Furniture

Furniture, office furniture, design, textile, curtains, carpets, domestic appliances, cleaning products, ...
Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța Contract award notice

Materiale și produse pentru curățenie și igienă

Incheierea unui acord-cadru de furniz. materiale si produse pt. curatenie/igiena pt. asigurarea curateniei beneficiarilor, in baza unor contr. subsecv. pt. fiecare lot in parte. AC va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari/info. suplimentare, in a 10-a zi inainte de data-limita de depunere a ofertelor. Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte d...
Publication26-01-2021
Subject code (CPV) Sanitary towels or tampons (33771100)
Region code (NUTS) Constanţa (RO223)
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Contract award notice

UTB - Dynamický nákupní systém na nábytek II

Předmětem plnění veřejných zakázek zadávaných v DNS bude dodávka nábytku pro Univerzitu Tomáše Bati ve Zlíně v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami a jednotlivými výzvami k podání nabídek v DNS podle § 141 zákona.
Publication26-01-2021
Subject code (CPV) Furniture (39100000)
Region code (NUTS) Zlínský kraj (CZ072)
Ministerul Apărării Naționale – Unitatea Militară 01020 Contract award notice

Achiziţie de echipamente pentru dotare blocuri alimentare

Furnizare de echipamente pentru dotare blocuri alimentare. Orice operator economic interesat in a depune oferta poate adresa, autoritatii contractante, solicitari de clarificari pana in a 15-a zi inainte de data-limita de depunere a ofertelor. Autoritatea va raspunde la solicitarile de clarificari in a 10-a zi inainte de data-limita de depunere a ofertelor.
Publication26-01-2021
Subject code (CPV) Cooking ovens, dryers for agricultural products and equipment for cooking or heating (42214000)
Region code (NUTS) Cluj (RO113)
Psychiatrická nemocnice v Dobřanech Contract award notice

Dodávky drogerie a čistících prostředků

Cílem této veřejné zakázky je zajištění dodávek úklidových a čistících prostředků na základě objednávek průběžně dle potřeby zadavatele, vč. dopravy až do místa určení zadavatelem, vč. všech nákladů spojeních s plněním, manipulací, dopravou atd. po dobu trvání kupní smlouvy, uzavřené na 4 roky s 1 dodavatelem.
Publication26-01-2021
Subject code (CPV) Cleaning products (39830000)
Region code (NUTS) Plzeňský kraj (CZ032)
Státní fond dopravní infrastruktury Contract award notice

Dodávky čisticích a hygienických potřeb 2019 - 2022

Předmětem plnění veřejné zakázky budou dodávky čisticích a hygienických potřeb pro SFDI a připojené resortní organizace. Na základě zadávacího řízení bude centrálním zadavatelem (SFDI) uzavřena rámcová dohoda s jedním účastníkem, a to na dobu tří let.
Publication26-01-2021
Subject code (CPV) Cleaning and polishing products (39800000)
Region code (NUTS) ČESKÁ REPUBLIKA (CZ0)
Espacil Habitat Contract award notice

Réalisation de 117 logements collectifs répartis en 46 logements locatifs sociaux et 71 logements en accession sociale et coopérative à Rennes — BD de...

Réalisation de 117 logements collectifs répartis en 46 logements locatifs sociaux et 71 logements en accession sociale et coopérative à Rennes — BD de Guines.
Publication26-01-2021
Subject code (CPV) Non-metal joinery installation work (45421150)
Region code (NUTS) Ille-et-Vilaine (FRH03)
Ministerul Apărării Naţionale – Unitatea Militară 01020 Contract award notice

Achiziţie de obiecte de inventar de resortul hrănirii

Furnizare de obiecte de inventar de resortul hranirii. Orice operator economic interesat in a depune oferta poate adresa autoritatii contractante, solicitari de clarificari pana in a 15-a zi inainte de data-limita de depunere a ofertelor. Autoritatea contractanta va raspunde la solicitarile de clarificari in a 10-a zi inainte de data-limita de depunere a ofertelor. Cantitatile minime/maxime ale AC...
Publication26-01-2021
Subject code (CPV) Kitchen furniture and equipment (39141000)
Region code (NUTS) Cluj (RO113)
Stredná odborná škola informačných technológií Contract award notice

Rekonštrukcia a modernizácia Strednej odbornej školy informačných technológií, Tajovského 30, 975 90 Banská Bystrica - nábytok

Predmetom zákazky je dodávka rôzneho druhu nábytku v rozsahu a špecifikácii uvedenej v Súťažných podkladov.
Publication26-01-2021
Subject code (CPV) Library furniture (39155000)
Region code (NUTS) Banskobystrický kraj (SK032)
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach Contract award notice

Dostawa mebli laboratoryjnych i dygestoriów na rzecz Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa i montaż mebli laboratoryjnych dla jednostek organizacyjnych SUM w Katowicach. Zamawiający podzielił przedmiot zamówienia na 3 pakiety: — pakiet nr 1 – Meble laboratoryjne zestaw 1, — pakiet nr 2 – Meble laboratoryjne zestaw 2, — pakiet nr 3 – Dygestoria.
Publication26-01-2021
Subject code (CPV) Laboratory furniture (39180000)
Region code (NUTS) Śląskie (PL22)
Královéhradecký kraj Modification notice

Modernizace a dostavba Oblastní nemocnice Náchod, a.s., I. Etapa dodávka vybavení - volný nábytek

Předmětem veřejné zakázky je kompletní dodávka volného vybavení (nábytku) tj. lavičky, stoly, kontejnery, skříně, lékárny, kartotéky, věšákové stěny, šatní skříňky, přebalovací pulty a poskytnutí souvisejících služeb. Součástí plnění je i doprava zboží, jeho montáž a instalace na místo určení dle pokynů kupujícího. Podrobná specifikace předmětu veřejné zakázky s požadovanými minimálními technickým...
Publication26-01-2021
Subject code (CPV) Cupboards (39122100)
Region code (NUTS) Královéhradecký kraj (CZ052)
Královéhradecký kraj Modification notice

Modernizace a dostavba Oblastní nemocnice Náchod, a.s., I. Etapa dodávka vybavení - volný nábytek

Předmětem veřejné zakázky je kompletní dodávka volného vybavení (nábytku) tj. lavičky, stoly, kontejnery, skříně, lékárny, kartotéky, věšákové stěny, šatní skříňky, přebalovací pulty a poskytnutí souvisejících služeb. Součástí plnění je i doprava zboží, jeho montáž a instalace na místo určení dle pokynů kupujícího. Podrobná specifikace předmětu veřejné zakázky s požadovanými minimálními technickým...
Publication26-01-2021
Subject code (CPV) Cupboards (39122100)
Region code (NUTS) Královéhradecký kraj (CZ052)
Instituto de Segurança Social da Madeira, IP-RAM Contract notice

Aquisição de produtos de limpeza e higiene para os centros de atividades ocupacionais e Centro de Inclusão Social da Madeira

Aquisição de produtos de limpeza e higiene para os centros de atividades ocupacionais e Centro de Inclusão Social da Madeira.
Publication26-01-2021
Subject code (CPV) Cleaning products (39830000)
Region code (NUTS) Região Autónoma da Madeira (PT300)
Land Niederösterreich, p.A. Amt der NÖ-Landesregierung, Abteilung Wissenschaft und Forschung Contract award notice

ISTA_I23_Labormöblierung

Labormöblierung und Laborausstattung für den Neubau des 5. Laborgebäudes samt Gradschool des Projektes IST Austria in Klosterneuburg.
Publication26-01-2021
Subject code (CPV) Laboratory furniture (39180000)
Region code (NUTS) Wiener Umland/Nordteil (AT126)
Christelijke Hogeschool Windesheim Contract award notice

Marktconsultatie - Stoffering

Windesheim is voornemens is 2020 de levering en verwerking van stoffering en binnenzonwering (hierna: Stoffering) aan te besteden. De huidige overeenkomst hiervoor loopt per 31 augustus 2020 af. Deze overeenkomst is in 2016 tot stand gekomen. Sindsdien heeft Windesheim een nieuw geformuleerde missie aangenomen waarin duurzaamheid een prominente rol speelt.
Publication26-01-2021
Subject code (CPV) Miscellaneous repair and maintenance services (50800000)
Region code (NUTS) NEDERLAND (NL)
Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2 Contract award notice

Achiziție detergenți

Achiziție detergenți conform specificațiilor caietului de sarcini. Numar de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data-limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 20 de zile. Autoritatea contractanta va raspunde, in mod clar si complet, tuturor solicitarilor de clarificari sau informatii suplimentare in a 11-a zi inainte de data-limita de depunere a ofertelor.
Publication26-01-2021
Subject code (CPV) Detergents (39831200)
Region code (NUTS) Bucureşti (RO321)
Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ (ГДПБЗН) — МВР Contract award notice

Доставка на рекламни материали

Изпълнителят следва да достави брандирани рекламни материали, популяризиращи приноса на Европейския съюз и Оперативна програма „Добро управление“ 2014—2020 г., към финансирането на проект BG05SFOP001-2.019-0042 „Повишаване квалификацията на водачите на противопожарни автомобили за работа в усложнена оперативна обстановка“, както следва: тефтер — 300 бр., химикалка — 300 бр., челник — 300 бр.,...
Publication26-01-2021
Subject code (CPV) Information and promotion products (39294100)
Region code (NUTS) София (столица) (Sofia (stolitsa)) (BG411)
Centre hospitalier de Versailles Contract award notice

Travaux d'entretien et d'aménagement des bâtiments des établissements du groupement hospitalier de territoire Yvelines Sud

Cet accord-cadre couvre les travaux: — d'entretien, de réparation, d'amélioration, de mise en conformité ou de maintien en l'état des bâtiments et des installations techniques intérieures et extérieures; — d'adaptation, d'aménagement courant, de réaménagement, de restructuration, de réhabilitation et de réutilisation (changement d'affectation d'un ouvrage) des bâtiments et des installations tech...
Publication26-01-2021
Subject code (CPV) Non-metal joinery installation work (45421150)
Region code (NUTS) Yvelines (FR103)
Gemeente Rotterdam Contract award notice

1-L-14890-20: Het leveren van schrobzuigmachines

De onderhavige Opdracht heeft samengevat betrekking op het vinden van de juiste leverancier voor het leveren van schrobzuigmachines voor de Gemeente. De Aanbestedende Dienst beoogt derhalve met deze Opdracht door middel van een Raamovereenkomst één leverancier te contracteren.
Publication26-01-2021
Subject code (CPV) Floor-cleaning machines (39713410)
Region code (NUTS) NEDERLAND (NL)
Ministerul Apărării Naționale – Unitatea Militară 01020 Contract award notice

Achiziția de obiecte de inventar de resortul MRH

Achizitia de obiecte de inventar de resortul MRH. Orice operator economic interesat in a depune oferta poate adresa, autoritatii contractante, solicitari de clarificari pana in a 15-a zi inainte de data-limita de depunere a ofertelor. Autoritatea contractanta va raspunde la solicitarile de clarificari in a 10-a zi inainte de data-limita de depunere a ofertelor. Cantitatile minime/maxime ale AC, re...
Publication26-01-2021
Subject code (CPV) Kitchen equipment, household and domestic items and catering supplies (39220000)
Region code (NUTS) Cluj (RO113)
Stadt Karlsruhe Hauptamt Contract award notice

Rahmenvertrag Schulmöbel

Rahmenvertrag für die Lieferung von Schulmöbel und Einrichtungsgegenständen für die städtischen Schulen in Karlsruhe.
Publication26-01-2021
Subject code (CPV) Furniture (39100000)
Region code (NUTS) Stadtkreis (DE122)
Commune de Cergy Contract award notice

Accord-cadre mono-attributaire à marchés subséquents relatif à la fourniture de manuels scolaires et non scolaires, matériel pédagogique et fourniture...

Accord-cadre mono-attributaire à marchés subséquents relatif à la fourniture de manuels scolaires et non scolaires, matériel pédagogique et fournitures scolaires pour les besoins de la ville de Cergy, et notamment les groupes scolaires, les accueils de loisirs et les structures de la petite enfance pour les besoins de la ville de Cergy.
Publication26-01-2021
Subject code (CPV) Teaching supplies (39162110)
Region code (NUTS) Val-d'Oise (FR108)
Mairie de Niort Contract award notice

Accord-cadre fourniture et livraison d'articles de papeterie scolaire et de travaux manuels

L'accord-cadre est mono-attributaire (avec un seul titulaire). Il fixe un montant maximum annuel à 89 000 EUR HT soit 106 800 EUR (TTC).
Publication26-01-2021
Subject code (CPV) Teaching supplies (39162110)
Region code (NUTS) Deux-Sèvres (FRI33)
Královéhradecký kraj Contract award notice

Novorozenecká vyhřívaná lůžka fototerapická a resuscitační pro Oblastní nemocnici Náchod

Předmětem veřejné zakázky (VZ) je dodání a instalace novorozeneckých vyhřívaných lůžek včetně pasivních matrací a fototerapických lamp pro nové prostory Oblastní nemocnice Náchod (ONN). Součástí předmětu veřejné zakázky je též poskytování bezplatného komplexního záručního servisu a zajištění pozáručního servisu po dobu 5 let na základě smlouvy č. 2 o poskytování servisních služeb uzavřené se zadav...
Publication26-01-2021
Subject code (CPV) Hospital beds (33192120)
Region code (NUTS) Královéhradecký kraj (CZ052)
Inkoop Uitvoeringscentrum Dienst Justitiële Inrichtingen (IUC DJI) Contract award notice

EA Ingrediënten voor voeding

Het doel van de aanbesteding is om een Overeenkomst te sluiten met één Leverancier per Perceel voor het leveren van ingrediënten voor voeding ten behoeve van justitiabelen en personeel van alle rijksinrichtingen van DJI. De aanbesteding bestaat uit vier (4) Percelen, te weten: Perceel 1 Alle penitentiaire inrichtingen en detentiecentr...
Publication26-01-2021
Subject code (CPV) Food, beverages, tobacco and related products (15000000)
Region code (NUTS) NEDERLAND (NL)
Hamaris Contract award notice

Construction de dix logements individuels route de Bienville à Bayard-sur-Marne

Construction de dix logements individuels route de Bienville à Bayard-sur-Marne.
Publication26-01-2021
Subject code (CPV) Plastering work (45410000)
Region code (NUTS) FRANCE (FR)