taquillas para los equipos de protección individual del personal de la Jefatura del Cuerpo de Bomberos del Ayuntamiento de Madrid.
Publication24-05-2022
Subject code (CPV) Safe-deposit lockers (44421600)
Region code (NUTS) Madrid (ES300)
Електроразпределителни мрежи Запад АД Contract award notice – utilities

Доставка на стоманорешетъчни стълбове и основи, реф. № PPD 21-115_КС 066

Предметът на настоящия договор обхваща Обособена позиция № 1 - „Доставка на стоманорешетъчни стълбове за ВЛ 20 kV за една тройка и две тройки проводници“ от предмета на обществена поръчка с реф. № PPD 21-115_КС 066. Ориентировъчните количества за съответната обособена позиция, за срокa на договора от 24 (двадесет и четири) месеца, са отразени в отделни документи с наименование "PPD 21-115_КС 066_О...
Publication24-05-2022
Subject code (CPV) Lattice masts (44212263)
Region code (NUTS) Югозападен (BG41)
Електроразпределителни мрежи Запад АД Contract award notice – utilities

Доставка на стоманорешетъчни стълбове и основи, реф. № PPD 21-115_КС 066

Предметът на настоящия договор обхваща Обособена позиция № 2 - „Доставка на основи за стоманорешетъчни стълбове за ВЛ 20 kV“ от предмета наобществена поръчка с реф. № PPD 21-115_КС 066. Ориентировъчните количества за съответната обособена позиция, за срокa на договора от 24 (двадесет и четири) месеца, са отразени в отделни документи с наименование "PPD 21-115_КС 066_ОРИЕНТИРОВЪЧНИ КОЛИЧЕСТВА_ОП 1/...
Publication24-05-2022
Subject code (CPV) Lattice masts (44212263)
Region code (NUTS) Югозападен (BG41)
Електроразпределителни мрежи Запад АД Contract award notice – utilities

Доставка на стоманорешетъчни стълбове и основи, реф. № PPD 21-115_КС 066

Предметът на настоящия договор обхваща Обособена позиция № 3 - „Доставка на стоманорешетъчни стълбове за ВЛ 20 kV сглобяеми с болтови съединения, горещо поцинковани“ от предмета на обществена поръчка с реф. № PPD 21-115_КС 066. Ориентировъчните количества за съответната обособена позиция, за срокa на договора от 24 (двадесет и четири) месеца, са отразени в отделни документи с наименование "PPD 21-...
Publication24-05-2022
Subject code (CPV) Lattice masts (44212263)
Region code (NUTS) Югозападен (BG41)
Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju, Zakład Wsparcia Produkcji Contract award notice – utilities

Dostawy do kopalń JSW S.A. obudów chodnikowych z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy.

Dostawy do kopalń JSW S.A. obudów chodnikowych z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy.
Publication24-05-2022
Subject code (CPV) Structural products (44200000)
Region code (NUTS) Rybnicki (PL227)
Bergen kommune - Innkjøp konsern Contract notice

EØS 001-2022 Framework agreement for paint and painting equipment - new invitation to tender after cancellation

Bergen, Modalen, Osterøy and Øygarden Municipalities, as well as Bergen Church Council and Betanien rehabilitation and nursing home would like to enter into a new framework agreement for paint, painting products, painting equipment, and logically associated products. Askøy Municipality reserves the right to join the contract if the tenderer has a sales outlet in Askøy or in west Bergen. The contra...
Publication24-05-2022
Subject code (CPV) Painters' brushes (39224210)
Region code (NUTS) Vestland (NO0A2)
DIR INTERDEPARTEMENTALE ROUTES NORD 59 Contract award notice

A1 - Réparation de l'écran acoustique sur la commune de Vendeville

A1 - Réparation de l'écran acoustique sur la commune de Vendeville
Publication24-05-2022
Subject code (CPV) Construction work for engineering works except bridges, tunnels, shafts and subways (45222000)
Polska Grupa Górnicza S.A. Contract notice – utilities

Dostawa farb, lakierów i rozcieńczalników dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. – nr grupy 243-1

Postępowanie o udzielenie zamówienia sektorowego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. (Dz.U. poz. 2019 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp. Postępowanie jest prowadzone w języku polskim. Obowiązek informacyjny wynikający z Artykułu 13 ust. 1 i 2 RODO (UE) spełniono na stronie internetowej PGG S.A. w zakładce RODO. Zamawiający, na...
Publication24-05-2022
Subject code (CPV) Paints, varnishes and mastics (44800000)
Region code (NUTS) Śląskie (PL22)
ASET S.p.A. Contract award notice

Procedura aperta per l’affidamento in appalto della fornitura e manutenzione di isole ecologiche ad accesso controllato come da Capitolato speciale

Procedura aperta per l’affidamento in appalto della fornitura e manutenzione di isole ecologiche ad accesso controllato come da Capitolato speciale
Publication24-05-2022
Subject code (CPV) Refuse skips (44613700)
Region code (NUTS) Pesaro e Urbino (ITI31)
Empresa de Transformación Agraria S.A.,S.M.E., M.P., (TRAGSA) Contract notice

Conclusión de Acuerdo Marco para el suministro de hormigón en la provincia de Girona.

Conclusión de Acuerdo Marco para el suministro de hormigón en la provincia de Girona.
Publication24-05-2022
Subject code (CPV) Concrete (44114000)
Region code (NUTS) Girona (ES512)
Empresa de Transformación Agraria S.A.,S.M.E., M.P., (TRAGSA) Contract notice

Conclusión de Acuerdo Marco para el suministro de hormigón de planta para todas las actuaciones del ámbito de la Gerencia Provincial de Granada. A

Conclusión de Acuerdo Marco para el suministro de hormigón de planta para todas las actuaciones del ámbito de la Gerencia Provincial de Granada. A
Publication24-05-2022
Subject code (CPV) Concrete (44114000)
Region code (NUTS) Granada (ES614)
MVM Démász Áramhálózati Kft. Contract award notice – utilities

Szerkezeti-és áramkötés rögzítő kötőelemek

Ajánlatkérő ellátási területén található kis-, közép- és nagyfeszültségű, főelosztó és elosztóhálózatok tartószerkezeteihez, berendezéseihez és áramkötéseihez alkalmazandó csavaros kötőelemek beszerzése keretszerződés keretében. Szerkezeti-és áramkötés rögzítő kötőelemek: 1. rész: Galvánhorganyzott kötőelemek 2. rész: Tűzi horganyzott kötőelemek 3. rész: Speciális kötőelemek
Publication24-05-2022
Subject code (CPV) Iron or steel threaded articles (44531700)
Region code (NUTS) Csongrád (HU333)
Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera Contract award notice

Alquiler, instalación, mantenimiento y desmontaje de las Casetas de la Feria y Fiestas de San Antonio de Chiclana de la Frontera.

Alquiler, instalación, mantenimiento y desmontaje de las Casetas de la Feria y Fiestas de San Antonio de Chiclana de la Frontera.
Publication24-05-2022
Subject code (CPV) Structural products (44200000)
Region code (NUTS) Cádiz (ES612)
Ostravská univerzita, Lékařská fakulta Contract award notice

Rekonstrukce budovy ZZ - části C, D, E pro potřeby simulačního centra - Cvičné nemocnice - volný interiér

Předmětem plnění veřejné zakázky je uzavření smlouvy o dílo na dodávku volného interiéru ke stavbě Rekonstrukce budovy ZZ - části C, D, E pro potřeby simulačního centra - Cvičné nemocnice, a to dle zadávacích podmínek a všech jejich příloh, které jsou nedílnou součástí Zadávací dokumentaci.
Publication24-05-2022
Subject code (CPV) Cupboards (39122100)
Region code (NUTS) Moravskoslezský kraj (CZ080)
Nomi4s i/s Contract award notice

Udbud af rammeaftale for levering af helt og delvist nedgravede beholdere til madaffald og restaffald samt genanvendelige affaldsfraktioner

Udbud af rammeaftale for levering af helt og delvist nedgravede beholdere til madaffald og restaffald samt genanvendelige affaldsfraktioner Rammeaftale 1, levering af nedgravede beholdere til madaffald, restaffald samt genanvendelige affaldsfraktioner. Rammeaftale 2, levering af enkeltstående delvist nedgravede beholdere til madaffald, restaffald samt genanvendelige affaldsfraktioner. Rammeaftale...
Publication24-05-2022
Subject code (CPV) Refuse skips (44613700)
Region code (NUTS) Vestjylland (DK041)
OPH 13 HABITAT Contract award notice

Accord Cadre Mono Attributaire A Bons De Commande Concernant La Mise A Disposition De Portes, Panneaux, Et Alarmes Anti-Intrusion Sur Le Patrimoine De...

Le présent accord-cadre mono attributaire à bons de commande a pour objet la protection contre l'intrusion dans les logements vacants et locaux du patrimoine de 13 Habitat. le présent marché porte sur : - La location de portes, panneaux et alarmes anti-intrusion, comprenant la pose, la dépose, le Sav et la maintenance des équipements tout au long de sa durée de location. La durée de location pourr...
Publication24-05-2022
Subject code (CPV) Security services (79710000)
Region code (NUTS) Bouches-du-Rhône (FRL04)
Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz Contract award notice

Acuerdo Marco para la contratación del Suministro de Materiales de Ferretería, Construcción, Pintura, Fontanería, Riego y productos de limpieza para e...

Acuerdo Marco para la contratación del Suministro de Materiales de Ferretería, Construcción, Pintura, Fontanería, Riego y productos de limpieza para el Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz
Publication24-05-2022
Subject code (CPV) Construction materials and associated items (44100000)
Region code (NUTS) Madrid (ES300)
Prešovský samosprávny kraj Contract award notice

Prístavba telocvične k existujúcemu objektu so súp. č. 537/2 pre Gymnázium T. Vansovej v Starej Ľubovni

Predmetom zákazky sú stavebné práce prístavba telocvične k existujúcemu objektu Gymnázia Terézie Vansovej v Starej Ľubovni so súpisným číslom 537/2 podľa Opisu predmetu zákazky v zmysle Časti B. týchto súťažných podkladov a na základe projektovej dokumentácie, ktorá tvorí Prílohu č. B.1 Časti B. Opis predmetu zákazky týchto súťažných podkladov.
Publication24-05-2022
Subject code (CPV) Engineering design services (71320000)
Region code (NUTS) Prešovský kraj (SK041)
Tyresö kommun Contract award notice

Källsortering Tyresö kommuns interna verksamhet

Insamling av källsorterat material från Tyresös kommunala verksamheter ALLMÄN ORIENTERING Tyresö kommun bjuder in Er att lämna anbud avseende fastighetsnära insamling av källsorterat material från kommunala verksamheter, enligt förutsättningar och villkor i detta förfrågningsunderlag med bilagor. Tyresö kommun är en storstadsnära kommun cirka 20 minuter från Stockholm city. Totalt har kommunen cir...
Publication24-05-2022
Subject code (CPV) Waste drums (44616200)
Region code (NUTS) Stockholms län (SE110)
Swissgrid AG, Procurement & Claim Management Contract award notice – utilities

Rahmenverträge für die Herstellung und Lieferung von Standard-Isolatorenketten (Los 1) resp. für die Herstellung und Lieferung von Armaturen für Erd-...

Los 1: Herstellung und Lieferung von Standard-Isolatorenketten Swissgrid möchte mit 2 Lieferanten Rahmenverträge über eine Dauer von 4 Jahren (+ optionale Verlängerung um 1 Jahr) für die Herstellung und Lieferung von folgenden Standard-Isolatorenketten abschliessen: - Einfachabspannketten - Doppelabspannketten - Einfachtragketten - Doppeltragketten - Doppel-Tragabspannketten (aufgehängte Abspannke...
Publication24-05-2022
Subject code (CPV) Overhead power lines (31321100)
Region code (NUTS) Schweiz/Suisse/Svizzera (CH0)
truck tower-crane sharing