Modification notice

Сключване на задължителна застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите и доброволна застраховка „Злополука“ на лицата в МПС, собственост на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД

Services
Publication date
14-05-2021
Contracting authority
„ЧЕЗ Разпределение България“ АД | 1784 София, BG | Utilities | Стефан Иванов
Subject codes (CPV)
66512000 - Accident and health insurance services
66516000 - Liability insurance services
Short content
Сключване на задължителна застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите и доброволна застраховка „Злополука“ на лицата в МПС, собственост на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД
Awards

Сключване на задължителна застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите и доброволна застраховка „Злополука“ на лицата в МПС, собственост на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД

Value
450.000,00 BGN
Companies
ЗД „Бул Инс“ АД | 1407 София, BG
Changes
Естеството на поръчката остава непроменено, има промени на основание чл. 116, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчки във връзка с чл. 4, ал. 6 на договор № 19-344/8.11.2019 г. Подробно описани в т. 1 и т. 2 и т. 3 на анекс № 8/24.11.2020 г.
Old value
450.000,00 BGN
New value
450.000,00 BGN
truck tower-crane sharing