Euroopan alueiden komitea (AK)
Ilmoitus tehdystä sopimuksesta

Sähkön, energian ja tilavuuden mittausjärjestelmien asentaminen

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1) Nimi ja osoitteet

Virallinen nimi
Euroopan alueiden komitea (AK)
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus
-
Postiosoite
Rue Belliard 101
Postitoimipaikka
Bruxelles
Postinumero
1040
NUTS-koodi
BE100 - Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Maa
BELGIQUE-BELGIË
Yhteyshenkilö
Direction logistique, unité programmation/Gestion financière et contractuelle
Puhelin
-
Sähköpostiosoite
[email protected]
Faksi
-

Internetosoite (-osoitteet)

Pääasiallinen osoite:   http://www.cor.europa.eu

Hankkijaprofiilin osoite:   http://www.cor.europa.eu

I.2) Yhteishankinta

Sopimukseen sisältyy yhteishankintaa:   kyllä

Mikäli kyseessä on yhteishankinta, johon osallistuu eri maita – sovellettava kansallinen hankintalaki:   -

Sopimuksen tekee yhteishankintayksikkö:   ei

I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi

EU:n toimielin/virasto tai kansainvälinen järjestö

I.5) Pääasiallinen toimiala

Yleinen julkishallinto

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi

Sähkön, energian ja tilavuuden mittausjärjestelmien asentaminen

Viitenumero:   CdR/DL/26/2017

II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi

Pääasiallinen CPV-koodi:   38550000 - Mittarit

Täydentävä CPV-koodi:   -

II.1.3) Sopimuksen tyyppi

Tavarahankinnat

II.1.4) Lyhyt kuvaus

Sopimuksen tavoitteena on sähkön, energian ja tilavuuden mittausjärjestelmien hankinnasta, asentamisesta ja käyttöönotosta lämmöntuotanto- ja jäähdytyslaitteita sekä sähkön, kaasun ja veden jakeluun tarkoitettuja laitteita varten kaikissa Euroopan alueiden komitean ja Euroopan talous- ja sosiaalikomitean käytössä olevissa rakennuksissa Brysselissä.

II.1.6) Osia koskevat tiedot

Tämä sopimus on jaettu osiin:   ei

II.1.7) Hankinnan kokonaisarvo (ilman alv:tä)

Arvo:   680.000,00

Valuutta:   EUR

II.2) Kuvaus

II.2.1) Nimi

-

Osa nro:   -

II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)

Pääasiallinen CPV-koodi:   38421100 - Vesimittarit

Täydentävä CPV-koodi:   -

II.2.3) Suorituspaikka

NUTS-koodi:   BE100 - Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad

Pääasiallinen suorituspaikka:   Bryssel, Belgia

II.2.4) Kuvaus hankinnasta

Alustavasti sopimukseen tulisi sisältyä seuraavat:

— sähkön mittauslaitteet: noin 137 kappaletta,

— tilavuuden mittauslaitteet: noin 15 kappaletta,

— lämmön mittauslaitteet: noin 8 kappaletta,

— kaasun mittauslaitteet: noin 0 kappaletta.

(asennettavien mittareiden määrä yhteensä: 160 kappaletta),

— suunniteltava ohjelmointi ja tiedonsiirto (mukaan luettuina asennettavat uudet mittarit): noin 192 kappaletta,

— suunniteltava ohjelmointi ja tiedonsiirto (mukaan luettuina asennettavat uudet mittarit): noin 21 kappaletta,

— suunniteltava ohjelmointi ja tiedonsiirto (mukaan luettuina asennettavat uudet mittarit): noin 22 kappaletta,

— suunniteltava ohjelmointi ja tiedonsiirto (mukaan luettuina asennettavat uudet mittarit): noin 5 kappaletta,

(suunniteltava ohjelmoinnin ja tiedonsiirron määrä yhteensä (mukaan luettuina asennettavat uudet mittarit):: 240).

Tämän sopimuksen suorittamiseen kuuluvat erityisesti seuraavat palvelut (tämä luettelo ei kuitenkaan ole kattava):

— kohteen kartoitus,

— eristystä ja putkiston muuttamista koskevat työt,

— sähkön mittausyksikköjen asentaminen,

— lämmön mittausyksikköjen asentaminen,

— tilavuuden mittausyksikköjen asentaminen,

— kaasun mittausyksikköjen asentaminen,

— työt nykyisten hydraulipiirien kunnostamiseksi,

— sähkötyöt,

— ohjelmointityöt,

— testausta ja käyttöönottoa koskeva toiminta,

— loppusiivous.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet

Jäljempänä mainitut perusteet

II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista

Lisähankintamahdollisuudet:   ei

Kuvaus mahdollisuuksista:   -

II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan:   ei

II.2.14) Lisätiedot

-

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

IV.1.3) Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä

Tähän hankintaan liittyy puitejärjestelystä sopiminen :   kyllä

Dynaaminen hankintajärjestelmä toteutettiin:   ei

IV.1.6) Tietoa sähköisestä huutokaupasta

Sähköistä huutokauppaa on käytetty:   ei

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)

Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta:   ei

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.1) Samaa menettelyä koskeva aiempi julkaisu

Ilmoituksen numero EUVL:ssä:   2017/S 152-314091

IV.2.8) Tietoa dynaamisen hankintajärjestelmän päättämisestä

Ilmoitukseen liittyy edellä olevassa sopimusilmoituksessa julkaistun dynaamisen hankintajärjestelmän päättäminen:   ei

IV.2.9) Tietoa ennakkoilmoituksella esitetyn tarjouskilpailukutsun päättämisestä

Hankintaviranomainen ei tee uusia sopimuksia edellä olevan ennakkoilmoituksen perusteella:   ei

V kohta: Sopimuksen tekeminen

Sopimus nro:   CdR/DL/26/2017

Osa nro:   -

Nimi:   Sähkön, energian ja tilavuuden mittausjärjestelmien asentaminen

Sopimus/osa tehdään:   kyllä

V.2) Sopimuksen tekeminen

V.2.1) Sopimuksen tekemisen päivämäärä

07-12-2017

V.2.2) Tietoa tarjouksista

Saatujen tarjousten lukumäärä:   1

Pk-yrityksiltä saatujen tarjousten lukumäärä:   0

Muiden EU:n jäsenvaltioiden tarjoajien tekemien tarjousten lukumäärä:   0

Muiden kuin EU:n jäsenvaltioiden tarjoajien tekemien tarjousten lukumäärä:   0

Sähköisesti toimitettujen tarjousten lukumäärä:   0

Sopimus on tehty taloudellisten toimijoiden ryhmän kanssa:   ei

V.2.3) Sopimuskumppanin nimi ja osoite

Virallinen nimi
Cofely services
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus
-
Postiosoite
Bd Simon Bolivar 24
Postitoimipaikka
Bruxelles
NUTS-koodi
BE100
Postinumero
1000
Maa
BELGIQUE-BELGIË
Puhelin
-
Sähköpostiosoite
-
Faksi
-
Internetosoite
-
Urakoitsija on pk-yritys
ei

V.2.4) Tiedot sopimuksen/osan arvosta

Sopimuksen/osan alustava arvioitu kokonaisarvo:   -

Sopimuksen/osan kokonaisarvo:   680.000,00 EUR

Alhaisin tarjous:   -

korkein tarjous:   -

V.2.5) Tietoa alihankinnasta

Sopimukseen liittyy todennäköisesti alihankintaa:   ei

Osuus:   -

Lyhyt kuvaus sopimuksen osasta, joka teetetään alihankintana:   -

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.3) Lisätiedot

-

VI.4) Muutoksenhakumenettelyt

VI.4.1) Muutoksenhakuelin

Virallinen nimi
Unionin yleinen tuomioistuin
Postiosoite
Rue du Fort Niedergrünewald
Postitoimipaikka
Luxembourg
Postinumero
L-2925
Maa
LUXEMBOURG
Puhelin
+352 4303-1
Sähköpostiosoite
[email protected]
Faksi
+352 43032100
Internetosoite
http://curia.europa.eu

VI.4.2) Sovittelusta vastaava elin

Virallinen nimi
-
Postiosoite
-
Postitoimipaikka
-
Postinumero
-
Maa
-
Puhelin
-
Sähköpostiosoite
-
Faksi
-
Internetosoite
-

VI.4.3) Muutoksenhakumenettely

Muutoksenhakumenettelyjen määräaikaa (-aikoja) koskevat tarkat tiedot:   Muutosta on haettava kahden kuukauden kuluessa ilmoituksesta asianosaiselle tai, jos ilmoitus puuttuu, siitä päivästä, jona asia tuli hänen tietoonsa. Euroopan oikeusasiamiehelle esitetty kantelu ei jatka tätä aikaa eikä käynnistä uutta jaksoa muutoksenhakupyyntöjen jättämiselle.

VI.4.4) Yksikkö, josta saa tietoa muutoksenhakumenettelystä

Virallinen nimi
-
Postiosoite
-
Postitoimipaikka
-
Postinumero
-
Maa
-
Puhelin
-
Sähköpostiosoite
-
Faksi
-
Internetosoite
-

VI.4.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä

21-12-2017

Liite D1 – Julkiset hankinnat: Perustelut sopimuksen tekemiselle ilman ennakkoon Euroopan unionin virallisessa lehdessä julkaistua tarjouskilpailukutsua

1. Perustelut neuvottelumenettelyn valinnalle ilman ennakkoon julkaistua tarjouskilpailukutsua direktiivin 2014/24/EU 32 artiklan mukaisesti

Yhtään tarjousta tai vaatimukset täyttävää tarjousta/osallistumishakemusta ei saatu:

avoimessa menettelyssä:   ei

rajoitetussa menettelyssä:   ei

Kyseiset tuotteet valmistetaan ainoastaan tutkimusta, kokeilua, kehittämistä tai tieteellistä tarkoitusta varten direktiivin ehtojen mukaisesti:   -

Rakennusurakat, tavarat tai palvelut voidaan antaa ainoastaan tietyn taloudellisen toimijan suoritettaviksi tai toimitettaviksi seuraavasta syystä:

teknisistä syistä johtuva kilpailun puuttuminen:   ei

hankinta, jonka tarkoituksena on ainutkertaisen taideteoksen tai taiteellisen esityksen luominen tai hankkiminen:   ei

yksinoikeuksien suojelu, teollis- ja tekijänoikeudet mukaan luettuina:   ei

Hankintaviranomaisen kannalta ennalta arvaamattomista syistä aiheutunut äärimmäinen kiire direktiivissä asetettujen tiukkojen ehtojen mukaisesti:   ei

Alkuperäiseltä tavarantoimittajalta saataviin lisätoimituksiin sovelletaan direktiivissä asetettuja tiukkoja ehtoja:   ei

Kyse on uusista rakennusurakoista/palveluista, jotka ovat nykyisen rakennusurakan tai palvelun toistamista ja jotka tilataan direktiivissä asetettujen tiukkojen ehtojen mukaisesti:   -

Palveluhankintoja koskeva sopimus, joka tehdään suunnittelukilpailun sääntöjen mukaisesti voittajan tai yhden niistä kanssa:   -

Perushyödykemarkkinoilla noteerattujen ja sieltä hankittujen tavaroiden hankinta:   -

Tavaroiden tai palveluiden hankinta erityisen edullisin ehdoin:

liiketoimintansa lopullisesti päättävältä tavarantoimittajalta:   -

yksinoikeuksien suojelu, teollis- ja tekijänoikeudet mukaan luettuina:   -

2. Muut perustelut sopimuksen tekemiselle ilman ennakkoon Euroopan unionin virallisessa lehdessä julkaistua tarjouskilpailukutsua

Hankinta ei kuulu direktiivin soveltamisalaan:   ei

3. Selitys

-