Construction tenders

Construction is a very important and highly active public tender market sector. Road works, bridge construction, renovation, plumbing, etc. When you are active in construction, be sure to have a look at the publications below.
Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling West-Vlaanderen Contract award notice

Herinrichten van het kruispunt van de N49 Natiënlaan en de Kalvekeetdijk in Knokke-Heist

Het omvormen van het bestaande verkeerslichtengeregelde kruispunt van de N49 Natiënlaan en de Kalvekeetdijk te Knokke-Heist tot rotonde en het aanleggen van fiets- en voetpaden waarbij een ondergronds plein met toegangshellingen en -trappen wordt aangelegd voor fietsers en voetgangers.
Publication20-10-2019
Subject code (CPV) Trench sheeting work (45262212)
Region code (NUTS) Prov. West-Vlaanderen (BE25)
INFRABEL - Direction Asset Management, Area South-East Contract award notice – utilities

TR 083449: Rectification de parois Leignon

Le marché comprend en ordre principal: - terrassement de la paroi rocheuse (côté voie B) et évacuation des produits en vue de leur mise en dépôt ; - construction d’une nouvelle voirie et des équipements en site propre; - raccord de la nouvelle voirie aux voiries existantes ; - réalisation de la piste longeant les voies avec les déblais de la paroi rocheuse...
Publication20-10-2019
Subject code (CPV) Construction, foundation and surface works for highways, roads (45233000)
Region code (NUTS) Arr. Dinant (BE351)
INFRABEL - Directie Asset Management, Area South- East Contract award notice – utilities

TR 083449: Rechttrekking van wanden Leignon

De opdracht omvat hoofdzakelijk: - grondwerken aan rotswand (kant spoor B) en afvoer van producten voor opslag; - aanleg van nieuwe weg en uitrustingen in eigen bedding; - aansluiting van nieuwe weg op bestaande wegen; - aanleg van weg langs sporen met uitgravingen van rotswand - aanpassing van onderbrugging;...
Publication20-10-2019
Subject code (CPV) Construction, foundation and surface works for highways, roads (45233000)
Region code (NUTS) Arr. Dinant (BE351)
Stad Mortsel Corrigendum

renovatie en afwerking stadhuis

zie II.2.4 (van de oorspronkelijke publicatie)
Publication20-10-2019
Subject code (CPV) Building alteration work (45262700)
Region code (NUTS) Arr. Antwerpen (BE211)
Wegen en Verkeer Oost-Vlaanderen Corrigendum

A14/E17 GENTBRUGGE Sanering viaduct Gentbrugge.

De renovatie van beide brughelften van het viaduct van Gentbrugge (vnr. 598, idnr. 0.014.068.1) en de renovatie van beide brughelften van de brug in de A14/E17 over de Schelde (vnr. 2330, idnr. 0.014.069.1) en herinrichting van de dienstenzones A14/E17 te Gentbrugge.
Publication20-10-2019
Subject code (CPV) Construction work for bridges (45221100)
Region code (NUTS) Prov. Oost-Vlaanderen (BE23)
Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling Oost-Vlaanderen Corrigendum

Herinrichting doortocht N70 Melsele.

Het heraanleggen van de N70 te Melsele van kmpt 42,9 tot kmpt 45,2 en het aanleggen van rioleringen, fietspaden, voetpaden en beplantingswerken. Dit afzonderlijk voor de eigen werken en voor die van de mede-financier(s).
Publication20-10-2019
Subject code (CPV) Excavating and earthmoving work (45112000)
Region code (NUTS) Prov. Oost-Vlaanderen (BE23)
Ninove Welzijn cvba Contract notice

Onderhoud van 673 cv-installaties, 80 regenwaterpompinstallaties en 156 ventilatoren in Ninove en Velzeke

Voorliggende dienstverleningsopdracht omvat voornamelijk:- het onderhoud, de herstellingen en desgevallend de vervanging van installaties voor verwarming en productie sanitair warm water op gas in verhuurde woningen;- het onderhoud van installaties voor regenwaterpompinstallaties in verhuurde woningen.- het onderhoud van installaties voor ventilatie in verhuurde woningen
Publication20-10-2019
Subject code (CPV) Water pumps (42122130)
Region code (NUTS) Arr. Aalst (BE231)
Vivendo Contract notice

St.-Michiels : res. Boterbloem, Korenbloem, Klaproos, Eglantier, Zonnebloem : renovatie gebouwenschil van 113 appartementen en 6 woningen

Renovatie gebouwenschil (dakwerken, buitenschrijnwerk, gevelrenovatie, terrassen) van 113 appartementen en 6 woningen, res. Boterbloem, Korenbloem, Klaproos, Eglantier, Zonnebloem te St.-Michiels
Publication20-10-2019
Subject code (CPV) Construction work for multi-dwelling buildings and individual houses (45211000)
Region code (NUTS) Arr. Brugge (BE251)
INFRABEL - Direction Asset Management Area North-East Contract award notice – utilities

215373 - Réélectrification L25 Vilvorde-Malines

Le marché comprend en ordre principal le renouvellement de la caténaire, constructions non comprises, de la ligne ferroviaire L25 entre Vilvorde en Malines. Afin d’améliorer la sécurité de fonctionnement de la caténaire, la caténaire existante du type R3-100 avec hauteur de système 1,25 m et hauteur fil de contact 5,30 m sera remplacée par une nouvelle caténaire du type R3-120 avec hauteur de syst...
Publication19-10-2019
Subject code (CPV) Catenary's construction works (45234160)
Region code (NUTS) VLAAMS GEWEST (BE2)
INFRABEL - Directie Asset Management Area North-East Contract award notice – utilities

215373 - Herelektrificatie L25 Vilvoorde-Mechelen

De opdracht bestaat hoofdzakelijk uit de vernieuwing van de bovenleiding, exclusief constructies, van de spoorlijn L25 tussen Vilvoorde en Mechelen. Om de bedrijfszekerheid van de bovenleiding te verbeteren zal de bestaande bovenleiding type R3-100 met systeemhoogte 1,25 m en rijdraadhoogte 5,30 m vervangen worden door een nieuwe bovenleiding type R3-120 met systeemhoogte 1,45 m en rijdraadhoogte...
Publication19-10-2019
Subject code (CPV) Catenary's construction works (45234160)
Region code (NUTS) VLAAMS GEWEST (BE2)
Administration communale de Molenbeek-Saint-Jean Corrigendum

Marché de travaux relatif à l’entretien, la réfection du revêtement hydrocarboné des voiries et des trottoirs ainsi qu’à la plantation d’arbres à 1080...

Le présent marché concerne l’entretien, réfection du revêtement hydrocarboné des voiries, des Trottoirs et plantation d’arbres sur les voiries communales.Ce marché se compose des deux lots suivants dont la nature, l’objet et les caractéristiques sont définis dans la partie technique du présent cahier des charges : Lot 1: - La présente entreprise consiste en l’entretien et la réfection complète du...
Publication19-10-2019
Subject code (CPV) Construction work (45000000)
Region code (NUTS) RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST (BE1)
Gemeentebestuur van Sint-Jans-Molenbeek Corrigendum

Opdracht voor werken met betrekking tot het onderhoud, de herstelling in oorspronkelijke staat van de stoepen en van het asfalt alsook aanplanting van...

Deze opdracht betreft de herstelling van de bekleding van stoepen en van de asfaltlaag, alsook de aanplanting van bomen op gemeentewegen.Deze opdracht bestaat uit twee percelen waarvan de aard, het voorwerp en de kenmerken bepaald zijn in het technische deel van het bestek: : Perceel 1.- Stoepen - De volledige herstelling van de stoepen, hun fundering alsook de onderlaag moet georganiseerd worden....
Publication19-10-2019
Subject code (CPV) Construction work (45000000)
Region code (NUTS) RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST (BE1)
Fluvius System Operator cvba (Klassieke Sectoren) Corrigendum

R/001617 Torhout - Noordlaan.

De opdracht behelst vooral:- Herinrichting R34 Noordlaan te Torhout met ventwegen tussen rotonde met de N33 en de rotonde met de N32- Aanleg van een bufferbekken op percelen langsheen R34 Noordlaan- Aanleg van omgevingswerken “landschapspark” op percelen langsheen R34 Noordlaan met inbegrip van de bouw van een uitkijktoren en een watercaptatiepunt- Aanleg gescheiden rioleringsstelsel in R34 Noordl...
Publication19-10-2019
Subject code (CPV) Sewer construction work (45232400)
Region code (NUTS) Prov. West-Vlaanderen (BE25)
Tussengemeentelijke Maatschappij der Vlaanderen voor Watervoorziening Corrigendum

Kwalificatiesysteem voor het uitvoeren van werken aan de drinkwaterinfrastructuur

Kwalificatiesysteem voor het uitvoeren van werken aan de drinkwaterinfrastructuur
Publication19-10-2019
Subject code (CPV) Works related to water-distribution pipelines (45232150)
Region code (NUTS) VLAAMS GEWEST (BE2)
Gands Contract notice
Publication19-10-2019
Subject code (CPV) Building construction work (45210000)
Region code (NUTS) BELGIQUE-BELGIË (BE)
De Vlaamse Waterweg nv Contract notice

Raamovereenkomst voor de uitrol, beheer en onderhoud van CCTV in het ambtsgebied van De Vlaamse Waterweg nv

Beknopte beschrijving van de opdracht:• Bouwen en in dienst stellen van een ontwerp (i.h.k.v acceptatie);• Plaatsen van camerapalen, bekabeling en camera’s;• Bouwen van nieuwe operatorposten met een interface naar SCADA van het afstandsbedieningssysteem;• Bouwen van nieuwe VMS-systemen (beheer, weergave, recording, e.d.);• Punctueel vervangen en in dienst stellen van camera’s en aanverwant materia...
Publication19-10-2019
Subject code (CPV) Cameras (38651000)
Region code (NUTS) VLAAMS GEWEST (BE2)
Direction Générale Organisation Judiciaire - Direction Infrastructure Contract notice

Procédure ouverte relative à l’agencement d’un accueil multidisciplinaire pour le palais de justice “Vlinderpaleis” d’Anvers pour le compte du Service...

Le présent marché porte sur l’agencement d’un accueil multidisciplinaire pour le palais de justice “Vlinderpaleis” d’Anvers pour le compte du Service Public Fédéral Justice (SPF Justice), conformément aux prescriptions techniques déterminées sous le point B. Ceci est un marché de travaux.
Publication19-10-2019
Subject code (CPV) Installation works of airport check-in counters (45213333)
Region code (NUTS) Arr. Antwerpen (BE211)
Directoraat-Generaal Rechterlijke Organisatie - Directie Infrastructuur Contract notice

Openbare procedure betreffende de inrichting van één multidisciplinair onthaal voor het gerechtsgebouw “Vlinderpaleis” te Antwerpen voor rekening van...

De onderhavige opdracht betreft de inrichting van één multidisciplinair onthaal (hierna benoemd “onthaal MD”) voor het gerechtsgebouw “Vlinderpaleis” te Antwerpen voor rekening van de federale overheidsdienst Justitie (FOD Justitie), overeenkomstig de technische voorschriften bepaald onder punt B. Dit is een opdracht van werken.
Publication19-10-2019
Subject code (CPV) Installation works of airport check-in counters (45213333)
Region code (NUTS) Arr. Antwerpen (BE211)
s.a. Foyer Anderlechtois Contract notice

Travaux de rénovation et isolation des façades des immeubles sis Square Albert 1er n°1 à 28 à 1070 Anderlecht

Les travaux prévus au présent marché consistent en la rénovation et à l’isolation des façades des bâtiments sis Square Albert Ier n°1 à 28 à 1070 Bruxelles, par la mise en œuvre d’une isolation et d’un nouveau parement en briques de terre cuite, complété localement par des éléments métalliques d’habillage de façade.Les travaux comprennent également l’entretien des châssis des logements ainsi que l...
Publication19-10-2019
Subject code (CPV) Construction work (45000000)
Region code (NUTS) RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST (BE1)
Anderlechtse Haard n.v. Contract notice

Renovatie van de gevels van de gebouwen gelegen Albert I - Square 1 - 28 te 1070 Anderlecht

De voorziene werken in deze opdracht betreffen de gevelrenovatie en -isolatie van de gebouwen aan het Albert I-Square n°1 t/m 28 te 1070 Brussel, door de plaatsing van een laag isolatie en een nieuw bakstenen gevelparement, voorzien van plaatselijke metalen gevelbekledingen.De werken omvatten eveneens het onderhoud van de raamprofielen van de woningen, evenals de volledige afbraak en heropbouw van...
Publication19-10-2019
Subject code (CPV) Construction work (45000000)
Region code (NUTS) RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST (BE1)
Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening cvba (De Watergroep) Contract notice – utilities

Het slopen en bouwen van een kantoorgebouw te Gent.

De opdracht heeft tot voorwerp: Het slopen en bouwen van een kantoorgebouw te Gent.Adres: Koning Boudewijnstraat 46, 9000 Gent.
Publication19-10-2019
Subject code (CPV) Office block construction work (45213150)
Region code (NUTS) BELGIQUE-BELGIË (BE)
Infrabel -Directie Asset Management - Area North-West Contract notice – utilities

57/42/3/19/020: Revisie- een aanpassingswerken in area North-West (Raamovereenkomst)

- revisie bovenleiding lijn 75 tussen Gent-Sint-Pieters en de areagrens te Moeskroen- revisie bovenleiding lijn 53 tussen Dendermonde en Kapelle o/d Bos- revisie bovenleiding lijn 59- revisie bovenleiding lijn 60- aanpassingswerken aan bovenleiding te Kortrijk- diverse andere aanpassingen aan de bovenleiding in area NW
Publication19-10-2019
Subject code (CPV) Catenary's construction works (45234160)
Region code (NUTS) Prov. Oost-Vlaanderen (BE23)
Republik Österreich, vertreten durch die Parlamentsdirektion Modification notice

LV01.1 Baumeisterarbeiten

LV01.1 Baumeisterarbeiten.
Publication18-10-2019
Subject code (CPV) Construction work (45000000)
Region code (NUTS) Wien (AT130)
Republik Österreich, vertreten durch die Parlamentsdirektion Modification notice

LV01.1 – Baumeisterarbeiten

LV01.1 – Baumeisterarbeiten.
Publication18-10-2019
Subject code (CPV) Construction work (45000000)
Region code (NUTS) Wien (AT130)
Republik Österreich, vertreten durch die Parlamentsdirektion Modification notice

LV01.1 – Baumeisterarbeiten

LV01.1 – Baumeisterarbeiten.
Publication18-10-2019
Subject code (CPV) Construction work (45000000)
Region code (NUTS) Wien (AT130)