Inagro, extern verzelfstandigd agentschap van de Provincie West-Vlaanderen
Avis d’attribution de marché

Project dakserre Inagro

Ontwerpenwedstrijd: Pilootproject Productief Landschap Dakserre Inagro
REO Veiling - Site Vuylsteke - Roeselare
Opmaak, in functie van uitvoering, van een ontwerp voor het "Project dakserre Inagro", omvattende een onderzoeksdakserre, een gevelserre en onthaalruimtes

Publicatiedatum
07-03-2016
Opdrachtcodes (CPV)
71221000 - Diensten door architectenbureaus voor gebouwen
Regiocodes (NUTS)
BE256 - Arr. Roeselare
Contracttype
Diensten - Dienstencategorie nr 12
Procedure
Niet-openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Inagro, extern verzelfstandigd agentschap van de Provincie West-Vlaanderen
Postadres
Ieperseweg 87, 8800 Rumbeke, BE
Contactpunt(en)
Terryn Griet

Totale definitieve waarde van de opdracht/opdrachten

Laagste offerte 404793.00 EUR

hoogste offerte 479956.00 EUR

Gunning en waarde van de opdracht

Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund
Naam
META Architectuurbureau
Postadres
Grote Kraaiwijk 3, 2000 Antwerpen, 2000 Antwerpen
Titel
Opdracht van architectuur, stabiliteit en technieken inclusief de leiding controle en toezicth op de werken voor het "Project dakserre Inagro"
Waarde
410478.00 EUR