Office

Filing equipment, overhead projectors, shredders, erasers, measuring tapes, ink ribbons, overhead transparencies, drawing boards, stationery, ...
Državno odvetništvo Republike Slovenije Contract award notice

Dobava potrošnega materiala za tiskanje blagovne znamke HP

Dobava potrošnega materiala za tiskanje blagovne znamke HP.
Publication26-01-2021
Subject code (CPV) Photocopying and offset printing equipment (30120000)
Region code (NUTS) Osrednjeslovenska (SI041)
Komisija za preprečevanje korupcije Contract award notice

ODTISK-12/2016: Nakup energijsko učinkovitih tiskalnikov, multifunkcijskih naprav in skenerjev

ODTISK-12/2016: Nakup energijsko učinkovitih tiskalnikov, multifunkcijskih naprav in skenerjev.
Publication26-01-2021
Subject code (CPV) Printers and plotters (30232100)
Region code (NUTS) Osrednjeslovenska (SI041)
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Contract award notice

Nákup vybavení pro distanční výuku PřF v DNS - 2020/0094

Předmětem veřejné zakázky v DNS je nákup a dodání 5 ks grafických tabletů (velký s příslušenstvím), 6 ks grafických tabletů, 2 ks tabletů s příslušenstvím, 2 ks vizualizer, 3 ks monitor, 1 ks sluchátka, 9 ks mikrofon, 3 ks sluchátka s mikrofonem, 2 ks tabletů, 10 ks webkamer pro distanční výuku Přírodovědecké fakulty UJEP.
Publication26-01-2021
Subject code (CPV) Computer equipment and supplies (30200000)
Region code (NUTS) Ústecký kraj (CZ042)
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Contract award notice

Dodávka počítačových technologií pro PřF v DNS - 2020/0099

Předmětem veřejné zakázky v DNS je dodání 1ks počítačové sestavy, 1 ks dotykového monitoru, 4 ks All in One pro projekt OP VVV „U21 - Kvalitní, moderní a otevřená instituce", reg. č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002408. Dále dodání 3 ks počítačové sestavy, 2 ks monitorů, 2 ks čtečky, 4 ks grafického tabletu, vše pro Přírodovědeckou fakultu UJEP.
Publication26-01-2021
Subject code (CPV) Computer equipment and supplies (30200000)
Region code (NUTS) Ústecký kraj (CZ042)
Državno odvetništvo Republike Slovenije Contract award notice

Dobava potrošnega materiala za tiskanje

Dobava potrošnega materiala za tiskanje.
Publication26-01-2021
Subject code (CPV) Parts and accessories of photocopying apparatus (30125000)
Region code (NUTS) Osrednjeslovenska (SI041)
Spitalul Universitar de Urgență Militar Central „Dr. Carol Davila” Contract award notice

Acord-cadru de furnizare materiale sanitare (oftalmologie și ORL)

Incheierea unui acord-cadru materiale sanitare conform caietului de sarcini si a sectiunii II.2) „Lista loturi”. Autoritatea contractanta va raspunde solicitarilor de clarificari/informatii suplimentare, care au fost adresate in termenul prevazut in anuntul de participare, in a 10-a zi inainte de termenul-limita de depunere a ofertelor. Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari ina...
Publication26-01-2021
Subject code (CPV) Thermographic paper (30197641)
Region code (NUTS) Bucureşti (RO321)
Státní fond dopravní infrastruktury Contract award notice

Dodávky kancelářských potřeb pro resort dopravy 2018 - 2021

Předmětem plnění veřejné zakázky jsou dodávky kancelářských potřeb pro resort dopravy. Na základě zadávacího řízení byla centrálním zadavatelem (SFDI) uzavřena rámcová dohoda s jedním účastníkem a to na dobu tří let.
Publication26-01-2021
Subject code (CPV) Various office equipment and supplies (30190000)
Region code (NUTS) ČESKÁ REPUBLIKA (CZ0)
Ministerstvo obrany Contract award notice

Kancelářské potřeby - papír

Předmětem veřejné zakázky je průběžné dodávání kancelářského papíru a papíru pro polygrafické účely za účelem centrálního zabezpečení polygrafické a administrativní činnosti organizačních celků MO, a to ode dne účinnosti rámcové dohody po období 24 měsíců nebo do vyčerpání finančního limitu. Plnění veřejné zakázky bude probíhat průběžně na základě dílčích objednávek. Bližší informace naleznete v z...
Publication26-01-2021
Subject code (CPV) Photocopier paper and xerographic paper (30197642)
Region code (NUTS) ČESKÁ REPUBLIKA (CZ)
Česká pošta, s.p. Contract award notice – utilities

Dodávka a servis mobilních terminálů pro balíkové doručovatele

Předmětem veřejné zakázky je: dodání mobilních terminálů pro balíkové doručovatele, včetně systémového a aplikačního software, tiskárny a zařízení pro akceptaci karet (platebního modulu), dále též „terminálů“ nebo „MT“, příslušenství k terminálům, externím (samostatným) platebním modulům s tiskárnou a spotřebního materiálu; poskytnutí mimozáručního servisu terminálů (včetně systémového a aplikační...
Publication26-01-2021
Subject code (CPV) Pocket computers (30213500)
Region code (NUTS) ČESKÁ REPUBLIKA (CZ0)
Státní fond dopravní infrastruktury Contract award notice

Dodávky xerografického papíru pro resort dopravy 2019 - 2021

Předmětem plnění veřejné zakázky jsou dodávky xerografického papíru pro resort dopravy na základě uzavřené rámcové dohody s jedním účastníkem a to na dobu dvou let.
Publication26-01-2021
Subject code (CPV) Xerographic paper (30197644)
Region code (NUTS) ČESKÁ REPUBLIKA (CZ0)
GRDF Contract award notice – utilities

Consultation pour le programme Datacenter

La consultation s'inscrit dans le cadre de l'évolution de la DSI GRDF, engagée depuis 2015 dans un programme de désimbrication avec Engie IT (programme SIT). L’écosystème IT de GRDF a grandi en même temps qu’il se déformait et est à date constitué d’une multiplicité et complexité de modèles d’exploitation, sans référentiel consolidé, le tout porté par de nombreux acteurs. Aussi, les technologies o...
Publication26-01-2021
Subject code (CPV) Computer-related equipment (30230000)
Region code (NUTS) FRANCE (FR)
Institutul de Boli Infecțioase „Prof. Dr. Matei Balș” Contract award notice

Consumabile imprimantă

În cadrul procedurii vor fi achiziționate diverse consumabile imprimantă necesare asigurării condițiilor de tratare a pacienților internați in spital. Termenul-limită până la care operatorii economici pot solicita clarificări sau informații suplimentare în legătură cu documentația de atribuire este de 20 de zile înainte de data-limită de depunere a ofertelor. Autoritatea contractantă va răspunde,...
Publication26-01-2021
Subject code (CPV) Photocopier paper (30197643)
Region code (NUTS) Bucureşti (RO321)
Česká pošta, s.p. Contract award notice – utilities

Nákup PC a monitorů

Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky pracovních stanic s OS Windows, LCD monitorů 24" a LCD monitorů 27".
Publication26-01-2021
Subject code (CPV) Personal computers (30213000)
Region code (NUTS) ČESKÁ REPUBLIKA (CZ0)
Komisija za preprečevanje korupcije Contract award notice

Nakup, konfiguracija in namestitev osebnih računalnikov in zaslonov za obdobje 36 mesecev

Predmet: Nakup, konfiguracija in namestitev osebnih računalnikov in zaslonov.
Publication26-01-2021
Subject code (CPV) Computer screens and consoles (30231000)
Region code (NUTS) Osrednjeslovenska (SI041)
Ministrstvo za zunanje zadeve Contract award notice

Nakup, konfiguracija in namestitev osebnih računalnikov in zaslonov za obdobje 36 mesecev

Predmet: Nakup, konfiguracija in namestitev osebnih računalnikov in zaslonov.
Publication26-01-2021
Subject code (CPV) Computer screens and consoles (30231000)
Region code (NUTS) Osrednjeslovenska (SI041)
Vilniaus universitetas Contract award notice

Fiziškai nutolusių vieningai apjungiamų HPC didelio našumo sistemos pirkimas, Nr. VU14210

Fiziškai nutolusių vieningai apjungiamų HPC didelio našumo sistema.
Publication26-01-2021
Subject code (CPV) Refurbishment work (45453100)
Region code (NUTS) LIETUVA (LT)
Státní tiskárna cenin, státní podnik Contract award notice

Dodávky ceninového papíru, ceninového papíru s aplikovaným holografickým proužkem a termopapíru s aplikovaným holografickým proužkem

Předmětem plnění této veřejné zakázky je nákup a dodávka ceninového papíru, ceninového papíru s aplikovaným holografickým proužkem a termopapíru s aplikovaným holografickým proužkem dle přílohy č. 1 zadávací dokumentace. Tato veřejná zakázka je dle ustanovení § 101 zákona rozdělena na části, a to na: A) Dodávky ceninového papíru, B) Dodávky ceninového papíru s aplikovaným holografickým proužkem, C...
Publication26-01-2021
Subject code (CPV) Printing paper (30197630)
Region code (NUTS) Hlavní město Praha (CZ010)
Univerza na Primorskem Universita del Litorale Contract award notice

Nakup in najem energijsko učinkovite računalniške opreme

Nakup in najem energijsko učinkovite računalniške opreme.
Publication26-01-2021
Subject code (CPV) Parts of computers (30237100)
Region code (NUTS) SLOVENIJA (SI)
Česká republika - Městský soud v Praze Contract award notice

MS Praha - tonery do tiskáren 2020-2022

Dodávky tonerů do tiskáren nebo multifunkčních zařízení, doprava do místa plnění a odvoz prázdných tonerů včetně jejich ekologické likvidace. Zadavatel požaduje pouze originální zboží, které musí splňovat normy platné pro provoz konkrétních typů tiskáren nebo multifunkčních zařízení v České republice.
Publication26-01-2021
Subject code (CPV) Toner for laser printers/fax machines (30125110)
Region code (NUTS) Hlavní město Praha (CZ010)
Szigetvár Város Önkormányzat Modification notice

TOP, EFOP pályázatokhoz kapcsolódó árubeszerzés

EFOP és TOP pályázatokhoz kapcsolódó eszközbeszerzések. A beszerezni kívánt eszközöknek meg kell felelniük a vonatkozó európai irányelveknek, szabványoknak, illetve az azokat harmonizáló magyar rendeleteknek, szabványoknak, környezetvédelmi előírásoknak. Az eszközöknek újaknak kell lenniük, a beszerzés magában foglalja a telepítést, üzembe helyezést, összeszerelést. V. rész: Orvosi eszközök TOP-4....
Publication26-01-2021
Subject code (CPV) Office and computing machinery, equipment and supplies except furniture and software packages (30000000)
Region code (NUTS) Baranya (HU231)
Autoritatea Națională pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, Copii și Adopții Contract notice

Servicii de dezvoltare și implementare a soluției informatice, inclusiv furnizarea de echipamente și software de bază

Proiectul Sistem Național de Management privind Dizabilitatea (SNMD), cod SMIS 127682 urmareste dezvoltarea si implementarea unei platforme naționale centralizate, pentru colectarea, stocarea si distribuirea informațiilor referitoare la cazurile persoanelor cu dizabilități (adulți si copii cu certificate de încadrare în grad si tip de handicap sau care sunt la prima evaluare privind obținerea cert...
Publication26-01-2021
Subject code (CPV) Telecommunications cable (32521000)
Region code (NUTS) ROMÂNIA (RO)
CHU Reims Contract award notice

Fourniture d'impressions et de façonnage de documents

Le marché a pour objet la fourniture d'impressions et de façonnage de documents pour le Groupement hospitalier universitaire de Champagne (GHUC). Le marché prend la forme d'un accord-cadre à bons de commande au sens du 2e alinéa de l'article R. 2162-2 du code de la commande publique, lequel est exécuté par l'émission de bons de commandes successifs dans les conditions prévues aux articles R. 2162...
Publication26-01-2021
Subject code (CPV) Printed stationery except forms (30199700)
Region code (NUTS) Marne (FRF23)
Republika Slovenija Upravna enota Maribor Contract award notice

Nakup in dobava papirja za tiskanje in kopiranje formata A4/A3, v 5 sklopih

Nakup in dobava papirja za tiskanje in kopiranje formata A4/A3, v 5 sklopih.
Publication26-01-2021
Subject code (CPV) Printing paper (30197630)
Region code (NUTS) SLOVENIJA (SI)
Republika Slovenija Upravna enota Ljutomer Contract award notice

Nakup in dobava papirja za tiskanje in kopiranje formata A4/A3, v 5 sklopih

Nakup in dobava papirja za tiskanje in kopiranje formata A4/A3, v 5 sklopih.
Publication26-01-2021
Subject code (CPV) Printing paper (30197630)
Region code (NUTS) SLOVENIJA (SI)
Kabinet predsednika Vlade Republike Slovenije Contract award notice

Nakup in dobava papirja za tiskanje in kopiranje formata A4/A3, v 5 sklopih

Nakup in dobava papirja za tiskanje in kopiranje formata A4/A3, v 5 sklopih.
Publication26-01-2021
Subject code (CPV) Printing paper (30197630)
Region code (NUTS) SLOVENIJA (SI)