Stadsontwikkeling Gent
Avis de marché

2016/06 Renovatie van een kantoorgebouw - aanstelling ontwerpteam

De uit te voeren diensten betreffen: het opstellen van een ontwerp voor de renovatie van het historische pand ‘De Kleine Sikkel’, gelegen aan de Nederpolder 2 te Gent. In het ontwerp dient ten volle rekening gehouden worden met de bestemming: kantoorinrichting.
Het opmaken van de stabiliteitsstudie, de studie en het ontwerp van de technische installaties en het opstellen van het EPB-dossier maken volledig deel uit van deze opdracht.
Naast het ontwerp, bevat de opdracht het opmaken van het aanbestedingsdossier voor uitvoering en het coördineren van de werken.
Deze opdracht omvat één perceel.
De opdracht wordt verder omschreven in het bestek.

Publicatiedatum
24-03-2016
Deadline
01-06-2016 om 14:00
Opdrachtcodes (CPV)
71221000 - Diensten door architectenbureaus voor gebouwen
Regiocodes (NUTS)
BE234 - Arr. Gent
Contracttype
Diensten - Dienstencategorie nr 12
Procedure
Versnelde onderhandelingsprocedure

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Stadsontwikkeling Gent
Postadres
Voldersstraat 1, 9000 Gent, BE
Contactpunt(en)
Bollein Wim Raphaël
Ter attentie van
Wim Bollein

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

-

Voorwaarden voor deelneming

Vakbekwaamheid

Eventuele minimumeisen:

Klasse: N/A, Categorie: N/A