Construction tenders

Construction is a very important and highly active public tender market sector. Road works, bridge construction, renovation, plumbing, etc. When you are active in construction, be sure to have a look at the publications below.
DB Netz AG Modification notice

17FEI25452 ABS Leipzig – Dresden, BA Abzweig Az (e) – Abzw. Radebeul-Nord (a) – DEK (102 MKA_237)

Bauleistungen: Oberbau ca. 4 000 m (Gleise und 4 Weichen mit Stoffbeistellung durch AG), Neubau einer Eisenbahnüberführung mit einer Stützweite von 21 m, Ertüchtigung weiterer im Bauabschnitt vorhandener Ingenieurbauwerke, umfangreicher Erdbau mit Bodenaustausch und Bodenverbesserung (ca. 18 000 m³), Neubau Entwässerungsanlagen ca. 2 700 m und Kabelgefäßsysteme ca. 2 600 m, 790 m Lärmschutzwände (...
Publication30-10-2020
Subject code (CPV) Railway bridge construction work (45221112)
Region code (NUTS) Meißen (DED2E)
DB Netz AG Modification notice

17FEI25452 ABS Leipzig – Dresden, BA Abzweig Az (e) – Abzw. Radebeul-Nord (a) – DEK (103 MKA_263)

Bauleistungen: Oberbau ca. 4 000 m (Gleise und 4 Weichen mit Stoffbeistellung durch AG), Neubau einer Eisenbahnüberführung mit einer Stützweite von 21 m, Ertüchtigung weiterer im Bauabschnitt vorhandener Ingenieurbauwerke, umfangreicher Erdbau mit Bodenaustausch und Bodenverbesserung (ca. 18 000 m³), Neubau Entwässerungsanlagen ca. 2 700 m und Kabelgefäßsysteme ca. 2 600 m, 790 m Lärmschutzwände (...
Publication30-10-2020
Subject code (CPV) Railway bridge construction work (45221112)
Region code (NUTS) Meißen (DED2E)
Správa železnic, státní organizace Modification notice

Uzel Plzeň, 3. stavba - přesmyk domažlické trati

Předmětem veřejné zakázky je realizace stavby v rozsahu dle schválené projektové dokumentace a vydaného stavebního povolení. Náplní stavby je výstavba nové dvoukolejné železniční tratě ve směru výjezdu z uzlu Plzeň na Domažlice, výstavba nebo rekonstrukce 6 mostů a 2 propustků, výstavba opěrných zdí, nástupišť, návěstních lávek a krakorců, výstavba trakčního vedení, kabelizace, sdělovacího a zabez...
Publication30-10-2020
Subject code (CPV) Construction work for highways, roads (45233100)
Region code (NUTS) Plzeňský kraj (CZ032)
Správa železnic, státní organizace Modification notice

Uzel Plzeň, 3. stavba - přesmyk domažlické trati

Předmětem veřejné zakázky je realizace stavby v rozsahu dle schválené projektové dokumentace a vydaného stavebního povolení. Náplní stavby je výstavba nové dvoukolejné železniční tratě ve směru výjezdu z uzlu Plzeň na Domažlice, výstavba nebo rekonstrukce 6 mostů a 2 propustků, výstavba opěrných zdí, nástupišť, návěstních lávek a krakorců, výstavba trakčního vedení, kabelizace, sdělovacího a zabez...
Publication30-10-2020
Subject code (CPV) Construction work for highways, roads (45233100)
Region code (NUTS) Plzeňský kraj (CZ032)
URM Contract award notice – utilities

Travaux souterrains pour la modification du réseau BT — quartier Roget à Woippy

Travaux souterrains pour la modification du réseau BT: Ngo-17-019-06 «Quartier Roget à Woippy».
Publication30-10-2020
Subject code (CPV) Electrical wiring work (45311100)
Region code (NUTS) FRANCE (FR)
Hessen Mobil Straßen- und Verkehrsmanagement Kassel Modification notice

K 77, UF Weser in Bad Karlshafen, Ersatzneubau

— ca. 3 000 m³ Baugruben ausheben und wieder verfüllen, — ca. 7 500 t Schüttung aus Wasserbausteinen, — ca. 4 800 m³ Bauzufahrten und Stellflächen, — ca. 2 300 m³ Beton einbauen, — ca. 460 m Ortbetonbohrpfähle, DU 1,20 m, — ca. 350 t Betonstahl einbauen, — ca. 350 t Stahlverbundträger einbauen, — ca. 1 500 m2 Stahlspundwände herstellen, — ca. 350 m2 Bohlträgerverbau einbauen, — ca. 550 t...
Publication30-10-2020
Subject code (CPV) Bridge construction work (45221110)
Region code (NUTS) Landkreis (DE734)
Hessen Mobil Straßen- und Verkehrsmanagement Kassel Modification notice

K 77, UF Weser in Bad Karlshafen, Ersatzneubau

— ca. 3 000 m³ Baugruben ausheben und wieder verfüllen, — ca. 7 500 t Schüttung aus Wasserbausteinen, — ca. 4 800 m³ Bauzufahrten und Stellflächen, — ca. 2 300 m³ Beton einbauen, — ca. 460 m Ortbetonbohrpfähle, DU 1,20 m, — ca. 350 t Betonstahl einbauen, — ca. 350 t Stahlverbundträger einbauen, — ca. 1 500 m2 Stahlspundwände herstellen, — ca. 350 m2 Bohlträgerverbau einbauen, — ca. 550 t...
Publication30-10-2020
Subject code (CPV) Bridge construction work (45221110)
Region code (NUTS) Landkreis (DE734)
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Contract award notice

Vállalkozási szerződés a „Szolnok Vár! - Szolnoki Várkerület turisztikai célú fejlesztése” TOP-6.1.4-15-SL1-2016-00001 azonosító számú projekt mélyépí...

Vállalkozási szerződés a „Szolnok Vár! – Szolnoki Várkerület turisztikai célú fejlesztése” TOP-6.1.4-15-SL1-2016-00001 azonosító számú projekt mélyépítési munkálatai kiviteli terveinek elkészítésére jogerős hatósági engedélyekkel rendelkező tervdokumentáció alapján és kivitelezési munkáinak elvégzésére
Publication30-10-2020
Subject code (CPV) Various surface works (45233200)
Region code (NUTS) Jász-Nagykun-Szolnok (HU322)
SEA Risorse SpA Contract award notice

Lavori di potenziamento dell'impianto di codigestione anaerobica presso la linea fanghi del depuratore di Viareggio.

La procedura aperta ha ad oggetto i lavori di potenziamento dell'impianto di codigestione anaerobica presso la linea fanghi del depuratore di Viareggio (LU).
Publication30-10-2020
Subject code (CPV) Waste-treatment plant construction work (45222100)
Region code (NUTS) ITALIA (IT)
Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát Modification notice

Obnova a modernizácia obalového plášťa bloku B

Obnova strešného plášťa budovy bude pozostávať z položenia novej tepelnoizolačnej vrstvy z tvrdej PIR peny a nového hydroizolačného systému na materiálovej báze POCB fólie. Do stavebného objektu strechy patria aj časti, ktoré s ňou bezprostredne súvisia, sú to hlavne priestory a konštrukcie prečnievajúce nad hlavnú úroveň strechy v strednej časti (blok oddeľujúci átria). Takýmito sú výmena okien a...
Publication30-10-2020
Subject code (CPV) Roof repair and maintenance work (45261900)
Region code (NUTS) Bratislavský kraj (SK010)
Luka Koper, pristaniški in logistični sistem, delniška družba Contract award notice – utilities

Gradbena dela na pristaniški infrastrukturi

Gre za gradbena dela v skladu z razpisno dokumentacijo.
Publication30-10-2020
Subject code (CPV) Paving and asphalting works (45233222)
Region code (NUTS) SLOVENIJA (SI)
Luka Koper, pristaniški in logistični sistem, delniška družba Contract award notice – utilities

Storitev izvedbe oz. pomoči pri izvedbi investicijsko vzdrževalnih delih na pristaniški infrastrukturi

Gre za storitve izvedbe oz. pomoči pri izvedbi investicijsko vzdrževalnih delih na pristaniški infrastrukturi.
Publication30-10-2020
Subject code (CPV) Miscellaneous repair and maintenance services (50800000)
Region code (NUTS) SLOVENIJA (SI)
DB Netz AG (Bukr 16) Modification notice

ESTW S 7 Ost

Herstellung von neuen Kabeltrassen (Kabelkanäle, Ziehrohre, Gleis querungen, Kabelgräben, Kabelschächte einschl. Baugruben); ca. 100 Rammpfahlgründungen für Signale; Oberbauerneuerung ca. 10 km, Strecke 6012; Bf. Springpfuhl bis Bf. Wartenberg inkl. Teilerneuerung der Stromschiene; Neubau Weichentrapez (4 Weichen), Strecke 6006, östl. vom S-Bf. Friedrichsfelde Ost ca. km 6,2 – 6,5, Errichtung Tief...
Publication30-10-2020
Subject code (CPV) Points heating system (34944000)
Region code (NUTS) Berlin (DE300)
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Karlovy Vary Modification notice

R6 (D6) Řevničov, obchvat

Komunikace je navržena v kategorii R 25,5/100. Velká část trasy je vedena po zemědělských pozemcích, jen velmi malá část je na pozemcích lesních. Délka úseku je 4,2 km. V oblasti km 38,3 hlavní trasy R6 (D6) je navržena mimoúrovňová křižovatka se silnicí I/16. Stavba zahrnuje výstavbu 7 mostů, protihlukové stěny, přeložku potoka, vodovodů, sedimentační a retenční nádrže, středovou kanalizaci, úpra...
Publication30-10-2020
Subject code (CPV) Motorway construction works (45233110)
Region code (NUTS) Karlovarský kraj (CZ041)
Ředitelství silnic a dálnic ČR Modification notice

I/55 MÚK s ČD Přerov - Předmostí

Předmětná stavba kombinuje stavby nových objektů s přestavbou objektů stávajících. Stavba začíná těsně v blízkosti stávající I/55. Železniční trať s přilehlým územím překonává po nové estakádě a stáčí se do ulice Polní, která bude rozšířena na nedělenou čtyřpruhovou komunikaci. Úpravou šířkového uspořádání na ulici Polní a odstraněním nevhodného průchodu přes křižovatky se zvýší její kapacita, neb...
Publication30-10-2020
Subject code (CPV) Road construction works (45233120)
Region code (NUTS) Olomoucký kraj (CZ071)
Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost Contract award notice – utilities

Údržba a opravy staničního zařízení na zastávkách MHD v celé síti povrchové dopravy na území hl. m. Prahy a přilehlého území Středočeského kraje

Předmětem veřejné zakázky je stavební a technická údržba, opravy a montáže staničního zařízení na zastávkách MHD v celé síti povrchové dopravy na území hl. m. Prahy a přilehlého území Středočeského kraje.
Publication30-10-2020
Subject code (CPV) Building installation work (45300000)
Region code (NUTS) Praha (CZ01)
Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost Contract award notice – utilities

Údržba a opravy staničního zařízení na zastávkách MHD v celé síti povrchové dopravy na území hl. m. Prahy a přilehlého území Středočeského kraje

Předmětem veřejné zakázky je stavební a technická údržba, opravy a montáže staničního zařízení na zastávkách MHD v celé síti povrchové dopravy na území hl. m. Prahy a přilehlého území Středočeského kraje.
Publication30-10-2020
Subject code (CPV) Erection of railings (45341000)
Region code (NUTS) Praha (CZ01)
CEPRO, a.s. Contract award notice

Rámcová dohoda na obměnu rekuperačních jednotek

Zhotovení Stavby na obměnu jednotek rekuperace benzínových par (rekuperačních jednotek) na šesti skladech zadavatele po dobu 3 let.
Publication30-10-2020
Subject code (CPV) Construction work (45000000)
Region code (NUTS) ČESKÁ REPUBLIKA (CZ)
AB „Lietuvos geležinkeliai“ Contract award notice – utilities

Atnaujintas varžymasis Nr. 7 dėl geležinkelio kelio priežiūros darbų Vilniaus regione

Atnaujintas varžymasis Nr. 7 dėl geležinkelio kelio priežiūros darbų Vilniaus regione.
Publication30-10-2020
Subject code (CPV) Railway construction works (45234100)
Region code (NUTS) LIETUVA (LT)
Győr Megyei Jogú Város Útkezelő Szervezete Contract award notice

Keretmegállapodás közvilágítás aktív, díszvilágítás aktív és passzív elemeinek és forgalomtechnikai berendezések tervezésére, létesítésére, felújításá...

Keretmegállapodás közvilágítás aktív, díszvilágítás aktív és passzív elemeinek és forgalomtechnikai berendezések tervezésére, létesítésére, felújítására, ill. átépítésére Győr közig. területén belül.
Publication30-10-2020
Subject code (CPV) Installation of outdoor illumination equipment (45316100)
Region code (NUTS) Győr-Moson-Sopron (HU221)
Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A. Contract award notice

Întreținere curentă pe timp de vară – parte carosabilă, acostamente, benzi de urgență și benzi de încadrare, anul I-anul IV pentru DRDP Constanța – lo...

Lucrari de intretinere curenta pe timp de vara – acorduri-cadru de lucrari avand ca obiect „Intretinere curenta a partii carosabile, acostamente, benzi de urgenta si benzi de incadrare, anul I-anul IV pentru DRDP Constanta”. Cantitatile minime si maxime estimate pe durata acordurilor cadru, precum si pentru fiecare contract subsecvent (anul I, anul II, anul III, anul IV) sunt conform Anexei 2 la c...
Publication30-10-2020
Subject code (CPV) Highway maintenance work (45233139)
Region code (NUTS) ROMÂNIA (RO)
Győr Megyei Jogú Város Útkezelő Szervezete Contract award notice

Keretmegállapodás Győr Megyei Jogú Város önkormányzati tulajdonú/kezelésű bel-, és külterületi útjainak folyamatos fenntartására, karbantartására, és...

Keretmegállapodás Győr Megyei Jogú Város önkormányzati tulajdonú/kezelésű bel-, és külterületi közútjainak, kerékpárútjainak, járdáinak, és az utakhoz tartozó csapadékvíz elvezető létesítményeknek illetve műtárgyaknak (híd) folyamatos fenntartására, karbantartására, és felújítására illetve átépítésére.
Publication30-10-2020
Subject code (CPV) Road-maintenance works (45233141)
Region code (NUTS) Győr-Moson-Sopron (HU221)
Pošta Slovenije d.o.o. Contract award notice – utilities

Širitev kapacitet na lokaciji PLC Ljubljana in izvedba energetike

Širitev kapacitet na lokaciji PLC Ljubljana in izvedba energetike.
Publication30-10-2020
Subject code (CPV) Building construction work (45210000)
Region code (NUTS) SLOVENIJA (SI)
Municipiul Timișoara Contract award notice

Execuția lucrărilor aferente obiectivului de investiţii „Reabilitare imobil cinematograf «Victoria», Str. C. Porumbescu nr. 2, Piața N. Bălcescu nr. 7...

În baza contractului vor fi executate lucrari aferente obiectivului de investitie „REABILITARE IMOBIL CINEMATOGRAF „VICTORIA”, str. C. Porumbescu nr. 2, Piata N. Balcescu nr. 7-8, Timisoara “, în conformitate cu documentaţia tehnico-economică faza D.T.A.C. si P.T. si autorizatia de construire nr. 1476/31.10.2019. Se vor executa lucrări de reabilitare a obiectivului in conformitate cu documentatia...
Publication30-10-2020
Subject code (CPV) Works for complete or part construction and civil engineering work (45200000)
Region code (NUTS) Timiş (RO424)
DB Netz AG Modification notice

ABS48 EÜ/MB 02 EÜ 14,4 und EÜ 14,0 Str. 4560 (Wangen, EÜ Obere Argen und EÜ Lindauerstr)

Stahlfachwerkverbundbrücke EÜ Obere Argen mit einer Länge von 116 m auf Pfeilern tiefgegründet und EÜ Lindauer Str. als Stahlträgerverbundbrücke mit einer Länge von ca. 19 m incl. Sicherung Bestandswiderlager mit Stahlbeton und Verankerung.
Publication30-10-2020
Subject code (CPV) Construction work for steel bridges (45221115)
Region code (NUTS) Ravensburg (DE148)