Európai Bizottság, Directorate-General for Education, Youth, Sport and Culture, Directorate D – Culture and Creativity
Avis d’attribution de marché

Megvalósíthatósági tanulmány a következőre irányulóan: A zene megmozgatja Európát – megvalósíthatósági tanulmány egy Európai Zenei Megfigyelő Intézet létrehozására és egy, a zenei ágazat finanszírozási szükségleteire irányuló hiányelemzésre irányulóan

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1) Név és címek

Hivatalos név
Európai Bizottság, Directorate-General for Education, Youth, Sport and Culture, Directorate D – Culture and Creativity
Nemzeti azonosító szám
-
Postai cím
Rue Joseph II. 70
Város
Brussels
Postai irányítószám
1049
NUTS-kód
BE10 - Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Ország
BELGIQUE-BELGIË
Kapcsolattartó személy
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3533
Telefon
-
E-mail
[email protected]
Fax
+32 22998243

Internetcím(ek)

Az ajánlatkérő általános címe:   https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3533

A felhasználói oldal címe:   https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3533

I.2) Közös közbeszerzés

A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.:   nem

Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében – az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:   -

A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.:   nem

I.4) Az ajánlatkérő típusa

Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet

I.5) Fő tevékenység

Általános közszolgáltatások

II. szakasz: Tárgy

II.1) A beszerzés mennyisége

II.1.1) Elnevezés

Megvalósíthatósági tanulmány a következőre irányulóan: A zene megmozgatja Európát – megvalósíthatósági tanulmány egy Európai Zenei Megfigyelő Intézet létrehozására és egy, a zenei ágazat finanszírozási szükségleteire irányuló hiányelemzésre irányulóan

Hivatkozási szám:   EAC/14/2018

II.1.2) Fő CPV-kód

Fő CPV-kód:   71241000 - Megvalósíthatósági tanulmány, tanácsadó szolgáltatás, elemzés

Kiegészítő CPV-kód:   -

II.1.3) A szerződés típusa

Szolgáltatásmegrendelés

II.1.4) Rövid meghatározás

A felhívás általános célkitűzése egy Európai Zenei Megfigyelő Intézet létrehozására irányuló megvalósíthatósági tanulmány kidolgozása és egy, a zenei ágazat finanszírozási szükségleteire irányuló hiányelemzés megvalósítása.

II.1.6) Részekre vonatkozó információk

A beszerzés részekből áll:   igen

II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)

Érték:   174.661,50

Pénznem:   EUR


II.2) Meghatározás Rész száma: 1

II.2.1) Elnevezés

Európai Zenei Megfigyelő Intézet létrehozására irányuló megvalósíthatósági tanulmány

Rész száma:   1

II.2.2) További CPV-kód(ok)

Fő CPV-kód:   79314000 - Megvalósíthatósági tanulmány

Kiegészítő CPV-kód:   -

II.2.3) A teljesítés helye

NUTS-kód:   BE10 - Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest

A teljesítés fő helyszíne:   -

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése

A tanulmány konkrét célkitűzése a megfigyelő intézet létrehozására és működtetésére irányuló különféle forgatókönyvek elemzése, az egyéb európai (kulturális) megfigyelőközpontokból származó modellek, és különösen az Európai Audiovizuális Megfigyelő Intézet figyelembevételével, figyelmet fordítva az európai zenei ágazat specifikus tulajdonságaira és követelményeire. A tanulmánynak az alábbi szempontokra kell fókuszálnia:
— a jövőbeli megfigyelő intézet hatóköre (a lefedett adatok vonatkozásában),
— hiányosságok azonosítása az adatok rendelkezésre állásában,
— költségek és szervezeti alap a megfigyelő intézet hiteles működéséhez.

II.2.5) Értékelési szempontok

Az alábbiakban megadott szempontok

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ

Opciók:   nem

Opciók ismertetése:   -

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk

A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos:   igen

II.2.14) További információk

-


IV. szakasz: Eljárás

IV.1) Meghatározás

IV.1.1) Az eljárás fajtája

IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk

A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul:   nem

Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra:   nem

IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk

Elektronikus árlejtést alkalmaztak:   nem

IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk

A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik:   igen

IV.2) Adminisztratív információk

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban:   2018/S 092-207890

IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról

A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása:   nem

IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket :   nem


V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma:   EAC-2018-0409

Rész száma:   1

Elnevezés:   Európai Zenei Megfigyelő Intézet létrehozására irányuló megvalósíthatósági tanulmány

Szerződés/rész odaítélésre került:   igen

V.2) Az eljárás eredménye Rész száma: 1

V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma

27-09-2018

V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk

A beérkezett ajánlatok száma:   0

Kkv-któl érkezett ajánlatok száma:   0

Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:   0

Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:   0

Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma:   0

A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el:   nem

V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk

A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:   -

A szerződés/rész végleges összértéke:   -

A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:   -

A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:   -

V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk

Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez:   igen

Arány:   10%

A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:   -


VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3) További információk

-

VI.4) Jogorvoslati eljárás

VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv

Hivatalos név
Törvényszék
Postai cím
Rue du Fort Niedergrünewald
Város
Luxemburg
Postai irányítószám
L–2925
Ország
LUXEMBOURG
Telefon
+352 43031
E-mail
[email protected]
Fax
+352 43032100
Internetcím
http://curia.europa.eu

VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv

Hivatalos név
-
Postai cím
-
Város
-
Postai irányítószám
-
Ország
-
Telefon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetcím
-

VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása

A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:   -

VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be

Hivatalos név
-
Postai cím
-
Város
-
Postai irányítószám
-
Ország
-
Telefon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetcím
-

VI.4.5) E hirdetmény feladásának dátuma

12-11-2018

D1. melléklet – Általános beszerzés: Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása

1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő indokolása

Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be:

nyílt eljárás:   nem

meghívásos eljárás:   nem

A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben megállapított feltételek szerint:   -

Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:

verseny hiánya technikai okokból:   nem

a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása:   nem

a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve:   nem

Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban:   nem

Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően:   nem

A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően:   -

Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés:   -

Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk :   -

Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés:

az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól:   -

a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve:   -

2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása

A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá:   nem

3. Magyarázat

-