Regie der Gebouwen - Regio Brussel
Avis de marché simplifié

Brussel – Belfius-Pacheco – aanstellen studiebureau voor het brandveiligheid dossier.

Brussel – Belfius-Pacheco – Opmaken van plannen voor het indienen van een aanvraag voor preventieadvies bij DBDMH. As-built plannen worden doorgegeven door de leidend ambtenaar. De plannen moeten aangevuld worden met de nodige en nuttige informatie ivm brandpreventie. Werk wordt uitgevoerd in regie. Het dossier moet opgemaakt worden in het frans en moet afgerond worden tegen eind November 2018. Voorwaarden om deel te nemen: architect ingeschreven bij de Orde van Architecten – België.

Datum van verzending van deze aankondiging
08-11-2018
Publicatiedatum
08-11-2018
Deadline
09-11-2018
Regiocodes (NUTS)
BE10 - Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Opdrachtcodes (CPV)
71200000 - Dienstverlening op het gebied van architectuur en dergelijke

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Regie der Gebouwen - Regio Brussel
Postadres
Gulden Vlieslaan, 87 - bus 2
Plaats
BRUSSEL
Postcode
1060
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Alba Martin Benet
Telefoon
+32 474697772
Fax
-
E-mail
[email protected]
Hoofdadres
http://www.regiedergebouwen.be
Adres van het kopersprofiel
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=325223