IT

Software and IT-systems, hardware advice, software programming and advice, data processing, databases, internet services, software for networks and automation, document management, backup, computer audits, ...
Gemeente Stein Contract award notice

Zaaksysteem/KCC

Dit betreft een aanbesteding voor levering en implementatie van een nieuw zaaksysteem inclusief klant contact centrum voor de Gemeente Stein,
Publication16-10-2021
Subject code (CPV) Software package and information systems (48000000)
Region code (NUTS) Nederland (NL)
Gemeente Stein Contract award notice

Integratieplatform

Dit betreft de Europese aanbesteding voor levering en implementatie van een nieuw integratieplatform voor de Gemeente Stein.
Publication16-10-2021
Subject code (CPV) Software package and information systems (48000000)
Region code (NUTS) Nederland (NL)
Intercommunale de Santé Publique du Pays de Charleroi s.c.r.l. Contract award notice

REMPLACEMENT DES DEUX SYSTEMES ISERIES Actif/Passif

Le présent marché a pour objet le remplacement de 2 IBM Power Systems actuels, ainsi que le matériel associé (SAN V3700 et SAN Switch) vers des nouveaux systèmes basés sur du stockage de type SAN Full Flash. Le modèle de fonctionnement actif/passif réparti sur les deux DataCentres du site de l’hôpital André Vésale et distant de 250m reste inchangé.
Publication16-10-2021
Subject code (CPV) Information systems and servers (48800000)
Region code (NUTS) Arr. Charleroi (BE32B)
Gemeente Apeldoorn Contract notice

Vergunningenapplicatie gemeente Apeldoorn 2021

De gemeente Apeldoorn is voornemens om een VTH-systeem te verwerven voor Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving. Met dit nieuwe systeem worden processen gedigitaliseerd die zijn gericht op de Omgevingswet, de APV, Bijzondere Wetten en ketengerichte samenwerking. De oplossing van de inschrijvende partij dient te voldoen aan de gestelde eisen. Voor de wensen dient inschrijvende partij antwoorde...
Publication16-10-2021
Subject code (CPV) Database systems (48610000)
Region code (NUTS) Nederland (NL)
Regionale Belasting Groep Contract notice

Dienstverlening kantoorautomatisering

Het contract met de huidige dienstverlener van de kantoorautomatisering verloopt in mei 2022. De Regionale Belasting Groep dient de opdracht opnieuw aan te besteden. De scope van deze aanbesteding betreft in ieder geval de volgende diensten: - werkplekdienstverlening, - eindgebruikersondersteuning, - service integratie WAN leverancier - beheer Office LAN/ WLAN, - Informatiebeveiliging/privacy - ve...
Publication16-10-2021
Subject code (CPV) IT services: consulting, software development, Internet and support (72000000)
Region code (NUTS) Nederland (NL)
Leids Universitair Medisch Centrum Contract notice

Personeels- en werkplekplanning

Dit betreft de Europese openbare aanbesteding van het LUMC voor het sluiten van een Overeenkomst met één Opdrachtnemer voor het leveren, adviseren, implementeren en onderhouden van een personeels- en werkplekplanning en de functionaliteit tijdsregistratie oplossing (hierna aangeduid als oplossing) voor het LUMC.
Publication16-10-2021
Subject code (CPV) Software support services (72261000)
Region code (NUTS) Nederland (NL)
Gemeente Ede Voluntary ex ante transparency notice

Vrijwillige transparantie vooraf inzake burgerzaken applicatie

Gemeente Ede heeft een overeenkomst voor iBurgerzaken met Pink Roccade B.V. In voorbereiding naar een (EU) aanbesteding en naar oordeel van de gemeente Ede is Pink Roccade B.V. op dit moment de enige partij die nu aantoonbaar kan voldoen aan de huidige gestelde eisen en criteria van deze opdracht.
Publication16-10-2021
Subject code (CPV) Software package and information systems (48000000)
Region code (NUTS) Nederland (NL)
UWV Prior information notice

Marktconsultatie - Marktconsultatie Digitaal extra beveiligde omgeving

Met deze marktconsultatie wil UWV een goed beeld krijgen van de huidige oplossingen op het gebied van opslag, archivering inclusief beheer van data onder het regime van BBN2+. Tevens wil UWV inzicht krijgen in de condities en aanvullende, ondersteunende dienstverlening die door partijen wordt aangeboden om een eventueel hierop volgende aanbesteding binnen de juiste kaders van de aanbestedingswet 2...
Publication16-10-2021
Subject code (CPV) Database and operating software package (48600000)
Region code (NUTS) Nederland (NL)
Gemeente Den Haag Contract notice

Loonwaarde meetinstrument

Betreft inkoop van een loonwaarde meetinstrument met aanvullende module, voor het meten van de loonwaarde.
Publication16-10-2021
Subject code (CPV) Diagnostic systems (33124110)
Region code (NUTS) Zuid-Nederland (NL4)
ProRail B.V. Contract notice – utilities

Landelijk - WerkPlekBeveiliging op Afstand - Dienst Centrale applicatie (WCA)

Dienst WCA - Werkplekbeveiliging op afstand - Centrale Applicatie. ontwikkeling en beheer van een centrale applicatie en een weblcient voor werkplekbeveiliging voor spoorwerkzaamheden.
Publication16-10-2021
Subject code (CPV) Software programming and consultancy services (72200000)
Region code (NUTS) Nederland (NL)
Hogeschool Leiden Contract notice

ICT hardware (werkplekken hardware, servers en mobiele devices)

De doelstellingen van Hogeschool Leiden met deze aanbesteding zijn: (I) Het selecteren en contracteren van één leverancier voor levering van ICT hardware (bestaande uit werkplekken hardware, servers en mobiele devices) en bijbehorende dienstverlening, passend bij de doelstellingen van Hogeschool Leiden; (II) het afsluiten van een raamovereenkomst met de geselecteerde leverancier; (III) het vastleg...
Publication16-10-2021
Subject code (CPV) Information systems and servers (48800000)
Region code (NUTS) Agglomeratie Leiden en Bollenstreek (NL337)
De Vlaamse Waterweg nv Contract notice

Raamovereenkomst voor de levering van waterkasten tbv de binnenvaart

Via deze overheidsopdracht wenst De Vlaamse Waterweg nv over te gaan tot de aankoop van waterkasten die langs het waterwegennetwerk zullen geplaatst worden.
Publication16-10-2021
Subject code (CPV) Distribution boxes (31213100)
Region code (NUTS) Vlaams Gewest (BE2)
MRMP-C/S - Direction Générale Material Resources - Division Marchés Publics - Section CIS - Sous-section Services Contract notice

Contrat pluriannuel, d’une durée déterminée de 4 ans, pour l’achat d’une solution logicielle spécialisée (et le support correspondant) afin d’optimise...

Marché pluriannuel de fournitures à bordereau de prix, de durée déterminée (4 ans) concernant l’acquisition d’une solution logicielle spécialisée (et le support correspondant) afin d’optimiser la distribution des logiciels par l’intermédiaire de Microsoft System Center Configuration Manager (SCCM).
Publication16-10-2021
Subject code (CPV) Software package and information systems (48000000)
Region code (NUTS) Arr. Halle-Vilvoorde (BE241)
MRMP-C/S - Algemene Directie Material Resources - Divisie Overheidsopdrachten - Sectie CIS - Ondersectie Diensten Contract notice

Meerjarig contract, voor de duur van 4 jaar, voor het aankopen van een gespecialiseerde software oplossing (en bijhorende support) ter optimalisatie v...

Meerjarig contract, voor de duur van 4 jaar, voor het aankopen van een gespecialiseerde software oplossing (en bijhorende support) ter optimalisatie van de softwaredistributie via Microsoft System Center Configuration Manager (SCCM).
Publication16-10-2021
Subject code (CPV) Software package and information systems (48000000)
Region code (NUTS) Arr. Halle-Vilvoorde (BE241)
Valsts izglītības satura centrs Contract award notice

Digitālo mācību līdzekļu multimēdiju komponentes izgatavošana

Digitālo mācību līdzekļu multimēdiju komponentes izgatavošana
Publication15-10-2021
Subject code (CPV) Artistic and literary creation and interpretation services (92310000)
Region code (NUTS) Rīga (LV006)
Valsts izglītības satura centrs Contract award notice

Digitālo mācību līdzekļu multimēdiju komponentes izgatavošana

Digitālo mācību līdzekļu multimēdiju komponentes izgatavošana
Publication15-10-2021
Subject code (CPV) Artistic and literary creation and interpretation services (92310000)
Region code (NUTS) Rīga (LV006)
Izba Administracji Skarbowej w Zielonej Górze Voluntary ex ante transparency notice

Usługa związana z rozwojem wszystkich środowisk ZISAR – polegająca na powtórzeniu podobnych usług wymienionych w umowie nr 0801-ILZ.023.227.2018.1 zaw...

Przedmiotem zamówienia jest udzielenie dotychczasowemu Wykonawcy zamówienia na usługę polegającą na powtórzeniu podobnych usług wynikających z Umowy nr 0801-ILZ.023.227.2018.1 z dnia 30 października 2018 r na „Zaprojektowanie zmian, wykonanie, dostawę, wdrożenie, gwarantowanie prawidłowego funkcjonowania, rozwój i wsparcie utrzymania wszystkich środowisk Systemu ZISAR, w tym zapewnienia integracji...
Publication15-10-2021
Subject code (CPV) IT services: consulting, software development, Internet and support (72000000)
Region code (NUTS) Polska (PL)
Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la Generalitat de Catalunya Modification notice

CTTI-2018-110-L18-M2

Servicio de mantenimiento de las aplicaciones de la Generalitat de Catalunya, actualment incluidas en el inventario de aplicaciones.
Publication15-10-2021
Subject code (CPV) Miscellaneous software development services and computer systems (72212900)
Region code (NUTS) Cataluña (ES51)
Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la Generalitat de Catalunya Modification notice

CTTI-2018-110-L18-M1

Servicio de mantenimiento de las aplicaciones de la Generalitat de Catalunya, actualment incluidas en el inventario de aplicaciones.
Publication15-10-2021
Subject code (CPV) Miscellaneous software development services and computer systems (72212900)
Region code (NUTS) Cataluña (ES51)
AB „Lietuvos geležinkeliai“ Corrigendum

Pirkimas – SIEMENS eismo valdymo sistemų ir vagonų formavimo / paskirstymo sistemų įrenginių įrangos naujų dalių, techninio palaikymo, išplėtimo (modi...

SIEMENS eismo valdymo sistemų ir vagonų formavimo / paskirstymo sistemų įrenginių įrangos naujų dalių, techninio palaikymo, išplėtimo (modifikavimo) paslaugų pirkimas.
Publication15-10-2021
Subject code (CPV) Electrical signalling equipment for railways (34632200)
Region code (NUTS) Lietuva (LT)
Česká republika - Ministerstvo práce a sociálních věcí Contract award notice

Poskytování služeb v oblasti business intelligence

Předmětem plnění je vybudování robustní systémové ETL (Extract, Transform, Load) vrstvy s nástroji pro realizaci a poskytování služeb v oblasti business intelligence v podobě dávkového přenosu a zpracování dat, datové kvality, historizace, maskování, správy, migrace a archivace dat v rámci podpory projektů programu Jednotného informačního systému práce a sociálních věcí (dále také jako „JISPSV“)....
Publication15-10-2021
Subject code (CPV) IT services: consulting, software development, Internet and support (72000000)
Region code (NUTS) Česko (CZ0)
Česká republika - Ministerstvo práce a sociálních věcí Modification notice

Jednotný informační systém práce a sociálních věcí - Provozní integrační prostředí 2

Předmětem plnění veřejné zakázky je podpora a případný rozvoj zadavatelem provozovaného provozního a integračního prostředí JISPSV („Systém“), přičemž předmět této veřejné zakázky zahrnuje zejména provedení těchto činností: - služby převzetí spočívající v převzetí Systému od zadavatele na základě plánu převzetí vypracovaného vybraným dodavatelem (tj. novým poskytovatelem); - služby podpory provozu...
Publication15-10-2021
Subject code (CPV) Information technology services (72222300)
Region code (NUTS) Moravskoslezský kraj (CZ080)
České dráhy, a.s. Contract award notice – utilities

Mobilní datové služby pro ČD, a.s.

Předmětem veřejné zakázky je uzavření smlouvy o poskytování datových služeb prostřednictvím veřejných mobilních telekomunikačních sítí.
Publication15-10-2021
Subject code (CPV) Data services (72300000)
Region code (NUTS) Česko (CZ0)
AB "Lietuvos geležinkeliai" Contract award notice – utilities

Bilietų pardavimo sistemos nuomos su lydinčiomis paslaugomis pirkimas Nr. 10955

Bilietų pardavimo sistemos nuomos su lydinčiomis paslaugomis pirkimas
Publication15-10-2021
Subject code (CPV) Software package utilities (48700000)
Region code (NUTS) Lietuva (LT)
Метрополитен ЕАД Contract award notice

Проектиране и строителство на разширение на метрото в София, Линия 3, Етап III – Участък под бул. Владимир Вазов от км. 4+340,00 до км. 1+280,00 с три...

Обществената поръчка е за изготвяне на технически /работен/ проект, строителство, доставка на необходимото оборудване и въвеждане в експлоатация на участък от трета метролиния. Общата дължина на участъка, включително метростанциите е 3060м. По трасето се изграждат три подземни метростанции – МС2, МС3 и МС4 и две междустанционни вентилационни уредби. Оборотът на подвижния състав се осъществява чрез...
Publication15-10-2021
Subject code (CPV) Passenger information system (48813000)
Region code (NUTS) София (столица) (BG411)
truck tower-crane sharing