Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling Wegen en Verkeer Antwerpen
Procès-verbal d’ouverture des offres

E313: Opmeting tussen knooppunt R1 en knooppunt Ranst

Publicatiedatum
23-11-2018
Regiocodes (NUTS)
BE211 - Arr. Antwerpen
Opdrachtcodes (CPV)
71240000 - Dienstverlening op het gebied van architectuur, bouwkunde en planning
71330000 - Diverse technische dienstverlening
71351810 - Topografische diensten
71354300 - Diensten voor kadastraal onderzoek
71355000 - Landmeetkundige diensten
71355200 - Topografische opmetingen

1. Overzicht

Referentienummer

AWV A'pen-X10-A13-119_1M3D8E-18-69-F02

Aantal offertes

Aantal elektronische offertes
3
Aantal papieren offertes
0

Deelnemende bedrijven

GlobeZenit

SWECO BELGIUM NV

Teccon bvba

2. Informatie

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling Wegen en Verkeer Antwerpen
Postadres
Lange Kievitstraat 111-113 bus 41
Plaats
Antwerpen
Postcode
2018
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
-
Telefoon
+32 32246848
Fax
-
E-mail
[email protected]
Hoofdadres
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=323023
Adres van het kopersprofiel
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=323023
Datum van aanmaak
15/10/2018 17:07:57

Algemene opmerkingen

Voorzitter: Davinia LespagnardHuidige zitting betreft een e-tendering zitting ten gevolge waarvan de inschrijvers verplicht werden hun offerte op elektronische wijze in te dienen.De rangschikking die in dit PV van Opening staat, betreft een voorlopige rangschikking. Deze is gebaseerd op de niet-gecorrigeerde totaalprijs inclusief btw vermeld in het offerteformulier en houdt nog geen rekening met eventuele meegedeelde kortingen op bepaalde of alle posten. Rangschikking:1) GlobeZenit BV nv2) Teccon bvba3) Sweco Belgium nv

3. Offertes

Offerte 1

Naam van de onderneming
GlobeZenit
KBO-nummer
0441.004.758
Postadres
Paalsesteenweg 210
Postcode
3583
Plaats
Paal-Beringen
Land
BE
Telefoon
+32 11550500
Fax
+32 11550505
Hoofdadres
-
Prijs
-
Aantal documenten
7
Aantal documenten
5
Documenten
Bijlage 2.pdf, Bijlage 3.pdf, 1. Inschrijvingsbiljet_GlobeZenit.pdf, 0. Inhoudstabel_GlobeZenit.pdf, Bijlage 1.pdf, 2. Inventaris_GlobeZenit.xls, 2.Inventaris_GlobeZenit_.pdf, 0. Inhoudstabel_GlobeZenit.pdf, 2. Inventaris_GlobeZenit.xls, 2.Inventaris_GlobeZenit.pdf, Bijlage 2.pdf, Bijlage 3.pdf, 1. Inschrijvingsbiljet_GlobeZenit.pdf, 2. Inventaris_GlobeZenit.xls, 2.Inventaris_GlobeZenit.pdf, 0. Inhoudstabel_GlobeZenit.pdf, Bijlage 1.pdf, 0. Inhoudstabel_GlobeZenit.pdf
Algemene opmerkingen
-

Offerte 2

Naam van de onderneming
SWECO BELGIUM NV
KBO-nummer
0405.647.664
Postadres
Arenbergstraat 13
Postcode
1000
Plaats
Brussel
Land
BE
Telefoon
+32 11260870
Fax
+32 11233828
Hoofdadres
-
Prijs
-
Aantal documenten
4
Documenten
01.OFFERTE Sweco.pdf, 02. 540073_X10-A13-119_Offerteformulier Sweco.docx, 03. 540075_X10-A13-119_SO Inventaris Sweco.xls, 04. espd-response_Sweco.xml, 01.OFFERTE Sweco.pdf, 03. 540075_X10-A13-119_SO Inventaris Sweco.xls, 02. 540073_X10-A13-119_Offerteformulier Sweco.docx, 01.OFFERTE Sweco.pdf, 03. 540075_X10-A13-119_SO Inventaris Sweco.xls, 02. 540073_X10-A13-119_Offerteformulier Sweco.docx
Algemene opmerkingen
-

Offerte 3

Naam van de onderneming
Teccon bvba
KBO-nummer
0477.414.501
Postadres
Idsteinlaan 29
Postcode
2070
Plaats
Zwijndrecht
Land
BE
Telefoon
+32 37221744
Fax
+32 37221745
Hoofdadres
-
Prijs
-
Aantal documenten
8
Documenten
TECCON offerte AWV E313.pdf, TECCON BIJLAGE 1 OFFERTEFORMULIER.pdf, TECCON BIJLAGE 2 INVENTARIS.pdf, TECCON BIJLAGE 2 INVENTARIS.xls, TECCON BIJLAGE 3 BEWIJS VAN ONDERTEKENINGSBEVOEGDHEID.pdf, TECCON BIJLAGE 4 UEA.pdf, TECCON BIJLAGE 5A POLIS VERZEKERING.pdf, TECCON BIJLAGE 5B VERZEKERINGSATTESTEN.pdf
Algemene opmerkingen
-