Medical sector

Medical equipments, pharmaceutical products, imaging equipment for medical, dental and veterinary use, medical consumables, anaesthesia and resuscitation, radiotherapy, mechanotherapy, electrotherapy and physical therapy devices, ...
ZDRAVSTVENI DOM GROSUPLJE Contract award notice

OSKRBA Z MEDICINSKIM POTROŠNIM MATERIALOM

OSKRBA Z MEDICINSKIM POTROŠNIM MATERIALOM
Publication02-08-2021
Subject code (CPV) Disposable non-chemical medical consumables and haematological consumables (33141000)
Region code (NUTS) Slovenija (SI)
Fakultní nemocnice Bulovka Contract award notice

DODÁVKY LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU ZOLADEX DEPOT

Průběžné a opakované dodávky léčivého přípravku ZOLADEX DEPOT z ATC skupiny L02AE03 pro spotřebu na klinikách a odděleních zadavatele v rámci poskytování zdravotní péče.
Publication02-08-2021
Subject code (CPV) Pharmaceutical products (33600000)
Region code (NUTS) Hlavní město Praha (CZ010)
Fakultní nemocnice Bulovka Contract award notice

DODÁVKY LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU TALTZ

Průběžné a opakované dodávky léčivého přípravku Taltz z ATC skupiny L04AC13 pro spotřebu na klinikách a odděleních zadavatele v rámci poskytování zdravotní péče.
Publication02-08-2021
Subject code (CPV) Pharmaceutical products (33600000)
Region code (NUTS) Hlavní město Praha (CZ010)
Fakultní nemocnice Bulovka Contract award notice

DODÁVKY LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU ELIQUIS

Průběžné a opakované dodávky léčivého přípravku ELIQUIS z ATC skupiny B01AF02 pro spotřebu na klinikách a odděleních zadavatele v rámci poskytování zdravotní péče.
Publication02-08-2021
Subject code (CPV) Pharmaceutical products (33600000)
Region code (NUTS) Hlavní město Praha (CZ010)
Fakultní nemocnice Bulovka Contract award notice

DODÁVKY PŘÍMO PŮSOBÍCÍCH ANTIVIROTIK

Průběžné a opakované dodávky přímo působících antivirotik z ATC skupiny J05AG pro spotřebu na klinikách a odděleních zadavatele v rámci poskytování zdravotní péče.
Publication02-08-2021
Subject code (CPV) Pharmaceutical products (33600000)
Region code (NUTS) Hlavní město Praha (CZ010)
Fakultní nemocnice Bulovka Contract award notice

DODÁVKY LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU LYNPARZA

Průběžné a opakované dodávky léčivého přípravku Lynparza z ATC skupiny L01XX46 pro spotřebu na klinikách a odděleních zadavatele v rámci poskytování zdravotní péče.
Publication02-08-2021
Subject code (CPV) Pharmaceutical products (33600000)
Region code (NUTS) Hlavní město Praha (CZ010)
Fakultní nemocnice Bulovka Contract award notice

DODÁVKY LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU XARELTO

Průběžné a opakované dodávky léčivého přípravku XARELTO z ATC skupiny B01AF01 pro spotřebu na klinikách a odděleních zadavatele v rámci poskytování zdravotní péče.
Publication02-08-2021
Subject code (CPV) Pharmaceutical products (33600000)
Region code (NUTS) Hlavní město Praha (CZ010)
Fakultní nemocnice Bulovka Contract award notice

DODÁVKY LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU S ÚČINNOU LÁTKOU MEROPENEM

Průběžné a opakované dodávky léčivého přípravku s účinnou látkou meropenem z ATC skupiny J01DH02 pro spotřebu na klinikách a odděleních zadavatele v rámci poskytování zdravotní péče.
Publication02-08-2021
Subject code (CPV) Pharmaceutical products (33600000)
Region code (NUTS) Hlavní město Praha (CZ010)
Fakultní nemocnice Brno Contract award notice

Sterilizační obalový materiál

Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcových dohod týkajících se jednotlivých veřejných zakázek na opakující se plnění - dodávky sterilizačního obalového materiálu dle ČSN EN ISO 11607-1 pro Centrální sterilizaci, Pracoviště medicíny dospělého věku, Fakultní nemocnice Brno, a to podle potřeb zadavatele.
Publication02-08-2021
Subject code (CPV) Medical consumables (33140000)
Region code (NUTS) Jihomoravský kraj (CZ064)
Spitalul Clinic C.F. nr. 2 Bucuresti Contract award notice

Furnizare prin cumparare “REACTIVI COMPATIBILI CU ANALIZORUL AUTOMAT DE BIOCHIMIE AU480/AU680 BECKMAN COULTER”

Autoritatea contractantă intenționează să achiziționeze, pentru Laboratorul de analize reactivi compatibili cu analizorul automat de biochimie AU480/AU680 BECKMAN COULTER, destinate desfășurării actului medical- conform caiet de sarcini Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor :15 Autoritatea contractanta va rapunde in mod cl...
Publication02-08-2021
Subject code (CPV) Chemical reagents (33696300)
Region code (NUTS) Bucureşti (RO321)
Institutul de Boli Infectioase "Prof. Dr. Matei Bals" Contract award notice

Medicamente uzuale

Achiziție Medicamente uzuale, 18 loturi, conform Caiet de sarcini și Lista Loturi din prezentul anunț. Termenul limită până la care operatorii economici pot solicita clarificări sau informații suplimentare în legătură cu documentația de atribuire este de 20 zile înainte de data limită de depunere a ofertelor. Autoritatea contractantă va răspunde, în mod clar și complet, tuturor solicitărilor de cl...
Publication02-08-2021
Subject code (CPV) Various medicinal products (33690000)
Region code (NUTS) Bucureşti (RO321)
Fakultní nemocnice Brno Contract award notice

Erlotinubum hydrochlorid 2018

Předmětem zadávacího řízení je uzavření rámcové dohody týkající se jednotlivých veřejných zakázek na opakující se plnění - dodávky léčivých přípravků (dále také „zboží“) dle potřeb zadavatele.
Publication02-08-2021
Subject code (CPV) Antineoplastic agents (33652100)
Region code (NUTS) Jihomoravský kraj (CZ064)
Fakultní nemocnice Brno Contract award notice

Pertuzumabum 2018

Předmětem zadávacího řízení uzavření rámcové dohody týkající se jednotlivých veřejných zakázek na opakující se plnění - dodávky léčivých přípravků (dále také „zboží“) dle potřeb zadavatele.
Publication02-08-2021
Subject code (CPV) Antineoplastic agents (33652100)
Region code (NUTS) Jihomoravský kraj (CZ064)
KRANJSKI VRTCI Contract award notice

»Dobava konvencionalnih in ekoloških živil ter živil iz shem kakovosti za obdobje 36 mesecev«

Dobava konvencionalnih in ekoloških živil ter živil iz shem kakovosti za obdobje 36 mesecev v sklopih.
Publication02-08-2021
Subject code (CPV) Fruit and nuts (3222000)
Region code (NUTS) Slovenija (SI)
VRTEC DR. FRANCE PREŠEREN Contract award notice

Sukcesivna dobava živil po sklopih za obdobje treh let za potrebe Vrtca dr. France Prešeren

Predmet javnega naročila je sukcesivna dobava živil po sklopih za obdobje treh let za potrebe Vrtca dr. France Prešeren.
Publication02-08-2021
Subject code (CPV) Apples (3222321)
Region code (NUTS) Slovenija (SI)
Fakultní nemocnice Brno Contract award notice

Spotřební materiál pro elektroforézu bílkovin

Předmětem zadávacího řízení je uzavření rámcové dohody týkající se jednotlivých veřejných zakázek na opakující se plnění - dodávka spotřebního materiálu pro elektroforézu bílkovin s podmínkou bezúplatné výpůjčky dvou elektroforetických analyzátorů po dobu 4 let a zajištění jejich servisu.
Publication02-08-2021
Subject code (CPV) Medical consumables (33140000)
Region code (NUTS) Jihomoravský kraj (CZ064)
MESTNA OBČINA LJUBLJANA Contract award notice

Sukcesivna dobava okolju prijaznih čistil, čistilnih pripomočkov in sredstev za osebno higieno

Predmet naročila je sukcesivna dobava čistil, čistilnih pripomočkov in sredstev za osebno higieno šestim vrtcem MOL v štiriletnem obdobju z upoštevanjem okoljskih zahtev skladno Uredbo o zelenem javnem naročanju (Ur. l. RS, št. 51/17).
Publication02-08-2021
Subject code (CPV) Luggage, saddlery, sacks and bags (18900000)
Region code (NUTS) Slovenija (SI)
Spitalul Clinic Dr. I. Cantacuzino Contract award notice

ACHIZITIE MEDICAMENTE

ACHIZITIONARE DE MEDICAMENTE CONFORM CAIET DE SARCINI Conform art. 161 din legea 98/2016 termenul pt raspunsul la clarificarii este in a 10 a zi inainte de data limita de depundere a ofertelor. Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 13 zile
Publication02-08-2021
Subject code (CPV) Pharmaceutical products (33600000)
Region code (NUTS) Bucureşti (RO321)
Fakultní nemocnice Brno Contract award notice

Pemetrexed 2018

Předmětem zadávacího řízení je v každé části uzavření rámcové dohody týkající se jednotlivých veřejných zakázek na opakující se plnění - dodávky léčivých přípravků (dále také „zboží“) dle potřeb zadavatele.
Publication02-08-2021
Subject code (CPV) Antineoplastic agents (33652100)
Region code (NUTS) Jihomoravský kraj (CZ064)
Fakultní nemocnice Brno Contract award notice

Panitumumab

Předmětem zadávacího řízení uzavření rámcové dohody týkající se jednotlivých veřejných zakázek na opakující se plnění - dodávky léčivých přípravků (dále také „zboží“) dle potřeb zadavatele.
Publication02-08-2021
Subject code (CPV) Antineoplastic agents (33652100)
Region code (NUTS) Jihomoravský kraj (CZ064)
Fakultní nemocnice Brno Contract award notice

Palivizumab

Předmětem zadávacího řízení uzavření rámcové dohody týkající se jednotlivých veřejných zakázek na opakující se plnění - dodávky léčivých přípravků dle potřeb zadavatele
Publication02-08-2021
Subject code (CPV) Antivirals for systemic use (33651400)
Region code (NUTS) Jihomoravský kraj (CZ064)
Fakultní nemocnice Brno Contract award notice

Mifamurtidum

Předmětem zadávacího řízení je uzavření rámcové dohody týkající se jednotlivých veřejných zakázek na opakující se plnění - dodávky léčivých přípravků (dále také „zboží“) dle potřeb zadavatele. Léčivý přípravek s účinnou látkou Mifamurtidum, ATC L03AX15
Publication02-08-2021
Subject code (CPV) Antineoplastic and immunomodulating agents (33652000)
Region code (NUTS) Jihomoravský kraj (CZ064)
Fakultní nemocnice Brno Contract award notice

Azacitidinum

Předmětem zadávacího řízení je uzavření rámcové dohody týkající se jednotlivých veřejných zakázek na opakující se plnění - dodávky léčivých přípravků dle potřeb zadavatele.
Publication02-08-2021
Subject code (CPV) Antineoplastic agents (33652100)
Region code (NUTS) Jihomoravský kraj (CZ064)
Fakultní nemocnice Brno Contract award notice

Pirfenidon

Předmětem zadávacího řízení je v každé části uzavření rámcové dohody týkající se jednotlivých veřejných zakázek na opakující se plnění - dodávky léčivých přípravků (dále také „zboží“) dle potřeb zadavatele.
Publication02-08-2021
Subject code (CPV) Immunosuppressive agents (33652300)
Region code (NUTS) Jihomoravský kraj (CZ064)
Institutul de Boli Infectioase "Prof. Dr. Matei Bals" Contract award notice

Medicamente HIV și uzuale

Achiziție Medicamente HIV și uzuale, 3 loturi, conform Caiet de sarcini și Lista Loturi din prezentul anunț. Termenul limită până la care operatorii economici pot solicita clarificări sau informații suplimentare în legătură cu documentația de atribuire este de 20 zile înainte de data limită de depunere a ofertelor. Autoritatea contractantă va răspunde, în mod clar și complet, tuturor solicitărilor...
Publication02-08-2021
Subject code (CPV) Various medicinal products (33690000)
Region code (NUTS) Bucureşti (RO321)
truck tower-crane sharing