Evropska komisija, Directorate-General for Education, Youth, Sport and Culture, Directorate D – Culture and Creativity
Avis d’attribution de marché

Študija izvedljivosti o: pobudi Glasba premika Evropo – študija izvedljivosti za ustanovitev evropskega glasbenega observatorija in analiza vrzeli v zvezi s potrebami po financiranju glasbenega sektorja

Oddelek I: Javni naročnik

I.1) Ime in naslovi

Uradno ime
Evropska komisija, Directorate-General for Education, Youth, Sport and Culture, Directorate D – Culture and Creativity
Nacionalna identifikacijska številka
-
Poštni naslov
Rue Joseph II. 70
Kraj
Brussels
Poštna številka
1049
Šifra NUTS
BE10 - Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Država
BELGIQUE-BELGIË
Kontaktna oseba
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3533
Telefon
-
E-naslov
[email protected]
Telefaks
+32 22998243

Internetni naslovi

Glavni naslov:   https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3533

Internetni naslov profila kupca:   https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3533

I.2) Skupno javno naročanje

Naročilo vključuje skupno javno naročanje:   ne

V primeru skupnega javnega naročanja, ki vključuje različne države – veljavna nacionalna zakonodaja na področju javnega naročanja:   -

Naročilo odda centralni organ za nabavo:   ne

I.4) Vrsta javnega naročnika

Evropska institucija/agencija ali mednarodna organizacija

I.5) Glavna področja dejavnosti

Javna uprava

Oddelek II: Predmet

II.1) Obseg naročila

II.1.1) Naslov

Študija izvedljivosti o: pobudi Glasba premika Evropo – študija izvedljivosti za ustanovitev evropskega glasbenega observatorija in analiza vrzeli v zvezi s potrebami po financiranju glasbenega sektorja

Referenčna številka dokumenta:   EAC/14/2018

II.1.2) Glavna koda CPV

Glavna koda CPV:   71241000 - Študija izvedljivosti, svetovanje, analiza

Dopolnilna koda CPV:   -

II.1.3) Vrsta naročila

Storitve

II.1.4) Kratek opis

Splošni cilj tega razpisa je pripraviti študijo izvedljivosti za ustanovitev evropskega glasbenega observatorija in izvesti analizo vrzeli v zvezi s potrebami po financiranju glasbenega sektorja.

II.1.6) Informacije o sklopih

Naročilo je razdeljeno na sklope:   da

II.1.7) Skupna vrednost javnega naročila (brez DDV)

Vrednost:   174.113,00

Denarna enota:   EUR


II.2) Opis Št. sklopa: 2

II.2.1) Naslov

Analiza tržnih trendov in vrzeli v zvezi s potrebami po financiranju glasbenega sektorja

Št. sklopa:   2

II.2.2) Dodatna(-e) koda(-e) CPV

Glavna koda CPV:   71241000 - Študija izvedljivosti, svetovanje, analiza

Dopolnilna koda CPV:   -

II.2.3) Kraj izvedbe

Šifra NUTS:   BE10 - Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Glavna lokacija ali kraj izvedbe:   -

II.2.4) Opis javnega naročila

Prvi posebni cilj študije je zagotoviti najsodobnejšo oceno trenutnih tržnih trendov in raziskati priložnosti, ki jih digitalno gospodarstvo ponuja glasbi, zlasti v zvezi s pravičnejšimi strukturami plačil. V okviru študije bo v zvezi z vsakim opredeljenim trendom raziskano:
— kaj program Ustvarjalna Evropa trenutno obravnava v zadostni meri in kako,
— česa evropski instrumenti financiranja trenutno ne obravnavajo v zadostni meri in kako bi lahko to obravnaval naslednji program,
— zagotovljena bo prepričljiva utemeljitev potreb po prihodnji podpori na evropski ravni ob upoštevanju načela subsidiarnosti in evropske razsežnosti.
Drugi posebni cilj študije je temeljita analiza deležnikov, in sicer z zagotovitvijo preglednosti identifikacije in vključitvijo vseh pomembnih partnerjev glasbenega sektorja s poudarkom na evropski ravni.

II.2.5) Merila za izbiro ponudbe

Spodaj navedena merila

II.2.11) Informacije o variantah

Variante:   ne

Opis variant:   -

II.2.13) Informacije o sredstvih EU

Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU:   da

II.2.14) Dodatne informacije

-


Oddelek IV: Postopek

IV.1) Opis

IV.1.1) Vrsta postopka

IV.1.3) Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu

Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma:   ne

Vzpostavljen je bil dinamični nabavni sistem:   ne

IV.1.6) Informacije o elektronski dražbi

Uporabljena je elektronska dražba:   ne

IV.1.8) Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih

Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih:   da

IV.2) Upravne informacije

IV.2.1) Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom

Številka obvestila v UL:   2018/S 092-207890

IV.2.8) Informacije o prenehanju dinamičnega nabavnega sistema

Obvestilo se nanaša na prenehanje dinamičnega nabavnega sistema, objavljenega z zgornjim obvestilom o javnem naročilu:   ne

IV.2.9) Informacije o zaključku javnega razpisa v obliki predhodnega informativnega obvestila

Javni naročnik ne bo oddal nadaljnjih javnih naročil na podlagi zgornjega predhodnega informativnega obvestila:   ne


Oddelek V: Oddaja naročila

Št. naročila:   EAC-2018-0507

Št. sklopa:   2

Naslov:   Analiza tržnih trendov in vrzeli v zvezi s potrebami po financiranju glasbenega sektorja

Naročilo je oddano/sklop je oddan:   da

V.2) Oddaja naročila Št. sklopa: 2

V.2.1) Datum sklenitve pogodbe

27-09-2018

V.2.2) Informacije o ponudbah

Število prejetih ponudb:   0

Število prejetih ponudb MSP-jev:   0

Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU:   0

Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU:   0

Število elektronsko prejetih ponudb:   0

Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov:   ne

V.2.4) Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa

Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa:   -

Skupna vrednost naročila/sklopa:   -

Najnižja ponudba:   -

Najvišja ponudba:   -

V.2.5) Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem

Naročilo bo verjetno oddano podizvajalcem:   da

Delež:   12%

Kratek opis deleža naročila, ki bo oddan podizvajalcem:   -


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.3) Dodatne informacije

-

VI.4) Postopki za revizijo

VI.4.1) Organ, pristojen za revizijo

Uradno ime
Splošno sodišče
Poštni naslov
Rue du Fort Niedergrünewald
Kraj
Luxemburg
Poštna številka
L–2925
Država
LUXEMBOURG
Telefon
+352 43031
E-naslov
[email protected]
Telefaks
+352 43032100
Internetni naslov
http://curia.europa.eu

VI.4.2) Organ, pristojen za postopek mediacije

Uradno ime
-
Poštni naslov
-
Kraj
-
Poštna številka
-
Država
-
Telefon
-
E-naslov
-
Telefaks
-
Internetni naslov
-

VI.4.3) Postopek revizije

Natančne informacije o roku(-ih) za postopke revizije:   -

VI.4.4) Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije

Uradno ime
-
Poštni naslov
-
Kraj
-
Poštna številka
-
Država
-
Telefon
-
E-naslov
-
Telefaks
-
Internetni naslov
-

VI.4.5) Datum pošiljanja tega obvestila

12-11-2018

Priloga D1 – Splošna javna naročila: Utemeljitev oddaje javnega naročila brez predhodne objave javnega razpisa v Uradnem listu Evropske unije

1. Utemeljitev izbire postopka s pogajanji brez predhodne objave javnega razpisa v skladu s členom 32 Direktive 2014/24/EU

Brez ponudb ali primernih ponudb/prijav za sodelovanje v odziv na:

odprti postopek:   ne

omejeni postopek:   ne

Zadevni izdelki se proizvajajo izključno za raziskovalne, poskusne, študijske ali razvojne namene pod pogoji iz Direktive:   -

Gradnje, blago ali storitve lahko zagotovi samo določen gospodarski subjekt iz naslednjega razloga:

odsotnost konkurence iz tehničnih razlogov:   ne

cilj javnega naročila je ustvariti ali pridobiti unikatno umetniško delo ali umetniško uprizoritev:   ne

zaščita izključnih pravic, vključno s pravicami intelektualne lastnine:   ne

Skrajno nujni primeri, do katerih pride zaradi dogodkov, ki jih javni naročnik ni mogel predvideti in so v skladu z natančno določenimi pogoji iz Direktive:   ne

Dodatne dobave prvotnega dobavitelja, naročene pod natančno določenimi pogoji iz Direktive:   ne

Nove gradnje/storitve, ki predstavljajo ponovitev obstoječih gradenj/storitev in se naročajo v skladu z natančno določenimi pogoji iz Direktive:   -

Javno naročilo storitev bo oddano uspešnemu kandidatu ali enemu od uspešnih kandidatov po pravilih natečaja:   -

Naročilo blaga, ponujenega in kupljenega na blagovni borzi:   -

Za nakup blaga ali storitev pod posebno ugodnimi pogoji:

od dobavitelja blaga, ki bo šel v stečaj:   -

zaščita izključnih pravic, vključno s pravicami intelektualne lastnine:   -

2. Druge utemeljitve za oddajo javnega naročila brez predhodne objave javnega razpisa v Uradnem listu Evropske unije

Naročilo ne spada v področje uporabe Direktive:   ne

3. Razlaga

-