Construction tenders

Construction is a very important and highly active public tender market sector. Road works, bridge construction, renovation, plumbing, etc. When you are active in construction, be sure to have a look at the publications below.
DB Station&Service AG (Bukr 11) Modification notice

Bonn Hbf, Erneuerung Hallendach

a. die Herstellung von 2 Kranfundamentierungen einschl. deren Tiefgründung; b. die ergänzende Herstellung von Montagebühnenfundamenten; c. den Neubau der Pultdachlagerbänke in der Empfangsgebäudeaußenwand in Achse Z; d. Anpassung der Fensterbrüstungshöhen in Achse Z im 1. OG des Empfangsgebäudes; e. die Instandsetzung der Hallendachgründungen einschl. zugehörigem Aushub; f. das Herstellen, Liefern...
Publication15-07-2020
Subject code (CPV) Building alteration work (45262700)
Region code (NUTS) Kreisfreie Stadt (DEA22)
The State Hospitals Board for Scotland Contract award notice

The State Hospitals Board for Scotland Perimeter Security and Enhanced Internal Security Systems 2019

The State Hospital is an NHS hospital providing care and treatment for mentally disordered offenders in conditions of high security. The hospital operates a complex and integrated suite of security systems that provide detection, alarm and observations in order to support this care and treatment. Several of these security measures are to be renewed, refreshed and enhanced via a supply and installa...
Publication15-07-2020
Subject code (CPV) Construction work (45000000)
Region code (NUTS) South Lanarkshire (UKM95)
Ředitelství silnic a dálnic Modification notice

I/16 Slaný - Velvary

Stavba začíná obchvatem Slaného v křižovatce se silnicí I/7 a končí ve stávající křižovatce silnice I/16 se silnicí III/24028. Celková délka přeložky je 13,354 km. Silnice je navržena v kategorii S 9,5/80. Jedná se o dvoupruhovou komunikaci směrově nerozdělenou, jejíž směrodatná rychlost je 90 km/hod. Součástí akce jsou také dvě mimoúrovňové křižovatky, 10 mostních objektů, protihlukové stěny, pře...
Publication15-07-2020
Subject code (CPV) Road-repair works (45233142)
Region code (NUTS) Středočeský kraj (CZ020)
Ředitelství silnic a dálnic Modification notice

I/16 Slaný - Velvary

Stavba začíná obchvatem Slaného v křižovatce se silnicí I/7 a končí ve stávající křižovatce silnice I/16 se silnicí III/24028. Celková délka přeložky je 13,354 km. Silnice je navržena v kategorii S 9,5/80. Jedná se o dvoupruhovou komunikaci směrově nerozdělenou, jejíž směrodatná rychlost je 90 km/hod. Součástí akce jsou také dvě mimoúrovňové křižovatky, 10 mostních objektů, protihlukové stěny, pře...
Publication15-07-2020
Subject code (CPV) Road-repair works (45233142)
Region code (NUTS) Středočeský kraj (CZ020)
Ředitelství silnic a dálnic Modification notice

I/16 Slaný - Velvary

Stavba začíná obchvatem Slaného v křižovatce se silnicí I/7 a končí ve stávající křižovatce silnice I/16 se silnicí III/24028. Celková délka přeložky je 13,354 km. Silnice je navržena v kategorii S 9,5/80. Jedná se o dvoupruhovou komunikaci směrově nerozdělenou, jejíž směrodatná rychlost je 90 km/hod. Součástí akce jsou také dvě mimoúrovňové křižovatky, 10 mostních objektů, protihlukové stěny, pře...
Publication15-07-2020
Subject code (CPV) Road-repair works (45233142)
Region code (NUTS) Středočeský kraj (CZ020)
Ředitelství silnic a dálnic Modification notice

I/16 Slaný - Velvary

Stavba začíná obchvatem Slaného v křižovatce se silnicí I/7 a končí ve stávající křižovatce silnice I/16 se silnicí III/24028. Celková délka přeložky je 13,354 km. Silnice je navržena v kategorii S 9,5/80. Jedná se o dvoupruhovou komunikaci směrově nerozdělenou, jejíž směrodatná rychlost je 90 km/hod. Součástí akce jsou také dvě mimoúrovňové křižovatky, 10 mostních objektů, protihlukové stěny, pře...
Publication15-07-2020
Subject code (CPV) Road-repair works (45233142)
Region code (NUTS) Středočeský kraj (CZ020)
Ředitelství silnic a dálnic Modification notice

I/16 Slaný - Velvary

Stavba začíná obchvatem Slaného v křižovatce se silnicí I/7 a končí ve stávající křižovatce silnice I/16 se silnicí III/24028. Celková délka přeložky je 13,354 km. Silnice je navržena v kategorii S 9,5/80. Jedná se o dvoupruhovou komunikaci směrově nerozdělenou, jejíž směrodatná rychlost je 90 km/hod. Součástí akce jsou také dvě mimoúrovňové křižovatky, 10 mostních objektů, protihlukové stěny, pře...
Publication15-07-2020
Subject code (CPV) Road-repair works (45233142)
Region code (NUTS) Středočeský kraj (CZ020)
Ředitelství silnic a dálnic Modification notice

I/16 Slaný - Velvary

Stavba začíná obchvatem Slaného v křižovatce se silnicí I/7 a končí ve stávající křižovatce silnice I/16 se silnicí III/24028. Celková délka přeložky je 13,354 km. Silnice je navržena v kategorii S 9,5/80. Jedná se o dvoupruhovou komunikaci směrově nerozdělenou, jejíž směrodatná rychlost je 90 km/hod. Součástí akce jsou také dvě mimoúrovňové křižovatky, 10 mostních objektů, protihlukové stěny, pře...
Publication15-07-2020
Subject code (CPV) Road-repair works (45233142)
Region code (NUTS) Středočeský kraj (CZ020)
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Termy Uniejów Sp. z o.o. w Uniejowie Contract award notice

Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Uniejów i aglomeracji Uniejów w zakresie sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnej

Przedmiotem zamówienia jest budowa kanalizacji sanitarnej oraz rozdział kanalizacji sanitarnej w miejscowości Uniejów, w obrębie ulicy Orzechowej o długości: 0.169 km- zaprojektowane sieć kanalizacji sanitarnej O200, O315 PVC grawitacyjnej.
Publication15-07-2020
Subject code (CPV) Construction work for water and sewage pipelines (45231300)
Region code (NUTS) Łódzki (PL712)
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Termy Uniejów Sp. z o.o. w Uniejowie Contract award notice

Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Uniejów i aglomeracji Uniejów w zakresie sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnej

Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Uniejów i aglomeracji Uniejów w zakresie sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnej.
Publication15-07-2020
Subject code (CPV) Construction work for water and sewage pipelines (45231300)
Region code (NUTS) Łódzki (PL712)
Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanagement, Niederlassung Leipzig I Modification notice
Publication15-07-2020
Subject code (CPV) Ornamentation fitting work (45451100)
Region code (NUTS) Leipzig (DED5)
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Termy Uniejów Sp. z o.o. w Uniejowie Contract award notice

Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Uniejowie

Przedmiotem zamówienia jest uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Uniejów oraz uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Uniejów w zakresie obiektów technologicznych, tj. stacji uzdatniania wody oraz zbiorowych oczyszczalni ścieków.
Publication15-07-2020
Subject code (CPV) Engineering works and construction works (45220000)
Region code (NUTS) Łódzki (PL712)
Provincia autonoma di Trento — Agenzia provinciale per gli appalti e contratti — Servizio appalti — Ufficio gare lavori pubblici Contract award notice

Lavori di ampliamento e ristrutturazione dell’edificio principale dell’Ospedale S. Lorenzo di Borgo Valsuagana (TN)

Procedura aperta sopra soglia comunitaria con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa per l'affidamento dei lavori di ampliamento e ristrutturazione dell’edificio principale dell’Ospedale S. Lorenzo di Borgo Valsugana (TN). La Provincia autonoma di Trento — APAC — Servizio appalti ha svolto la procedura di gara su delega dell’Azienda provinciale per i servizi sani...
Publication15-07-2020
Subject code (CPV) Building extension work (45262800)
Region code (NUTS) Provincia Autonoma di Trento (ITH2)
Universitätsklinikum Carl Gustav Carus Dresden an der Technischen Universität Dresden Corrigendum
Publication15-07-2020
Subject code (CPV) Construction work for buildings relating to health (45215100)
Region code (NUTS) SACHSEN (DED)
Vodovod i odvodnja d.o.o. Šibenik Contract award notice – utilities

Dogradnja i rekonstrukcija postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda aglomeracije Šibenik

Predmet nabave je projektiranje, ishođenje dozvola, izgradnja, dobava i ugradnja opreme, puštanje u pogon, pokusni rad, testovi po dovršetku (testovi prije i pri puštanju u rad i pokusni rad) i razdoblje odgovornosti za nedostatke za projektiranje i dogradnju i rekonstrukciju postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda drugog stupnja pročišćavanja ukupnog vršnog kapaciteta od 67 000 ES aglomeracije...
Publication15-07-2020
Subject code (CPV) Engineering design services (71320000)
Region code (NUTS) Šibensko-kninska županija (HR034)
Distribuție Energie Oltenia S.A. Contract award notice – utilities

Modernizare celule medie tensiune prin înlocuirea întreruptoarelor de medie tensiune tip IO și IUP din stațiile de transformare DEO

Obiectul acordului-cadru este modernizare celule medie tensiune prin inlocuirea intreruptoarelor de medie tensiune tip IO si IUP din statiile de transformare DEO.
Publication15-07-2020
Subject code (CPV) Electrical equipment and apparatus (31600000)
Region code (NUTS) Dolj (RO411)
Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost Contract award notice – utilities

Modernizace zálohových zařízení bezpečnostních systémů stanic metra

Předmětem plnění této veřejné zakázky je realizace stavebních prací dle projektové dokumentace pro provádění stavby zhotovené společností Metroprojekt Praha, a.s., I. P. Pavlova 2/1786, Praha 2, ČESKÁ REPUBLIKA, která tvoří přílohu č. 1 závazného návrhu smlouvy, který tvoří Přílohu č. 2 zadávací dokumentace.
Publication15-07-2020
Subject code (CPV) Building installation work (45300000)
Region code (NUTS) Praha (CZ01)
Snam Rete Gas SpA Contract award notice – utilities

Sistema di qualificazione — lavori di bonifica siti contaminati

Sistema di qualificazione — lavori di bonifica siti contaminati.
Publication15-07-2020
Subject code (CPV) Land rehabilitation work (45112360)
Region code (NUTS) ITALIA (IT)
Aktiebolaget Ystadbostäder Contract award notice

STRATEGISK SAMVERKAN - Nybyggnation flerbostadshus i strategisk samverkan

Ystadbostäder avser att inom en 4-års period uppföra/ påbörja ca 120-180 nya lägenheter uppdelat på 3-4 delprojekt och avser att med hänsyn till rådande marknadsförutsättningar i Ystad kommun tillse en Spridning av lägenheternas färdigställandetid. Delprojekten är av varierande storlek, mellan 25-60 lägenheter/projekt med eventuellt tillhörande lokaler.
Publication15-07-2020
Subject code (CPV) Houses construction work (45211300)
Region code (NUTS) Skåne län (SE224)
DB Projekt Stuttgart-Ulm GmbH Contract award notice – utilities

S21, PA 1.7; (BTO) Feste Fahrbahn und Eisenbahnt. Ausrüstung Los A

S21, PA 1.7; (BTO) Feste Fahrbahn und Eisenbahnt. Ausrüstung Los A.
Publication15-07-2020
Subject code (CPV) Railway construction works (45234100)
Region code (NUTS) Stadtkreis (DE111)
SEAS-NVE Holding A/S Qualification system – utilities

Supplerende oplysninger om brugen af Achilles Utilities Nordics og Central Europe-kvalifikationssystemet af SEAS-NVE Holding A/S og Cerius A/S samt de...

SEAS-NVE Holding A/S og Cerius A/S samt de øvrige enheder, der er nævnt i afsnit I) og VI.3) i denne bekendtgørelse, har mulighed for at bruge Achilles Utilities NCE-kvalifikationssystemet til køb, der er underlagt EU's regler for offentlige indkøb. Denne bekendtgørelse supplerer tidligere offentliggjorte bekendtgørelse fra Achilles UNCE og offentliggøres frivilligt for at øge gennemsigtigheden og...
Publication15-07-2020
Subject code (CPV) Construction work (45000000)
Region code (NUTS) Sjælland (DK02)
Københavns Kommune, Økonomiforvaltningen, Københavns Ejendomme og Indkøb Contract award notice

Køb af ejerlejlighed indrettet til daginstitution på forventet 1 008 m2 med tilhørende legeplads

K/S Kærholm (sælger) opfører en ejendom på matr. nr. 1633a Udenbys Vester Kvarter, København. Den samlede ejendom vil forventeligt bestå af i alt 25 almene boliger, 194 udlejningslejligheder, 1 ejerlejlighed i kælderen og 1 ejerlejlighed som skal anvendes som daginstitution. Kommunen har indgået aftale om køb af den ejerlejlighed, som indrettes til daginstitution. Ejerlejligheden vil blive indrett...
Publication15-07-2020
Subject code (CPV) Buying and selling of real estate (70120000)
Region code (NUTS) Byen København (DK011)
Javno podjetje Komunala Slovenj Gradec d.o.o. Contract award notice

Vzdrževanje cest in vzdrževanje ter izgradnja komunalne infrastrukture v Mestni občini Slovenj Gradev in občini Mislinja

Vzdrževanje cest in vzdrževanje ter izgradnja komunalne infrastrukture v Mestni občini Slovenj Gradec in občini Mislinja.
Publication15-07-2020
Subject code (CPV) Excavating and earthmoving work (45112000)
Region code (NUTS) SLOVENIJA (SI0)
DB Netz AG (Bukr 16) Modification notice

2. S-Bahn-Stammstrecke München – VE 30 Rohbauarbeiten Tunnel West mit Trog und Hp Hauptbahnhof Bahnhofplatz

VE 30 Rohbauarbeiten Tunnel West mit Trog und Hp Hauptbahnhof Bahnhofplatz. Neubau von 2 eingleisigen Streckentunneln zwischen dem Tunnelportal westlich der Donnersbergerbrücke und dem Hp Marienhof (ausschließlich). Im bergmännisch zu erstellenden Tunnelabschnitt zudem Neubau von 4 Rettungsschächten mit Rettungsstollen zum Anschluss an die Fahrtunnel. Neubau (Rohbau) eines unterirdischen S-Bahn-Ha...
Publication15-07-2020
Subject code (CPV) Railway tunnel construction work (45221242)
Region code (NUTS) Kreisfreie Stadt (DE212)
Dea Capital Real Estate SGR SpA, quale Società di Gestione del Fondo Milan Development 1 Contract award notice

Affidamento progettazione esecutiva e esecuzione lavori relativi al parcheggio multipiano prospiciente via De Gasperi — PII De Gasperi Est di cui alla...

Procedura aperta ex art. 53, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 163/06 per l'affidamento dell'appalto concernente la redazione della progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori di realizzazione del parcheggio multipiano interrato in via De Gasperi e relativo parcheggio a raso nell’ambito del PII «De Gasperi est», secondo quanto previsto nella documentazione di appalto e nel progetto definitivo app...
Publication15-07-2020
Subject code (CPV) Architectural services for buildings (71221000)
Region code (NUTS) Milano (ITC4C)