Contract award notice

Irtaimen käyttöomaisuuden leasingrahoitus / KEUDno-2020-2079

Services
Publication date
14-05-2021
Value
5.900.000,00 EUR
Contracting authority
Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymä | FI-05801 Hyvinkää, FI | Health
Subject codes (CPV)
66000000 - Financial and insurance services
66114000 - Financial leasing services
Short content
Hankinnan kohteena ovat irtaimen käyttöomaisuuden leasingpalvelut, jotka sisältävät leasingrahoituksen, rahoitettavien leasingkohteiden hallinnointiin tarkoitetun hallintapalvelun ja vuokrakauden jälkeen palautuvien leasingkohteiden käsittelyyn liittyvien palveluiden sekä muiden erikseen tilattavien palvelujen toimittamisen tilaajalle.
Rahoitusleasingpalvelun kohteena on merkki- ja malliriippumaton irtain käyttöomaisuus. Irtainta käyttöomaisuutta ovat esimerkiksi erilaiset kalusteet sekä terveydenhuollon koneet, välineet ja laitteet jne. Hankittavat leasingkohteet ovat pääosin ammattikäyttöön tarkoitettuja, kuten esimerkiksi toimisto-, hoiva- ja keittiökalusteet ovat pääsääntöisesti julkitiloihin tarkoitettuja ja terveydenhuollon koneet, välineet ja laitteet on tarkoitettu ammattikäyttöön jne. Leasingkohteena eivät ole ICT-laitteet eivätkä henkilö-, paketti- ja kevyt kuorma-autot (kokonaismassa alle 7 000 kg). Selvyyden vuoksi todetaan, että leasingkohteina voivat olla muut ajoneuvot ja työkoneet.
Puitesopimuksen piirissä voidaan tilata sellaisia leasingpalveluita ja leasingpalveluihin liittyviä lisäpalveluita, joita toimittajan ei ole pakollista tarjota. Muiden kuin pakollisesti tarjottavien palveluiden yhteenlaskettu osuus hankittavista palveluista on arvioitu vähäiseksi.
Hankinnan kohde on kuvattu tarkemmin tässä tarjouspyynnössä ja sen liitteissä
Awards

Irtaimen käyttöomaisuuden leasingrahoitus / KEUDno-2020-2079

Offers received
1
Value
5.900.000,00 EUR
Companies
3 Step IT Oy | FI-00180 Helsinki, FI
truck tower-crane sharing