Ředitelství silnic a dálnic ČR
Modification notice

R6 (D6) Lubenec, obchvat

Hlavní trasa je navržena v kategorii R25,5/100 podle nové ČSN 73601, délky 4,910 km. Silnice převezme převážnou část současného dopravního zatížení silnice I/6. Na obou vzájemných kříženích s hlavní trasou budou provedeny v rámci stavby její přeložky. V prostoru stavby je v km 76,778 severně od Lubence navržena mimoúrovňová křižovatka Lubenec se silnici II/226 Žlutice - Podbořany. Tato silnice bude v rámci stavby přeložena a upravena v délce, potřebné pro realizaci křižovatky. Při výstavbě bude využívána provizorní přeložka. V souvislosti s řešením MÚK Lubenec bude provedena i částečná přeložka silnice III/22610 směr Libyně. Kromě zmíněných přeložek silnic bude při stavbě provedeno několik přeložek současných polních cest tak, aby byl zachován dosavadní systém.

Datum odeslání tohoto oznámení
02-04-2020
Datum
07-04-2020
NUTS
CZ041 - Karlovarský kraj
CPV
45233110 - Výstavba dálnic

Veřejný zadavatel

Úřední název
Ředitelství silnic a dálnic ČR
Poštovní adresa
Na Pankráci 546/56
Obec
Praha 4
PSČ
140 00
Země
ČESKÁ REPUBLIKA
Kontaktní osoba
Zuzana Bujárková
Tel.
+420 954910231
Fax
+420 954910271
E-mail
[email protected]
Hlavní adresa
http://www.rsd.cz
Adresa profilu zadavatele
https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilRSD