Construction tenders

Construction is a very important and highly active public tender market sector. Road works, bridge construction, renovation, plumbing, etc. When you are active in construction, be sure to have a look at the publications below.
Erasmus Universiteit Rotterdam Contract award notice

Technisch beheer en onderhoud

Onderhoud en beheer van elektrotechnische-, werktuigbouwkundige- en terrein installaties alsmede handyman werkzaamheden. Zie voor beschrijving van de volledige scope 2.1 van de Selectieleidraad. Deze niet-openbare aanbesteding zal volledig via het platform Negometrix verlopen, te bereiken via www.negometrix.com.
Publication02-12-2021
Subject code (CPV) Mechanical and electrical engineering services (71334000)
Region code (NUTS) Nederland (NL)
Gemeente Utrecht Contract award notice

Marktconsultatie - Marktconsultatie Nieuwbouw Internationale School Utrecht

Voor de internationale school Utrecht (ISUtrecht) zal nieuwe huisvesting gebouwd worden op het Utrecht Science Park (USP). De gemeente Utrecht is voor dit project de bouwheer. Het nieuwe gebouw dient ruimte te bieden aan ca. 1200 leerlingen en zal een omvang hebben van ca. 14.600 m² BVO. Wij merken dat we de beoogde (esthetische) kwaliteit niet altijd halen in de projecten die we aanbesteden en wi...
Publication02-12-2021
Subject code (CPV) Building installation work (45300000)
Region code (NUTS) Nederland (NL)
Sportbedrijf Rotterdam B.V. Contract award notice

Openbare Europese aanbesteding Onderhoud Zwembaden t.b.v. Sportbedrijf Rotterdam

De doelstelling van deze aanbesteding is om te komen tot een partner die er middels het onderhoud van de zwembaden voor zorgt dat SR zich optimaal kan focussen op de bedrijfsdoelstellingen en de exploitatie van de zwembaden. Let op! In het Programma van Eisen wordt verwezen naar diverse bijlagen, deze bijlagen zijn op verzoek te verkrijgen via de berichtenmodule in TenderNed. Een aantal van deze b...
Publication02-12-2021
Subject code (CPV) Construction work for swimming pool (45212212)
Region code (NUTS) Nederland (NL)
Waterschap Drents Overijsselse Delta Contract award notice

Gistingsinstallatie Echten, veilig en duurzaam

Doel van de aanbesteding ​ Met deze openbare Europese aanbesteding wenst WDODelta één partij te selecteren voor het ontwerpen, realiseren en gedeeltelijk beheer en onderhoud van een (slib)gistinginstallatie met bijbehorende installaties op de Rioolwaterzuivering Echten te Nijstad 7 in Hoogeveen. De te realiseren installatie bestaat in hoofdlijnen uit: Gistinginstallatie, aanpassing van de bestaand...
Publication02-12-2021
Subject code (CPV) Sewage-treatment plant construction work (45252100)
Region code (NUTS) Nederland (NL)
Waterschap Hollandse Delta Contract award notice

Bouwteam Renovatie rioolgemaal Brabant

Het doel van het project is het opstellen en het realiseren van een ontwerp voor een integrale renovatie van het gemaal Brabant te Spijkenisse. Er wordt een bouwteamovereenkomst gesloten met één ondernemer voor de ontwerpfase (bouwteamfase). Het is de intentie van WSHD met deze ondernemer een contract voor de realisatie af te sluiten onder voorbehoud van overeenstemming over de inschrijvingsprijs...
Publication02-12-2021
Subject code (CPV) Sewage pumping stations construction work (45232423)
Region code (NUTS) Groot-Rijnmond (NL33C)
Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud Prior information notice

Marktconsultatie - AT-2021-15: Markconsultatie ten behoeve van het Meerjarenprogramma Geluidsanering (MJPG) (verwachte einddatum: 31-01-2022).

In het kader van het Meerjarenprogramma Geluidsanering wordt een model aanbestedingsdossier opgesteld voor de realisatie van geluidschermen. Met deze marktconsultatie beoogd RWS een aantal aspecten uit dit model aanbestedingsdossier gerelateerd aan de duurzaamheidsambitie te toetsen. De duurzaamheidsambitie kent twee pijlers: circulariteit en biodiversiteit. Deze marktconsultatie richt zich tot de...
Publication02-12-2021
Subject code (CPV) Construction work (45000000)
Region code (NUTS) Nederland (NL)
Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh um Chibearshlándáil (ENISA) Contract award notice

Oibrithe athchóirithe oifige – Chalandri

Tá oibreacha athchóirithe sibhialta agus leictrimeicniúla de dhíth ar an ngníomhaireacht thar urláir éagsúla dá foirgneamh atá suite ag Ethnikis Antistaseos 72 agus Agamemnonos 14, Chalandri, 15 231, Attiki, AN GHRÉIG.
Publication02-12-2021
Subject code (CPV) Building construction work (45210000)
Region code (NUTS) Aττική (EL30)
Agência da União Europeia para a Cibersegurança (ENISA) Contract award notice

Obras de renovação de escritórios – Chalandri

A agência requer obras de renovação civil e eletromecânica em vários andares do seu edifício localizados em Ethnikis Antistaseos 72 e Agamemanonos 14, Chalandri, 15 231, Attiki, GRÉCIA.
Publication02-12-2021
Subject code (CPV) Building construction work (45210000)
Region code (NUTS) Aττική (EL30)
L-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għaċ-Ċibersigurtà (ENISA) Contract award notice

Xogħlijiet ta’ rranġar mill-ġdid tal-uffiċċji – Chalandri

L-aġenzija teħtieġ xogħlijiet ta’ rranġar mill-ġdid ċivili u elettromekkaniċi fuq diversi sulari tal-bini tagħha li jinsab f’Ethnikis Antistaseos 72 u Agamemnonos 14, Chalandri, 15 231, Attiki, IL-GREĊJA.
Publication02-12-2021
Subject code (CPV) Building construction work (45210000)
Region code (NUTS) Aττική (EL30)
Den Europæiske Unions Agentur for Cybersikkerhed (ENISA) Contract award notice

Kontorrenovering — Chalandri

Agenturet ønsker civil- og elektromekanisk renovering af forskellige etager i sin bygning beliggende påi Ethnikis Antistaseos 72 og Agamemnonos 14, Chalandri, 15 231, Attiki, GRÆKENLAND.
Publication02-12-2021
Subject code (CPV) Building construction work (45210000)
Region code (NUTS) Aττική (EL30)
Euroopan unionin kyberturvallisuusvirasto (ENISA) Contract award notice

Toimistojen kunnostustyöt – Chalandri

Euroopan unionin kyberturvallisuusvirasto (ENISA) tarvitsee rakennusteknisiin ja sähkömekaanisiin kunnostustöihin liittyviä palveluja. Kyseisiä palveluja tarvitaan useassa kerroksessa viraston rakennuksessa osoitteessa Ethnikis Antistaseos 72 & Agamemnonos 14, Chalandri, 15 231, Attiki, KREIKKA.
Publication02-12-2021
Subject code (CPV) Building construction work (45210000)
Region code (NUTS) Aττική (EL30)
Europos Sąjungos kibernetinio saugumo agentūra (ENISA) Contract award notice

Biuro atnaujinimo darbai – Chalandris

Agentūrai reikalingi statybos ir elektromechaniniai atnaujinimo darbai skirtinguose jos pastato, esančio Ethnikis Antistaseos 72 ir Agamemnonos 14, Chalandri, 15 231, Attiki, GRAIKIJA, aukštuose.
Publication02-12-2021
Subject code (CPV) Building construction work (45210000)
Region code (NUTS) Aττική (EL30)
Eiropas Savienības Kiberdrošības aģentūra (ENISA) Contract award notice

Biroja atjaunošanas darbi – Chalandri

Aģentūrai nepieciešami būvdarbi un elektromehāniskie atjaunošanas darbi dažādos tās ēkas stāvos, kas atrodas Ethnikis Antistaseos 72 un Agamemnonos 14, Chalandri, 15 231, Attiki, GRIEĶIJA.
Publication02-12-2021
Subject code (CPV) Building construction work (45210000)
Region code (NUTS) Aττική (EL30)
Agentur der Europäischen Union für Cybersicherheit (ENISA) Contract award notice

Bürosanierungsarbeiten – Chalandri

Die Agentur benötigt zivile und elektromechanische Sanierungsarbeiten auf verschiedenen Etagen ihres Gebäudes in Ethnikis Antistaseos 72 und Agamemnonos 14, Chalandri 15 231, Attiki, GRIECHENLAND.
Publication02-12-2021
Subject code (CPV) Building construction work (45210000)
Region code (NUTS) Aττική (EL30)
Agenzia dell'Unione europea per la cibersicurezza (ENISA) Contract award notice

Lavori di rinnovo di uffici — Chalandri

L'Agenzia necessita di lavori di ristrutturazione civile ed elettromeccanica su vari piani del suo edificio situato a Ethnikis Antistaseos 72 e Agamemnonos 14, Chalandri, 15 231, Attiki, GRECIA.
Publication02-12-2021
Subject code (CPV) Building construction work (45210000)
Region code (NUTS) Aττική (EL30)
Agencija Europske unije za kibersigurnost (ENISA) Contract award notice

Radovi obnove ureda — Chalandri

Agencija treba građevinske i elektromehaničke radove obnove na različitim katovima svoje zgrade koja se nalazi na lokaciji Ethnikis Antistaseos 72 i Agamemnonos 14, Chalandri 15 231, Attiki, GRČKA.
Publication02-12-2021
Subject code (CPV) Building construction work (45210000)
Region code (NUTS) Aττική (EL30)
Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Κυβερνοασφάλεια (ENISA) Contract award notice

Εργασίες ανακαίνισης γραφείων – Χαλάνδρι

Ο Οργανισμός απαιτεί έργα ανακαίνισης πολιτικού μηχανικού και ηλεκτρολόγου μηχανικού σε διάφορους ορόφους του κτιρίου του, που βρίσκεται στις διευθύνσεις Ethnikis Antistaseos 72 και Agamemnonos 14, Chalandri, 15 231, Attiki, ΕΛΛΑΔΑ.
Publication02-12-2021
Subject code (CPV) Building construction work (45210000)
Region code (NUTS) Aττική (EL30)
Európai Uniós Kiberbiztonsági Ügynökség (ENISA) Contract award notice

Irodafelújítási munkák – Chalandri

Az ügynökség mélyépítési és elektromechanikai felújítási munkákra tart igényt az Ethnikis Antistaseos 72 és Agamemnonos 14, Chalandri 15 231, Attiki, GÖRÖGORSZÁG címen található épületének különböző emeletein.
Publication02-12-2021
Subject code (CPV) Building construction work (45210000)
Region code (NUTS) Aττική (EL30)
Агенция на Европейския съюз за киберсигурност (ENISA) Contract award notice

Дейности по обновяване на офиси — Халандри

Агенцията има нужда от строителни и електромеханични дейности за обновяване на различни етажи в своята сграда, намираща се на Ethnikis Antistaseos 72 и Agamemnonos 14, Chalandri 15 231, Attiki, ГЪРЦИЯ.
Publication02-12-2021
Subject code (CPV) Building construction work (45210000)
Region code (NUTS) Aττική (EL30)
Agentúra Európskej únie pre kybernetickú bezpečnosť (ENISA) Contract award notice

Renovácia kancelárií – Chalandri

Agentúra požaduje stavebné a elektromechanické renovačné práce na rôznych poschodiach jej budovy, ktorá sa nachádza na adrese Ethnikis Antistaseos 72 a Agamemnonos 14, Chalandri 15 231, Attiki, GRÉCKO.
Publication02-12-2021
Subject code (CPV) Building construction work (45210000)
Region code (NUTS) Aττική (EL30)
Agencija Evropske unije za kibernetsko varnost (ENISA) Contract award notice

Obnova pisarn – Chalandri

Agencija potrebuje gradbena in elektromehanska obnovitvena dela na različnih nadstropjih svoje stavbe na naslovu Ethnikis Antistaseos 72 in Agamemnonos 14, Chalandri 15 231, Attiki, GRČIJA.
Publication02-12-2021
Subject code (CPV) Building construction work (45210000)
Region code (NUTS) Aττική (EL30)
Agencia de la Unión Europea para la Ciberseguridad (ENISA) Contract award notice

Obras de acondicionamiento de oficinas — Chalandri

La Agencia requiere obras de acondicionamiento civil y electromecánico en diversas plantas de su edificio situado en Ethnikis Antistaseos 72 y Agamemnonos 14, Chalandri 15 231, Attiki, GRECIA.
Publication02-12-2021
Subject code (CPV) Building construction work (45210000)
Region code (NUTS) Aττική (EL30)
Euroopa Liidu Küberturvalisuse Amet (ENISA) Contract award notice

Büroohoone remontimise tööd – Chalandri

Amet vajab tsiviil- ja elektromehaanilisi renoveerimistöid hoone erinevatel korrustel aadressil Ethnikis Antistaseos 72 ja Agamemnonos 14, Chalandri, 15 231, Attiki, KREEKA.
Publication02-12-2021
Subject code (CPV) Building construction work (45210000)
Region code (NUTS) Aττική (EL30)
Agenția Uniunii Europene pentru Securitate Cibernetică (ENISA) Contract award notice

Lucrări de renovare a birourilor - Chalandri

Agenția solicită lucrări de reamenajare civilă și electromecanică pe diferite etaje ale clădirii sale situate la adresa Ethnikis Antistaseos 72 și Agamemnonos 14, Chalandri, 15 231, Attiki, GRECIA.
Publication02-12-2021
Subject code (CPV) Building construction work (45210000)
Region code (NUTS) Aττική (EL30)
European Union Agency for Cybersecurity (ENISA) Contract award notice

Office Refurbishment Works – Chalandri

The agency requires civil and electromechanical refurbishment works on various floors of its building located at Ethnikis Antistaseos 72 and Agamemnonos 14, Chalandri 15 231, Attiki, Greece.
Publication02-12-2021
Subject code (CPV) Building construction work (45210000)
Region code (NUTS) Aττική (EL30)
truck tower-crane sharing