Rijksdienst voor Sociale Zekerheid
Avis d'informations complémentaires, avis d'informations sur une procédure incomplète ou avis rectificatif

Studieopdracht (architect en/of ingenieur) voor de renovatie van het Hortagebouw: micro-inplanting, plannen en bouwdirectie van de herinrichtings- en renovatiewerken van een kantoorgebouw

Het gaat om, in een eerste fase, een ontwerpopdracht voor de uitvoering van de micro-inplanting en de opmaak van de technische specificaties en samenvattende opmeting voor de renovatiewerken in een kantoorgebouw (7 verdiepingen). Dit omvat speciale technieken (HVAC, elektriciteit en sanitair) . De ontwerpfase omvat ook het opstellen van de technische specificaties en de inventaris van het te installeren meubilair, evenals een analyse van de voorgestelde fasering van de werken en de noodzakelijke verhuizingen, de budgettaire inschatting van het globale project.
De tweede (voorwaardelijke fase) omvat: de analyse van de offerten voor de overheidsopdrachten voor werken en voor levering van meubilair
De derde (voorwaardelijke) fase omvat de bouwdirectie: het volledig beheer, de coördinatie en opvolging van de renovatiewerken en de verhuisbewegingen.

Publicatiedatum
10-03-2016
Opdrachtcodes (CPV)
71200000 - Dienstverlening op het gebied van architectuur en dergelijke
71240000 - Dienstverlening op het gebied van architectuur, bouwkunde en planning
71243000 - Ontwerpplannen (systemen en integratie)
71244000 - Kostenberekening en -bewaking
71245000 - Plannen ter goedkeuring, werktekeningen en specificaties
71247000 - Toezicht op bouwwerkzaamheden
71248000 - Toezicht op plannen en documentatie
Deze aankondiging betreft
Aanvullende informatie

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Rijksdienst voor Sociale Zekerheid
Postadres
Victor Hortaplein 11, 1060 Brussel, BE
Contactpunt(en)
Vincent Barthélemy

Overige nadere inlichtingen

In de Nederlandse versie van het bestek was Bijlage A1 (bij de offerte te voegen) onvolledig. Er is een nieuwe bijlage opgeladen.