Europa-Kommissionen, Directorate-General for Education, Youth, Sport and Culture, Directorate D — Culture and Creativity
Avis d’attribution de marché

Gennemførlighedsundersøgelse vedrørende: Music Moves Europe — Gennemførlighedsundersøgelsen vedrørende oprettelsen af et europæisk musikobservatorium og en gabanalyse af musiksektorens finansieringsbehov

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser

Officielt navn
Europa-Kommissionen, Directorate-General for Education, Youth, Sport and Culture, Directorate D — Culture and Creativity
CVR-nummer
-
Postadresse
Rue Joseph II. 70
By
Brussels
Postnummer
1049
NUTS-kode
BE10 - Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Land
BELGIQUE-BELGIË
Kontaktperson
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3533
Telefon
-
E-mail
[email protected]
Fax
+32 22998243

Internetadresse(r)

Overordnet internetadresse:   https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3533

Internetadresse for køberprofilen:   https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3533

I.2) Fælles udbud

Kontrakten omfatter fælles udbud:   nej

I tilfælde af fælles udbud, der involverer forskellige lande – gældende national lovgivning vedrørende udbud:   -

Kontrakten tildeles af en indkøbscentral:   nej

I.4) Type ordregivende myndighed

Europæisk institution/agentur eller international organisation

I.5) Hovedaktivitet

Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang

II.1.1) Betegnelse

Gennemførlighedsundersøgelse vedrørende: Music Moves Europe — Gennemførlighedsundersøgelsen vedrørende oprettelsen af et europæisk musikobservatorium og en gabanalyse af musiksektorens finansieringsbehov

Sagsnr.:   EAC/14/2018

II.1.2) Hoved-CPV-kode

Hoved-CPV-kode:   71241000 - Gennemførlighedsundersøgelser, rådgivning, analyser

Supplerende CPV-kode:   -

II.1.3) Kontrakttype

Tjenesteydelser

II.1.4) Kort beskrivelse

Dette udbuds generelle formål er udarbejdelse af en gennemførlighedsundersøgelse vedrørende oprettelsen af et europæisk musikobservatorium samt udførelsen af en gapanalyse af musiksektorens finansieringsbehov.

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter

Kontrakten er opdelt i delkontrakter:   ja

II.1.7) Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)

Værdi:   174.113,00

Valuta:   EUR


II.2) Beskrivelse Delkontraktnr.: 2

II.2.1) Betegnelse

Analyse af markedstendenser og gap inden for musiksektorens finansieringsbehov

Delkontraktnr.:   2

II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)

Hoved-CPV-kode:   71241000 - Gennemførlighedsundersøgelser, rådgivning, analyser

Supplerende CPV-kode:   -

II.2.3) Udførelsessted

NUTS-kode:   BE10 - Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Hovedudførelsessted:   -

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet

Undersøgelsens første specifikke formål er at levere en avanceret vurdering af de aktuelle markedstendenser, udforske muligheder som den digitale økonomi tilbyder musik, særligt vedrørende mere fair aflønningsstrukturer. For hver identificeret trend skal undersøgelsen udforske:
— hvad der i øjeblikket er tilstrækkeligt dækket af Et Kreativt Europa-programmet og hvordan,
— hvad der i øjeblikket ikke er tilstrækkeligt dækket af de europæiske finansieringsinstrumenter, og hvordan det kunne dækkes af det efterfølgende program,
— samt levere overbevisende begrundelse for behovet for fremtidig støtte på europæisk niveau, med nærhedsprincippet og den europæiske dimension taget i betragtning.
Undersøgelsens andet specifikke formål er at gennemføre en grundig interessentanalyse ved at sikre gennemsigtighed vedrørende identifikation og inklusion af alle musiksektorens relevante partnere med fokus på det europæiske niveau.

II.2.5) Tildelingskriterier

de nedenfor anførte kriterier

II.2.11) Oplysninger om optioner

Optioner:   nej

Beskrivelse af optioner:   -

II.2.13) Oplysninger om EU-midler

Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program:   ja

II.2.14) Yderligere oplysninger

-


Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse

IV.1.1) Proceduretype

IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem

Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale:   nej

Der blev oprettet et dynamisk indkøbssystem:   nej

IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion

Der er anvendt elektronisk auktion:   nej

IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud

Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen:   ja

IV.2) Administrative oplysninger

IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt

Bekendtgørelsens nummer i EUT S:   2018/S 092-207890

IV.2.8) Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem

Bekendtgørelsen vedrører opsigelsen af det dynamiske indkøbssystem offentliggjort i udbudsbekendtgørelsen ovenfor:   nej

IV.2.9) Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse

Den ordregivende myndighed vil ikke tildele yderligere kontrakter på baggrund af forhåndsmeddelelsen ovenfor:   nej


Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.:   EAC-2018-0507

Delkontraktnr.:   2

Betegnelse:   Analyse af markedstendenser og gap inden for musiksektorens finansieringsbehov

En kontrakt/delkontrakt tildeles:   ja

V.2) Kontrakttildeling Delkontraktnr.: 2

V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten

27-09-2018

V.2.2) Oplysninger om tilbud

Antal modtagne tilbud:   0

Antal tilbud modtaget fra SMV'er:   0

Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra andre EU-medlemsstater:   0

Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra ikke-EU-medlemsstater:   0

Antal tilbud modtaget elektronisk:   0

Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører:   nej

V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi

Kontraktens/delkontraktens oprindeligt anslåede samlede værdi:   -

Kontraktens/delaftalens samlede værdi:   -

Laveste bud:   -

Højeste bud:   -

V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Kontrakten forventes at ville blive givet i underentreprise:   ja

Andel:   12%

Kort redegørelse for den del af kontrakten, der vil blive givet i underentreprise:   -


Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger

-

VI.4) Klageprocedurer

VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne

Officielt navn
Retten
Postadresse
Rue du Fort Niedergrünewald
By
Luxemburg
Postnummer
L–2925
Land
LUXEMBOURG
Telefon
+352 43031
E-mail
[email protected]
Fax
+352 43032100
Internetadresse
http://curia.europa.eu

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne

Officielt navn
-
Postadresse
-
By
-
Postnummer
-
Land
-
Telefon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadresse
-

VI.4.3) Klageprocedure

Præcise oplysninger om klagefrist(er):   -

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren

Officielt navn
-
Postadresse
-
By
-
Postnummer
-
Land
-
Telefon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadresse
-

VI.4.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse

12-11-2018

Bilag D1 – Offentlige indkøb: Begrundelse for tildeling af kontrakten uden forudgående offentliggørelse af en indkaldelse af tilbud i Den Europæiske Unions Tidende

1. Begrundelse for anvendelse af udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse af en indkaldelse af tilbud i henhold til artikel 32 i direktiv 2014/24/EU

Ingen tilbud eller egnede tilbud/anmodninger om deltagelse i forbindelse med:

offentligt udbud:   nej

begrænset udbud:   nej

De pågældende varer er alene fremstillet med henblik på forskning, forsøg, undersøgelse eller udvikling på de i direktivet fastsatte betingelser:   -

Kun en bestemt økonomisk aktør kan levere de pågældende bygge- og anlægsarbejder, varer eller tjenesteydelser af følgende årsag:

manglende konkurrence af tekniske årsager:   nej

indkøb, der sigter mod skabelse eller erhvervelse af et unikt kunstværk eller en unik kunstnerisk præstation:   nej

årsager, der vedrører beskyttelse af enerettigheder, herunder intellektuelle ejendomsrettigheder:   nej

Tvingende grunde som følge af begivenheder, som den ordregivende myndighed ikke kunne forudse, og under streng overholdelse af direktivets betingelser:   nej

Der er afgivet ordre på supplerende leverancer hos den oprindelige leverandør under streng overholdelse af direktivets betingelser:   nej

Nye bygge- og anlægsarbejder eller tjenesteydelser, der er en gentagelse af tilsvarende bygge- og anlægsarbejder eller tjenesteydelser og bestilt under streng overholdelse af direktivets betingelser:   -

Tjenesteydelseskontrakt, der skal tildeles vinderen eller en af vinderne af en projektkonkurrence:   -

Der er tale om varer, der noteres og købes på en varebørs:   -

Indkøb af varer eller tjenesteydelser på særlig fordelagtige vilkår:

hos en leverandør, der endeligt indstiller sin erhvervsvirksomhed:   -

årsager, der vedrører beskyttelse af enerettigheder, herunder intellektuelle ejendomsrettigheder:   -

2. Anden begrundelse for tildeling af kontrakten uden forudgående offentliggørelse af en indkaldelse af tilbud i Den Europæiske Unions Tidende

Udbuddet er ikke omfattet af direktivet:   nej

3. Forklaring

-