IT

Software and IT-systems, hardware advice, software programming and advice, data processing, databases, internet services, software for networks and automation, document management, backup, computer audits, ...
Bundesanstalt für Straßenwesen Contract notice

Softwarewartung und Plattformbetrieb im Wirkbetrieb für die Jahre 2021-2023 (optional ein Jahr Verlängerung) im Projekt Metadatenplattform Verkehrsinf...

Gegenstand der hier vorliegenden Ausschreibung ist die Übernahme der Softwarepflege und Weiterentwicklung für die Implementierung des MDM-Portals, insbesondere auch in Bezug auf Schnittstellen zu einer neuen Mobilitätsdatenplattform, die Übernahme der Softwarepflege und Weiterentwicklung für die Implementierung des MDM-Brokers, insbesondere auch in Bezug auf Schnittstellen zu einer neuen Mobilität...
Publication30-10-2020
Subject code (CPV) Software maintenance and repair services (72267000)
Region code (NUTS) Rheinisch-Bergischer Kreis (DEA2B)
Valsts reģionālās attīstības aģentūra Contract award notice

Par standarta programmatūras, ražotāja standarta programmatūras atbalsta piegādi un standarta apmācības kursu nodrošināšanu Elektronisko iepirkumu sis...

Par standarta programmatūras, ražotāja standarta programmatūras atbalsta piegādi un standarta apmācības kursu nodrošināšanu Elektronisko iepirkumu sistēmas dalībniekiem.
Publication30-10-2020
Subject code (CPV) Software package and information systems (48000000)
Region code (NUTS) Latvija (LV00)
Javni holding Ljubljana, d.o.o., družba za izvajanje strokovnih in razvojnih nalog na področju gospodarskih javnih služb Contract award notice

Zagotavljanje tehnične podpore in parametriranje podkoncentratorjev za programsko opremo AVP MOL SCADA in informacijski paket master koncentratorja AV...

Predmet javnega naročila je zagotavljanje tehnične podpore in parametriranje podkoncentratorjev za programsko opremo AVP MOL SCADA in informacijski paket master koncentratorja AVP SCADA.
Publication30-10-2020
Subject code (CPV) IT services: consulting, software development, Internet and support (72000000)
Region code (NUTS) SLOVENIJA (SI)
Javni holding Ljubljana, d.o.o., družba za izvajanje strokovnih in razvojnih nalog na področju gospodarskih javnih služb Contract award notice

»Dobava in vzdrževanje opreme gradbiščnih semaforjev, LED displajev in radarskih tabel Vi Vozite«

Dobava in vzdrževanje opreme gradbiščnih semaforjev, LED displajev in radarskih tabel Vi Vozite
Publication30-10-2020
Subject code (CPV) Data-processing services (72310000)
Region code (NUTS) SLOVENIJA (SI)
Valsts izglītības satura centrs Contract award notice

Digitālo mācību līdzekļu multimediju komponentes izgatavošana

Digitālo mācību līdzekļu multimediju komponentes izgatavošana.
Publication30-10-2020
Subject code (CPV) Training programme services (80521000)
Region code (NUTS) Rīga (LV006)
Valsts izglītības satura centrs Contract award notice

Digitālo mācību līdzekļu multimediju komponentes izgatavošana

Digitālo mācību līdzekļu multimediju komponentes izgatavošana.
Publication30-10-2020
Subject code (CPV) Training programme services (80521000)
Region code (NUTS) Rīga (LV006)
BWI GmbH Contract award notice

2000121699 DL Entwicklung und Design vRealize vRops und LogInsight

Dienstleistung: Entwicklung und Design vRealize vRops und LogInsight.
Publication30-10-2020
Subject code (CPV) IT services: consulting, software development, Internet and support (72000000)
Region code (NUTS) DEUTSCHLAND (DE)
BWI GmbH Contract award notice

2000122033 DL Cloud-Prozesse

Dienstleistung Cloud-Prozesse.
Publication30-10-2020
Subject code (CPV) IT services: consulting, software development, Internet and support (72000000)
Region code (NUTS) DEUTSCHLAND (DE)
BWI GmbH Contract award notice

2000121419 DL IT-U Realisierung Digitaler Lagebilder Anteil D (Konzeptionierung Lagebilduniversum)

Dienstleistung IT-U Realisierung Digitaler Lagebilder Anteil D (Konzeptionierung Lagebilduniversum).
Publication30-10-2020
Subject code (CPV) IT services: consulting, software development, Internet and support (72000000)
Region code (NUTS) DEUTSCHLAND (DE)
BWI GmbH Contract award notice

2000121996 DL Servicebetrieb und Migration ZVDBw

Dienstleistung: Servicebetrieb und Migration ZVDBw.
Publication30-10-2020
Subject code (CPV) IT services: consulting, software development, Internet and support (72000000)
Region code (NUTS) DEUTSCHLAND (DE)
BWI GmbH Contract award notice

2000122543 DL Beschaffung Administrationsleistungen OpenText elektronische Personalakte

Dienstleistung Beschaffung Administrationsleistungen OpenText elektronische Personalakte.
Publication30-10-2020
Subject code (CPV) IT services: consulting, software development, Internet and support (72000000)
Region code (NUTS) DEUTSCHLAND (DE)
BWI GmbH Contract award notice

2000122571 DL Beschaffung Administrationsleistungen OpenText elektronische Rechnung

Dienstleistung Beschaffung Administrationsleistungen OpenText elektronische Rechnung.
Publication30-10-2020
Subject code (CPV) IT services: consulting, software development, Internet and support (72000000)
Region code (NUTS) DEUTSCHLAND (DE)
BWI GmbH Contract award notice

2000122507 DL Beschaffung Administrationsleistungen Business Objects

Dienstleistung Beschaffung Administrationsleistungen Business Objects.
Publication30-10-2020
Subject code (CPV) IT services: consulting, software development, Internet and support (72000000)
Region code (NUTS) DEUTSCHLAND (DE)
Maanteeamet Modification notice

Liiklusjuhtimissüsteemi tarkvara hankimine koos selle juurutamise, kasutajatoe ja hooldusega

Liiklusjuhtimissüsteemi tarkvara hankimine koos selle juurutamise, kasutajatoe ja hooldusega vastavalt riigihanke alusdokumentides sätestatule.
Publication30-10-2020
Subject code (CPV) System management software package (48781000)
Region code (NUTS) EESTI (EE)
Javni holding Ljubljana, d.o.o., družba za izvajanje strokovnih in razvojnih nalog na področju gospodarskih javnih služb Contract award notice

Vzdrževanje programske opreme ESRI in AED SICAD

Predmet javnega naročila je vzdrževanje programske opreme ArcGIS proizvajalca ESRI Inc in ArcFM-UT in NOVAKANDIS proizvajalca AED SICAD GmbH.
Publication30-10-2020
Subject code (CPV) IT services: consulting, software development, Internet and support (72000000)
Region code (NUTS) SLOVENIJA (SI)
Welsh Government Contract award notice

Employer's Agent Commission for Llandeilo and Ffairfach

The consultant is to provide support to the Welsh Government throughout Key Stages 2, 3, 4, 5 and 6 of the project: A483 Llandeilo and Ffairfach. In addition, individuals are to be appointed from within the Consultant to act as the NEC3 Project Manager and NEC3 Supervisor for the project.
Publication30-10-2020
Subject code (CPV) Construction consultancy services (71530000)
Region code (NUTS) West Wales and The Valleys (UKL1)
Centrul Naţional de Cartografie Contract award notice

Servicii de mentenanță corectivă și servicii de mentenanță evolutivă (dezvoltare) a sistemului Rompos

Prestare servicii de mentenanță corectivă și de mentenanţă evolutivă (dezvoltare) a sistemului Rompos, conform specificatiilor si cantitatilor din caietul de sarcini.
Publication30-10-2020
Subject code (CPV) Software maintenance and repair services (72267000)
Region code (NUTS) Bucureşti (RO321)
BWI GmbH Contract award notice

2000121658 DL Cloud Automation

Dienstleistung Cloud Automation.
Publication30-10-2020
Subject code (CPV) IT services: consulting, software development, Internet and support (72000000)
Region code (NUTS) DEUTSCHLAND (DE)
Letiště Praha, a.s. Contract award notice – utilities

Dynamický nákupní systém na podporu SAP

Předmětem veřejných zakázek zadávaných v DNS budou služby na podporu SAP pro zadavatele a splnění dalších s tím souvisejících závazků.
Publication30-10-2020
Subject code (CPV) IT services: consulting, software development, Internet and support (72000000)
Region code (NUTS) Hlavní město Praha (CZ010)
Informationstechnikzentrum Bund (ITZBund) Contract award notice

Erstellung PAUSS-H (PeildatenAUSwerteSoftware- Hydrographie)

Peildatenauswertesoftware-Hydrographie (PAUSS-H).
Publication30-10-2020
Subject code (CPV) IT services: consulting, software development, Internet and support (72000000)
Region code (NUTS) DEUTSCHLAND (DE)
Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky Contract award notice

Rámcová dohoda na nákup licencí softwarových produktů Oracle

Předmětem veřejné zakázky bylo uzavření rámcové dohody ve smyslu § 131 a násl. ZZVZ na dobu 36 měsíců s jedním účastníkem zadávacího řízení. Předmětem plnění je: a) poskytnutí oprávnění k užití softwarových produktů obchodní společnosti Oracle Corporation, tj. rozšíření licenčního rozsahu u produktů Oracle, které již zadavatel v současné době využívá; b) poskytnutí produktů obchodní společnosti Or...
Publication30-10-2020
Subject code (CPV) Software supply services (72268000)
Region code (NUTS) Hlavní město Praha (CZ010)
Ministerul Afacerilor Interne Contract award notice

Acord-cadru de furnizare sisteme radioreleu și elemente auxiliare

Acord-cadru de furnizare sisteme radioreleu și elemente auxiliare pentru aparatul central al MAI si alte unitati subordonate MAI. AC va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/informatii suplimentare, o singura data, in a 11-a zi inainte de data-limita de depunere a ofertelor pentru clarificarile solicitate in termenul precizat la sectiunea I.3) „Comunicare” din fisa d...
Publication30-10-2020
Subject code (CPV) Uninterruptible power supplies (31154000)
Region code (NUTS) Bucureşti (RO321)
Työterveyslaitos Contract award notice

Työterveyslaitos – Tietoliikennepalvelut 2019–2023 (DPS) – Tietoliikennepalvelut

Tavoitteena on hankkia ja käyttöönottaa uusi internet ja runkoverkko palvelukokonaisuus, jolla korvataan Työterveyslaitoksen nykyisin käytössä oleva ratkaisu. Uuden ratkaisun käytöönoton yhteydessä myös kehitetään nykyistä verkkoratkaisua.
Publication30-10-2020
Subject code (CPV) Telephone and data transmission services (64210000)
Region code (NUTS) SUOMI / FINLAND (FI)
The Pensions Authority Contract award notice

RFT in Relation to the Provision of ICT External Resources

The authority wishes to procure an economic operator to provide the following services: (a) the provision of external Information and Communications Technology (‘ICT’) resources to support the delivery of ICT projects for the Authority (the ‘Personnel Requirements’); and (b) the provision of a support desk for the Authority's Pensions Data Register system (the ‘Support Desk Requirements’).
Publication30-10-2020
Subject code (CPV) IT services: consulting, software development, Internet and support (72000000)
Region code (NUTS) IRELAND (IE)
Istituto poligrafico e zecca dello Stato SpA Contract award notice

Affidamento della fornitura e dei servizi connessi finalizzati alla realizzazione di un sistema di raccolta dei dati e pianificazione della produzione

Fornitura di un sistema informativo di pianificazione e di raccolta in tempo reale dei dati di produzione per i siti produttivi del poligrafico.
Publication30-10-2020
Subject code (CPV) Industrial control software package (48150000)
Region code (NUTS) Roma (ITI43)