Financial services and insurance

Banking services, brokerage and related securities and commodities services, portfolio management services, trust and custody services, insurance services, pension services, treasury services, reinsurance services, ...
Bank Gospodarstwa Krajowego Modification notice

Wybór pośredników finansowych w celu wdrażania instrumentu finansowego „Pożyczka standardowa – innowacyjna” w ramach Funduszu Funduszy Województwa Pod...

Część VIII – w wysokości 7 000 000 PLN, obejmuje świadczenie przez Wykonawcę usługi polegającej na utworzeniu, wdrożeniu i zarządzaniu instrumentem finansowym – Pożyczka standardowa – innowacyjna, polegającą w szczególności na udzieleniu, wypłaceniu oraz rozliczeniu co najmniej 31 jednostkowych pożyczek o parametrach określonych w „Metryce instrumentu finansowego Pożyczka standardowa – innowacyjna...
Publication14-05-2021
Subject code (CPV) Financial and insurance services (66000000)
Region code (NUTS) Polska (PL)
Bank Gospodarstwa Krajowego Modification notice

Wybór pośredników finansowych w celu wdrażania instrumentu finansowego „Pożyczka standardowa – innowacyjna” w ramach Funduszu Funduszy Województwa Pod...

Część IV – w wysokości 12 000 000 PLN, obejmuje świadczenie przez Wykonawcę usługi polegającej na utworzeniu, wdrożeniu i zarządzaniu instrumentem finansowym Pożyczka standardowa – innowacyjna, polegającą w szczególności na udzieleniu, wypłaceniu oraz rozliczeniu co najmniej 53 jednostkowych pożyczek o parametrach określonych w „Metryce instrumentu finansowego – Pożyczka standardowa – innowacyjna”...
Publication14-05-2021
Subject code (CPV) Financial and insurance services (66000000)
Region code (NUTS) Polska (PL)
Bank Gospodarstwa Krajowego Modification notice

Wybór pośredników finansowych w celu wdrażania instrumentu finansowego „Pożyczka Standardowa – Innowacyjna” w ramach funduszu funduszy Województwa Pod...

Część IV – w wysokości 12 000 000 PLN, obejmuje świadczenie przez Wykonawcę usługi polegającej na utworzeniu, wdrożeniu i zarządzaniu instrumentem finansowym Pożyczka Standardowa – Innowacyjna, polegającą w szczególności na udzieleniu, wypłaceniu oraz rozliczeniu co najmniej 53 jednostkowych pożyczek o parametrach określonych w „Metryce instrumentu finansowego – Pożyczka Standardowa – Innowacyjna”...
Publication14-05-2021
Subject code (CPV) Financial and insurance services (66000000)
Region code (NUTS) Polska (PL)
Bank Gospodarstwa Krajowego Modification notice

Wybór pośredników finansowych w celu wdrażania instrumentu finansowego „Pożyczka standardowa – innowacyjna” w ramach Funduszu Funduszy Województwa Pod...

Część VIII – w wysokości 7 000 000 PLN, obejmuje świadczenie przez Wykonawcę usługi polegającej na utworzeniu, wdrożeniu i zarządzaniu instrumentem finansowym – Pożyczka standardowa – innowacyjna, polegającą w szczególności na udzieleniu, wypłaceniu oraz rozliczeniu co najmniej 31 jednostkowych pożyczek o parametrach określonych w „Metryce instrumentu finansowego Pożyczka standardowa – innowacyjna...
Publication14-05-2021
Subject code (CPV) Financial and insurance services (66000000)
Region code (NUTS) Polska (PL)
Bank Gospodarstwa Krajowego Modification notice

Wybór pośredników finansowych w celu wdrażania instrumentu finansowego „Pożyczka standardowa – innowacyjna” w ramach Funduszu Funduszy Województwa Pod...

Część VIII – w wysokości 7 000 000 PLN, obejmuje świadczenie przez Wykonawcę usługi polegającej na utworzeniu, wdrożeniu i zarządzaniu instrumentem finansowym – Pożyczka standardowa – innowacyjna, polegającą w szczególności na udzieleniu, wypłaceniu oraz rozliczeniu co najmniej 31 jednostkowych pożyczek o parametrach określonych w „Metryce instrumentu finansowego Pożyczka standardowa – innowacyjna...
Publication14-05-2021
Subject code (CPV) Financial and insurance services (66000000)
Region code (NUTS) Polska (PL)
Bank Gospodarstwa Krajowego Modification notice

Wybór pośrednika finansowego w zw. z unieważ. III postęp. o sygn. DZZK40DIF2018 na instrument finansowy Pożyczka standardowa – innowacyjna w ramach fu...

Wybór w trybie z wolnej ręki pośrednika finansowego w związku z unieważnieniem cz. III postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o sygn. DZZK/40/DIF/2018 na instrument finansowy Pożyczka standardowa – innowacyjna w ramach funduszu funduszy Województwa Podkarpackiego.
Publication14-05-2021
Subject code (CPV) Financial and insurance services (66000000)
Region code (NUTS) Polska (PL)
Bank Gospodarstwa Krajowego Modification notice

Wybór pośrednika finansowego w zw. z unieważnieniem cz. III postęp. o sygn. DZZK/40/DIF/2018 naIF „Pożyczka standardowa – innowacyjna” w ramach Fundus...

Wybór w trybie z wolnej ręki pośrednika finansowego w związku z unieważnieniem cz. III postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o sygn. DZZK/40/DIF/2018 na instrument finansowy „Pożyczka standardowa – innowacyjna” w ramach Funduszu Funduszy Województwa Podkarpackiego.
Publication14-05-2021
Subject code (CPV) Financial and insurance services (66000000)
Region code (NUTS) Polska (PL)
Bank Gospodarstwa Krajowego Modification notice

Wybór pośrednika finansowego w zw. z unieważ. III postęp. o sygn. DZZK40DIF2018 na instrument finansowy „Pożyczka Standardowa – Innowacyjna” w ramach...

Wybór w trybie z wolnej ręki pośrednika finansowego w związku z unieważnieniem cz. III postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o sygn. DZZK/40/DIF/2018 na instrument finansowy „Pożyczka Standardowa – Innowacyjna” w ramach funduszu funduszy Województwa Podkarpackiego.
Publication14-05-2021
Subject code (CPV) Financial and insurance services (66000000)
Region code (NUTS) Polska (PL)
Bank Gospodarstwa Krajowego Modification notice

Wybór pośrednika finansowego w zw. z unieważnieniem cz. V postęp. o sygn. DZZK/40/DIF/2018 na IF „Pożyczka Standardowa – Innowacyjna” w ramach Fundusz...

Wybór w trybie z wolnej ręki pośrednika finansowego w związku z unieważnieniem cz. V postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o sygn. DZZK/40/DIF/2018 na instrument finansowy „Pożyczka Standardowa – Innowacyjna” w ramach Funduszu Funduszy Województwa Podkarpackiego.
Publication14-05-2021
Subject code (CPV) Financial and insurance services (66000000)
Region code (NUTS) Polska (PL)
Qualification Wales Contract award notice

Further Competition under Insurance Placement DPS 978 for Qualification Wales and their appointed Insurance Broker - Aon

The contracting authority are tendering for insurance services (excluding broking services) under further competition under the YPO framework – in accordance with the terms of that agreement.
Publication14-05-2021
Subject code (CPV) Insurance services (66510000)
Region code (NUTS) United Kingdom (UK)
„ЧЕЗ Разпределение България“ АД Modification notice

Сключване на задължителна застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите и доброволна застраховка „Злополука“ на лицата в МПС, собственост на...

Сключване на задължителна застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите и доброволна застраховка „Злополука“ на лицата в МПС, собственост на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД
Publication14-05-2021
Subject code (CPV) Accident and health insurance services (66512000)
Region code (NUTS) София (столица) (BG411)
„ЧЕЗ Разпределение България“ АД Modification notice

Сключване на задължителна застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите и доброволна застраховка „Злополука“ на лицата в МПС, собственост на...

Сключване на задължителна застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите и доброволна застраховка „Злополука“ на лицата в МПС, собственост на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД
Publication14-05-2021
Subject code (CPV) Accident and health insurance services (66512000)
Region code (NUTS) София (столица) (BG411)
„Електроенергиен системен оператор“ ЕАД Contract award notice – utilities

Медицинска застраховка на работниците и служителите на ЕСО ЕАД

Сключване на медицинска застраховка на работниците и служителите на ЕСО ЕАД. Обхватът на медицинската застраховка следва да осигури за работниците и служителите на ЕСО ЕАД финансово и организационно обезпечаване на здравни услуги и стоки, обединени в следните пакети: А. Подобряване на здравето и предпазване от заболяване (профилактика); Б. Извънболнична медицинска помощ на застрахованите лица по п...
Publication14-05-2021
Subject code (CPV) Insurance services (66510000)
Region code (NUTS) България  (BG)
Bundesanstalt für Immobilienaufgaben Contract award notice

Offenes Verfahren (EU-weit) zur Vergabe von Versicherungsleistungen für Wohnliegenschaften in Deutschland und Moskau – VOEK 065-20

Gebäudesachversicherung und Haus- und Grundbesitzerhaftpflichtversicherung für Wohnliegenschaften in Deutschland und in Moskau.
Publication14-05-2021
Subject code (CPV) Insurance services (66510000)
Region code (NUTS) Bonn (DEA22)
Ville de Beaune Contract award notice

Assurance dommages ouvrage et tout risque chantier pour la construction du bâtiment public de la Cité des Vins et des Climats de Bourgogne

Appel d'offres ouvert — articles L. 2124-1 et suivants, R. 2124-1, R. 2161-1 et suivants du code de la commande publique. La présente consultation a pour objet le choix:du (ou des) intermédiaire(s) d'assurances (Agent général ou courtier) qui sera(ont) chargé(s) du placement des contrats,de leur gestion et du règlement des sinistres;de la (ou des) société(s) d'assurances mutuelles ou à forme mutue...
Publication14-05-2021
Subject code (CPV) Insurance services (66510000)
Region code (NUTS) Côte-d’Or (FRC11)
ANAS SpA Contract award notice

DGACQ 27-20

Servizio di assistenza sanitaria integrativa per i dipendenti del gruppo ANAS
Publication14-05-2021
Subject code (CPV) Medical insurance services (66512220)
Region code (NUTS) Italia (IT)
Gerencia de Fraternidad-Muprespa — Mútua Colaboradora con la Seguridad Social número 275 Contract award notice

Contratación de contratación de una póliza de seguro contra daños materiales del continente y contenido de los bienes de Fraternidad-Muprespa

Contratación de contratación de una póliza de seguro contra daños materiales del continente y contenido de los bienes de Fraternidad-Muprespa.
Publication14-05-2021
Subject code (CPV) Damage or loss insurance services (66515000)
Region code (NUTS) Madrid (ES300)
Comune di Pieve Emanuele Contract award notice

Servizio di copertura assicurativa suddiviso in otto lotti

Servizio di copertura assicurativa suddiviso in otto lotti: lotto 1 RCT/O; lotto 2 RC Patrimoniale; lotto 3 Tutela legale; lotto 4 Cyber risks; lotto 5 All Risks Property; 6 Infortuni; lotto 7 Libro matricola auto; lotto 8 Kasko dipendenti. Il valore stimato dell’appalto, per l’intera durata prevista, è pari ad 737 750,00 EUR comprensivo di eventuali rinnovi e proroghe tecniche
Publication14-05-2021
Subject code (CPV) Insurance services (66510000)
Region code (NUTS) Milano (ITC4C)
Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymä Contract award notice

Irtaimen käyttöomaisuuden leasingrahoitus / KEUDno-2020-2079

Hankinnan kohteena ovat irtaimen käyttöomaisuuden leasingpalvelut, jotka sisältävät leasingrahoituksen, rahoitettavien leasingkohteiden hallinnointiin tarkoitetun hallintapalvelun ja vuokrakauden jälkeen palautuvien leasingkohteiden käsittelyyn liittyvien palveluiden sekä muiden erikseen tilattavien palvelujen toimittamisen tilaajalle. Rahoitusleasingpalvelun kohteena on merkki- ja malliriippumato...
Publication14-05-2021
Subject code (CPV) Financial leasing services (66114000)
Region code (NUTS) Suomi/Finland (FI)
Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife Contract award notice

Póliza de asistencia sanitaria para el personal al servicio del Excelentísimo Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife

Contrato vinculado al «Acuerdo Marco para la contratación de la póliza de asistencia sanitaria para el personal al servicio del Excelentísimo Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y sus organismos autónomos, mediante procedimiento abierto, tramitación ordinaria» a la entidad Asistencia Sanitaria Interprovincial de Seguros, S. A. (ASISA), con CIF A- 08169294, por importe de novecientos treinta y c...
Publication14-05-2021
Subject code (CPV) Accident and health insurance services (66512000)
Region code (NUTS) Tenerife (ES709)
Danmarks Grundforskningsfond Contract award notice

Portfolio management of global inflation-linked bonds

The Danish National Research Foundation (Danmarks Grundforskningsfond) calls for tenders for a contract concerning portfolio management of global inflation-linked bonds currently worth around DKK 600 000 000 as a segregated account (The mandate) hedged to EUR. The term of the contract is expected to be five (5) years. The annual portfolio fee should be dependent on the size of the portfolio and a...
Publication14-05-2021
Subject code (CPV) Portfolio management services (66140000)
Region code (NUTS) Danmark (DK)
Vilogia SA HLM Contract award notice

Courtage, frais de santé et prévoyance et AMO passation des marchés

Le présent marché a pour objet la prestation de courtage, de gestion, de traitement des sinistres frais de santé et prévoyance, de conseils, et d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour la passation des marchés d’assurance: frais de santé et prévoyance de l’ensemble du personnel (cadres et non cadres).
Publication14-05-2021
Subject code (CPV) Insurance brokerage services (66518100)
Region code (NUTS) France (FR)
Symperc Contract award notice

Prestations de services d'assurance — relance lot nº 1 et lot nº 2

Prestations de services d'assurance — relance lot nº 1 et lot nº 2.
Publication14-05-2021
Subject code (CPV) Insurance services (66510000)
Region code (NUTS) Calvados (FRD11)
Subdirección General Económica de Asepeyo, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social número 151 Corrigendum

Servicio de custodia, digitalización y destrucción de documentación de Asepeyo, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social número 151

Servicio de custodia, digitalización y destrucción de documentación de Asepeyo, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social número 151.
Publication14-05-2021
Subject code (CPV) Custody services (66162000)
Region code (NUTS) España (ES)
Centre communal d'action sociale Contract award notice

20C0004 — fourniture et livraison de chèques d'accompagnement personnalise et de e-card

La présente consultation est lancée suivant la procédure de l'appel d'offres ouvert — articles R. 2124-2 1o et R. 2161-2 à 5 du code de la commande publique. La consultation a pour objet: ce marché est destiné à fournir des chèques et des e-card aux personnes les plus démunies ainsi qu'à un public fragilisé afin de les aider à subvenir à leurs besoins.
Publication14-05-2021
Subject code (CPV) Luncheon vouchers (30199770)
Region code (NUTS) Alpes-Maritimes (FRL03)
truck tower-crane sharing