Furniture

Furniture, office furniture, design, textile, curtains, carpets, domestic appliances, cleaning products, ...
Masarykova univerzita Contract award notice

Dynamický nákupní systém pro standardní nábytek 2018

Dodávky standardního nábytku blíže specifikovaného v zadávací dokumentaci DNS.
Publication30-10-2020
Subject code (CPV) Boards (30195000)
Region code (NUTS) Jihomoravský kraj (CZ064)
Mestna občina Ljubljana Contract award notice

Sukcesivna dobava čistil, čistilnih pripomočkov in sredstev za osebno higieno z upoštevanjem temeljnih okoljskih zahtev skladno z Uredbo o zelenem jav...

Predmet javnega naročila je sukcesivna dobava čistil, čistilnih pripomočkov in sredstev za osebno higieno javnem 8 vrtcev MOL v 3-letnem obdobju z upoštevanjem okoljskih zahtev.
Publication30-10-2020
Subject code (CPV) Cleaning products (39830000)
Region code (NUTS) SLOVENIJA (SI)
Město Kolín Modification notice

Nábytek a vybavení v rámci objektů Staré školy a Zvonice v areálu kostela sv. Bartoloměje v Kolíně

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka kancelářského, školního a ostatního nábytku, vybavení toalet, vybavení pro expozici a dodávka a instalace jednoduchých mechanických strojů v objektu Staré školy a Zvonice. Vše v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami. Veřejná zakázka není rozdělena na části dle § 35 zákona, neboť se jedná o plnění, které spolu natolik věcně a technicky souvisí, že...
Publication30-10-2020
Subject code (CPV) Miscellaneous furnishing (39290000)
Region code (NUTS) Středočeský kraj (CZ020)
Město Kolín Modification notice

Elektrozařízení pro objekty Staré školy a Zvonice v areálu kostela sv. Bartoloměje v Kolíně

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka a instalace elektronického vybavení jako jsou monitory, projektory, AV, multimediálních stěn apod. v objektu Staré školy a Zvonice, vše v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami. Veřejná zakázka není rozdělena na části dle § 35 zákona, neboť se jedná o plnění, které spolu natolik věcně a technicky souvisí, že by jejím rozdělením vznikaly zadavateli...
Publication30-10-2020
Subject code (CPV) Miscellaneous furnishing (39290000)
Region code (NUTS) Středočeský kraj (CZ020)
Státní fond dopravní infrastruktury Contract award notice

Dodávky kancelářského nábytku pro resort dopravy 2019 až 2021

Předmětem plnění veřejné zakázky budou dodávky kancelářského nábytku pro resort dopravy v souladu s pokynem ministra „Odpovědné zadávání veřejných zakázek v resortu Ministerstva dopravy“. VZ je dělena na části. Pro každou část VZ bude uzavřena samostatná rámcová dohoda s jedním vybraným dodavatelem. Pokud vybraný dodavatel zvítězí ve více částech veřejné zakázky, budou tyto části veřejné zakázky s...
Publication30-10-2020
Subject code (CPV) Office furniture (39130000)
Region code (NUTS) Praha (CZ01)
ASL BA Contract award notice

Fornitura per somministrazione di arredi stanze di degenza, arredi tecnici, arredi per ufficio, frigoriferi biologici, congelatori biologici e attrezz...

Procedura aperta per l’affidamento della fornitura per somministrazione, della durata di 36 mesi, di arredi stanze di degenza, di arredi tecnici, di arredi per ufficio, di frigoriferi biologici, di congelatori biologici e di attrezzature elettromedicali con caratteristiche standard occorrenti alla ASL Bari.
Publication30-10-2020
Subject code (CPV) Defibrillator (33182100)
Region code (NUTS) Bari (ITF47)
Fakultní nemocnice Brno Contract award notice

Operační prádlo - mikrovlákno

Předmětem veřejné zakázky je dodávka operačního prádla z materiálu k opakovanému použití dle uvedených specifikací. Dodávky budou realizovány na základě objednávek dle potřeby zadavatele. Předmětem zadávacího řízení je uzavření rámcové dohody týkající se jednotlivých veřejných zakázek na pořízení opakujících se dodávek operačního prádla pro všechna pracoviště Fakultní nemocnice Brno podle potřeb z...
Publication30-10-2020
Subject code (CPV) Hospital linen (39518000)
Region code (NUTS) Jihomoravský kraj (CZ064)
Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta Contract award notice

Nakup reagentov in zaščitnih sredstev

Predmet javnega naročila je nakup reagentov in zaščitnih sredstev.
Publication30-10-2020
Subject code (CPV) Reagents and contrast media (33696000)
Region code (NUTS) SLOVENIJA (SI)
Javni holding Ljubljana, d.o.o., družba za izvajanje strokovnih in razvojnih nalog na področju gospodarskih javnih služb Contract award notice

ŽALE-17/19 - »Sukcesivna dobava cvetja in trgovskega blaga za cvetličarno«

Predmet javnega naročila je sukcesivna dobava cvetja in trgovskega blaga za Plečnikovo cvetličarno, ki deluje v okviru družbe ŽALE Javno podjetje, d.o.o., Med hmeljniki 2, 1000 Ljubljana, SLOVENIJA.
Publication30-10-2020
Subject code (CPV) Miscellaneous decoration items (39298900)
Region code (NUTS) SLOVENIJA (SI)
Státní fond dopravní infrastruktury Contract award notice

Dodávky čisticích a hygienických potřeb 2019 - 2022

Předmětem plnění veřejné zakázky budou dodávky čisticích a hygienických potřeb pro SFDI a připojené resortní organizace. Na základě zadávacího řízení bude centrálním zadavatelem (SFDI) uzavřena rámcová dohoda s jedním účastníkem a to na dobu tří let.
Publication30-10-2020
Subject code (CPV) Cleaning and polishing products (39800000)
Region code (NUTS) ČESKÁ REPUBLIKA (CZ0)
Unitatea Militară 01144 Contract award notice

Cazarmament

Achiziția bunurilor materiale de resortul cazarmament – lenjerie și accesorii de pat, prosoape, saci individuali pentru rufe și dulapuri textile potrivit normelor specifice, este necesară a se iniția și derula pentru dotarea și asigurarea facilităților de cazare fixe și de campanie ale instituțiilor de învățământ, unităților și căminelor militare subordonate Statului Major al Forțelor Terestre.
Publication30-10-2020
Subject code (CPV) Pillows (39516120)
Region code (NUTS) Bacău (RO211)
Gmina Iwaniska Contract award notice

Dostawa licencji i wdrożenie oprogramowania, przeprowadzenie modernizacji systemów dziedzinowych oraz uruchomienie systemu e-Woda, e-BOK, oraz Elektro...

Przedmiotem zamówienia jest dostawa licencji i wdrożenie oprogramowania, przeprowadzenie modernizacji systemów dziedzinowych oraz uruchomienie systemu e-Woda, e-BOK, oraz Elektronicznej Obsługi Rad Gminy, Modernizacja stron internetowych wraz z dostawą oprogramowania i sprzętu informatycznego w gminie Iwaniska i Bogoria, promocja projektu w ramach projektu pod nazwą „Zwiększenie dostępności i jako...
Publication30-10-2020
Subject code (CPV) Miscellaneous software package and computer systems (48900000)
Region code (NUTS) Kielecki (PL721)
Pasienio kontrolės punktų direkcija prie Susisiekimo ministerijos Contract award notice

Medininkų pasienio kontrolės punkto modernizavimo darbų, baldų ir įrangos pirkimas

Perkančioji organizacija pirks Medininkų pasienio kontrolės punkto, esančio Medininkų k., Vilniaus r., Pasieniečių g. 26, modernizavimo statybos darbus, baldus ir jų sumontavimą, bagažo rentgeno aparatą ir jo instaliavimą.
Publication30-10-2020
Subject code (CPV) X-ray inspection equipment (38582000)
Region code (NUTS) LIETUVA (LT)
Česká republika - Ministerstvo práce a sociálních věcí Contract award notice

Dodávky materiální pomoci hrazené z Fondu evropské pomoci nejchudším osobám - základní domácí potřeby 2019-2021 II.

Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou dodávky základních domácích potřeb včetně jejich vyložení na určená místa plnění.
Publication30-10-2020
Subject code (CPV) Kitchen equipment, household and domestic items and catering supplies (39220000)
Region code (NUTS) ČESKÁ REPUBLIKA (CZ0)
Unitatea Militară 01144 Contract award notice

Echipament militar și articole de cazarmament

Achiziția bunurilor materiale de resortul echipament sportiv și articole de cazarmament, potrivit normelor specifice, in folosul unitatilor militare subordonate Statului Major al Forțelor Terestre. Urmeaza a se atribui un acord-cadru cu valabilitate 24 de luni. Contractele subsecvente se vor atribui de regulă trimestrial, în acord cu fondurile bugetare alocate autorității contractante, iar cantită...
Publication30-10-2020
Subject code (CPV) Mattresses (39143112)
Region code (NUTS) ROMÂNIA (RO)
Nemocnice Na Homolce Contract award notice

Dynamický nákupní systém na dodávky zboží pro potřebystravovacího zařízení zadavatele

Účelem tohoto řízení je zavedení Dynamického nákupního systému na dodávky zboží pro potřeby stravovacího zařízení zadavatele. Zadavatel předpokládá zadávání veřejných zakázek v DNS v předem neurčených nepravidelných intervalech dle provozních potřeb zadavatele. Objemy jednotlivých veřejných zakázek zadávaných v DNS zadavatel předpokládá od jednotek až po desítky jednotek v konkrétní veřejné zakázc...
Publication30-10-2020
Subject code (CPV) Food, beverages, tobacco and related products (15000000)
Region code (NUTS) Hlavní město Praha (CZ010)
Statutární město Jablonec nad Nisou Modification notice

Modernizace ZŠ Jablonec nad Nisou - Kokonín - Rychnovská č.p. 216 - dodávka nábytku do odborných učeben

Předmětem plnění je dodávka vybavení a nábytku do objektu přístavby k základní škole - odborná učebna dílen, skladu, šaten a zázemí a do nové jazykové učebny ve stávající budově školy. Součástí je dodávka 1 ks interaktivní tabule, 1 ks počítače a 1 ks receiver s reprosoustavou ozvučení a provedení dekorativních malířských prací.
Publication30-10-2020
Subject code (CPV) School furniture (39160000)
Region code (NUTS) Liberecký kraj (CZ051)
Alcaldía del Ayuntamiento de San Fernando Contract award notice

Suministro de mobiliario para el edificio de la Casa Consistorial del Ayuntamiento de San Fernando

Suministro de mobiliario para el edificio de la Casa Consistorial del Ayuntamiento de San Fernando.
Publication30-10-2020
Subject code (CPV) Furniture (39100000)
Region code (NUTS) Cádiz (ES612)
Institutul Regional de Oncologie Iași Contract award notice

Acord-cadru furnizare materiale sanitare

Acord-cadru de furnizare materiale sanitare – cantitati minime si maxime, valori aferente acestora si alte informatii privind modul de derulare a acordului-cadru sunt prevazute in cantitati minime si maxime acord-cadru materiale sanitare 2019, caietul de sarcini, in clauze contractuale si in instructiuni pentru ofertanti. Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data lim...
Publication30-10-2020
Subject code (CPV) Gas-therapy and respiratory devices (33157000)
Region code (NUTS) Nord-Est (RO21)
Consejería de Sanidad y Servicios Sociales Contract award notice

Suministro de material geriátrico diverso con destino a los centros del SEPAD, por lotes

Suministro de material geriátrico diverso con destino a los centros del SEPAD, por lotes.
Publication30-10-2020
Subject code (CPV) Miscellaneous manufactured textile articles (39525000)
Region code (NUTS) Cáceres (ES432)
Empresa de Transformación Agraria, S. A., S. M. E., M. P. (Tragsa) Contract award notice

Contratación del suministro de aparatos sanitarios, accesorios y mobiliario sanitario para la obra de terminación del Hospital de Melilla

Contratación del suministro de aparatos sanitarios, accesorios y mobiliario sanitario para la obra de terminación del Hospital de Melilla.
Publication30-10-2020
Subject code (CPV) Bathroom furniture (39144000)
Region code (NUTS) Málaga (ES617)
Jihomoravský kraj Modification notice

Nemocnice Vyškov dodávka nábytku a ostatního vybavení

Předmětem veřejné zakázky, je dodávka nábytku a ostatního vybavení budovy B a části budovy C1 nemocnice Vyškov. Předmět veřejné zakázky bude realizován ve dvou etapách: Po stavebním ukončení realizace rekonstrukce budovy B bude vybaveno nábytkem a ostatním vybavením oddělení lůžkové a ambulantní rehabilitace a lůžkové oddělení neurologie včetně souvisejících prostor. Po dokončení první etapy a pře...
Publication30-10-2020
Subject code (CPV) Furniture (39100000)
Region code (NUTS) Jihomoravský kraj (CZ064)
CHU de Dijon Bourgogne Contract award notice

Aoo 1935 Fourniture, livraison et installation de lits parcs à hauteur variable électriques et de lits pédiatriques/juniors à hauteur variable électri...

Fourniture, livraison et installation de lits parcs à hauteur variable électriques et de lits pédiatriques/juniors à hauteur variable électriques, destinés à l'hôpital d'enfants du CHU Dijon.
Publication30-10-2020
Subject code (CPV) Cots (39143116)
Region code (NUTS) Côte-d’Or (FRC11)
UPPA Contract award notice

Travaux relatifs à la construction du bâtiment Iprem II

Le présent marché a pour objet les travaux relatifs à la construction du bâtiment Iprem II. Il s'agit d'un bâtiment destiné à accueillir des équipes de chercheurs dans des laboratoires et bureaux, sur le site Hélioparc à Pau (64). Le RDC accueillera des bureaux et laboratoires de recherche ainsi que des locaux de stockage gaz et des locaux techniques. Le R+1 accueillera des bureaux et laboratoires...
Publication30-10-2020
Subject code (CPV) Laboratory benching (39181000)
Region code (NUTS) Pyrénées-Atlantiques (FRI15)
Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible — DG de Calidad Ambiental y Cambio Climático Contract award notice

Suministro de material necesario para la primera campaña de compostaje doméstico en los municipios de la Sierra de Cádiz

Suministro de material necesario para la primera campaña de compostaje doméstico en los municipios de la Sierra de Cádiz.
Publication30-10-2020
Subject code (CPV) Waste and rubbish containers and bins (34928480)
Region code (NUTS) ESPAÑA (ES)