Contract award notice - utilities

Медицинска застраховка на работниците и служителите на ЕСО ЕАД

Services
Publication date
14-05-2021
Value
3.071.000,00 BGN
Contracting authority
„Електроенергиен системен оператор“ ЕАД | 1618 София, BG | Utilities | Electricity | Нели Славчова Костова
Subject codes (CPV)
66510000 - Insurance services
Short content
Сключване на медицинска застраховка на работниците и служителите на ЕСО ЕАД. Обхватът на медицинската застраховка следва да осигури за работниците и служителите на ЕСО ЕАД финансово и организационно обезпечаване на здравни услуги и стоки, обединени в следните пакети:
А. Подобряване на здравето и предпазване от заболяване (профилактика);
Б. Извънболнична медицинска помощ на застрахованите лица по повод на заболяване, злополука или бременност;
В. Болнична медицинска помощ на застрахованите лица по повод на заболяване, злополука или раждане;
Г. Физиотерапевтично лечение, рехабилитация и санаториално лечение, назначени от лекар;
Д. Възстановяване на разходи;
Е. Услуги, свързани с битови и други допълнителни условия, предоставяни на застрахованите лица в болничната медицинска помощ. Към 31.12.2019 г. броят на работниците и служителите на ЕСО ЕАД е 4 111.
Awards

Медицинска застраховка на работниците и служителите на ЕСО ЕАД

Offers received
1
Value
3.071.000,00 BGN
Companies
Застрахователно дружество „ОЗОК Инс“ АД | 1113 гр. София, BG
truck tower-crane sharing