Euroopa Komisjon, Directorate-General for Education, Youth, Sport and Culture, Directorate D – Culture and Creativity
Avis d’attribution de marché

Teostatavusuuring: muusika liigutab Euroopat – Euroopa muusika vaatluskeskuse asutamise tasuvˇˇusuuring ja muusikasektori rahastamisvajaduste tolerantsianalüüs

I osa: Hankija

I.1) Nimi ja aadressid

Ametlik nimetus
Euroopa Komisjon, Directorate-General for Education, Youth, Sport and Culture, Directorate D – Culture and Creativity
Riiklik registreerimisnumber
-
Postiaadress
Rue Joseph II. 70
Linn
Brussels
Sihtnumber
1049
NUTS kood
BE10 - Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Riik
BELGIQUE-BELGIË
Kontaktisik
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3533
Telefon
-
E-post
[email protected]
Faks
+32 22998243

Internetiaadress(id)

Üldaadress:   https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3533

Hankijaprofiili aadress:   https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3533

I.2) Ühishange

Leping hõlmab ühishanget:   ei

Eri riikide ühishanke korral hangete suhtes kohaldatavad siseriiklikud õigusaktid:   -

Lepingu sõlmib keskne hankija:   ei

I.4) Hankija liik

Euroopa Liidu institutsioon/amet või rahvusvaheline organisatsioon

I.5) Põhitegevus

Üldised avalikud teenused

II osa: Ese

II.1) Hanke kogus või ulatus

II.1.1) Nimetus

Teostatavusuuring: muusika liigutab Euroopat – Euroopa muusika vaatluskeskuse asutamise tasuvˇˇusuuring ja muusikasektori rahastamisvajaduste tolerantsianalüüs

Viitenumber:   EAC/14/2018

II.1.2) CPV põhikood

CPV põhikood:   71241000 - Teostatavusuuringud, nõuandeteenused, analüüs

CPV täiendkood:   -

II.1.3) Lepingu liik

Teenused

II.1.4) Lühikirjeldus

Kõnealuse pakkumiskutse üldeesmärk on töötada välja Euroopa muusika vaatluskeskuse asutamise tasuvusuuring ja viia läbi muusikasektori rahastamisvajaduste tolerantsianalüüs.

II.1.6) Teave osade kohta

Hankeleping on jaotatud osadeks:   jah

II.1.7) Hanke lõplik kogumaksumus (käibemaksuta)

Maksumus:   174.113,00

Vääring:   EUR


II.2) Kirjeldus Osa nr: 2

II.2.1) Nimetus

Turutendentside analüüs ja muusikasektori rahastamisvajadustes olevate lünkade analüüs

Osa nr:   2

II.2.2) CPV lisakood(id)

CPV põhikood:   71241000 - Teostatavusuuringud, nõuandeteenused, analüüs

CPV täiendkood:   -

II.2.3) Täitmise koht

NUTS kood:   BE10 - Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Põhiline teostamise koht:   -

II.2.4) Hanke kirjeldus

Uuringu esimene konkreetne eesmärk on anda kaasaegne hinnang praegustele turutendentsidele, uurida digitaalmajanduse poolt muusikale pakutavaid võimalusi, eriti seoses õiglasemate tasustamissüsteemidega. Iga kindlaks määratud suundumuse kohta täpsustatakse uuringu käigus järgmist:
– millele pööratakse Loova Euroopa programmi poolt praegusel ajal piisavalt tähelepanu ja kuidas;
– millele ei pöörata Euroopa rahastamisvahendite jaotamisel praegusel ajal piisavalt tähelepanu ja kuidas võiks seda käsitleda järgnev programm;
– veenva põhjenduse andmine vajadusele tulevase Euroopa tasemel toetuse järele, võttes arvesse subsidiaarsuse põhimõtet ja euroopalikku mõõdet.
Uuringu teine konkreetne eesmärk on sidusrühmade põhjaliku analüüsi läbiviimine, tagades kõigi asjakohaste muusikasektori partnerite tuvastamise ja kaasaarvamise läbipaistvuse ning keskendudes sellele, mis on euroopalik ja tasemel.

II.2.5) Hindamiskriteeriumid

Alljärgnevad pakkumuste hindamise kriteeriumid

II.2.11) Teave täiendavate hankevõimaluste kohta

Täiendavad hankevõimalused:   ei

Variantide kirjeldus:   -

II.2.13) Teave Euroopa Liidu vahendite kohta

Hange on seotud Euroopa Liidu vahenditest rahastatava projekti ja/või programmiga:   jah

II.2.14) Lisateave

-


IV osa: Hankemenetlus

IV.1) Kirjeldus

IV.1.1) Hankemenetluse liik

IV.1.3) Teave raamlepingu või dünaamilise hankesüsteemi kohta

Hankega kaasneb raamlepingu sõlmimine:   ei

Koostati dünaamiline ostusüsteem:   ei

IV.1.6) Teave elektroonilise oksjoni kohta

Kasutatud on elektroonilist oksjonit:   ei

IV.1.8) Teave Maailma Kaubandusorganisatsiooni hankelepingu (GPA) kohta

Hange on hõlmatud Maailma Kaubandusorganisatsiooni hankelepinguga:   jah

IV.2) Haldusalane teave

IV.2.1) Käesoleva menetluse kohta varem avaldatud teade

Teate number ELTs:   2018/S 092-207890

IV.2.8) Teave dünaamilise hankesüsteemi lõpetamise kohta

Teade hõlmab eespool nimetatud hanketeates avaldatud dünaamilise hankesüsteemi lõpetamist:   ei

IV.2.9) Teave eelteadet kasutades välja kuulutatud hanke lõpetamise kohta

Hankija ei sõlmi eespool nimetatud eelteate alusel enam lepinguid:   ei


V osa: Hankelepingu sõlmimine

Hankelepingu nr:   EAC-2018-0507

Osa nr:   2

Nimetus:   Turutendentside analüüs ja muusikasektori rahastamisvajadustes olevate lünkade analüüs

Sõlmitakse leping/osa kohta sõlmitakse leping:   jah

V.2) Hankelepingu sõlmimine Osa nr: 2

V.2.1) Lepingu sõlmimise kuupäev

27-09-2018

V.2.2) Teave pakkumuste kohta

Laekunud pakkumuste arv:   0

VKEdelt laekunud pakkumuste arv:   0

Muude ELi liikmesriikide pakkujatelt laekunud pakkumuste arv:   0

Muude kui ELi liikmesriikide pakkujatelt laekunud pakkumuste arv:   0

Elektrooniliselt laekunud pakkumuste arv:   0

Leping on sõlmitud ettevõtjate rühmaga:   ei

V.2.4) Teave lepingu/osa maksumuse kohta

Lepingu/osa esialgne eeldatav kogumaksumus:   -

Lepingu/osa lõplik kogumaksumus:   -

Madalaima hinnaga pakkumus:   -

Kõrgeima hinnaga pakkumus:   -

V.2.5) Teave allhangete kohta

Hankelepinguga kaasnevad tõenäoliselt allhanked:   jah

Osa:   12%

Lepingust allhankega täidetava osa lühikirjeldus:   -


VI osa: Lisateave

VI.3) Lisateave

-

VI.4) Läbivaatamise kord

VI.4.1) Läbivaatamise eest vastutav organ

Ametlik nimetus
Üldkohus
Postiaadress
Rue du Fort Niedergrünewald
Linn
Luxemburg
Sihtnumber
L–2925
Riik
LUXEMBOURG
Telefon
+352 43031
E-post
[email protected]
Faks
+352 43032100
Internetiaadress
http://curia.europa.eu

VI.4.2) Vahendusmenetluse eest vastutav organ

Ametlik nimetus
-
Postiaadress
-
Linn
-
Sihtnumber
-
Riik
-
Telefon
-
E-post
-
Faks
-
Internetiaadress
-

VI.4.3) Läbivaatamise kord

Täpne teave läbivaatamismenetluse tähtaegade kohta:   -

VI.4.4) Läbivaatamise korra kohta teavet pakkuv asutus

Ametlik nimetus
-
Postiaadress
-
Linn
-
Sihtnumber
-
Riik
-
Telefon
-
E-post
-
Faks
-
Internetiaadress
-

VI.4.5) Käesoleva teate lähetamise kuupäev

12-11-2018

D1 lisa – Üldhange: Põhjendus selle kohta, miks otsustati leping sõlmida hanketeadet Euroopa Liidu Teatajas eelnevalt avaldamata

1. Väljakuulutamiseta läbirääkimistega hankemenetluse valimise põhjendus kooskõlas direktiivi 2014/24/EL artikliga 32

Ühtki pakkumust või sobivat pakkumust/osalemistaotlust ei laekunud:

avatud hankemenetluse käigus:   ei

piiratud hankemenetluse käigus:   ei

Asjaomaseid tooteid valmistatakse üksnes uuringu, katse või uurimis- või arendustegevuse eesmärgil direktiivis täpsustatud tingimustel:   -

Ehitustöid, asju või teenuseid saab allpool nimetatud põhjusel pakkuda ainult teatav ettevõtja:

konkurentsi puudumine tehnilistel põhjustel:   ei

hanke eesmärk on unikaalse kunstiteose või kunstilise esituse loomine või omandamine:   ei

ainuõiguste, sealhulgas intellektuaalomandi õiguste kaitsmine:   ei

Hankijale ettenägematutest ootamatutest sündmustest põhjustatud äärmiselt kiireloomuline olukord kooskõlas direktiivis sätestatud rangete tingimustega:   ei

Esialgse tarnija lisatarned tellitakse direktiivis sätestatud rangetel tingimustel:   ei

Uued ehitustööd/teenused, mis seisnevad samalaadsete ehitustööde/teenuste kordamises, tellitakse kooskõlas direktiivis kehtestatud rangete tingimustega:   -

Teenuste hankeleping tuleb ideekonkursi eeskirjade järgi sõlmida ideekonkursi võitjaga või ühega võitjatest:   -

Hangitakse tooraineturul noteeritud ja sealt ostetavaid asju:   -

Asjade või teenuste ostmine erakordselt soodsatel tingimustel:

tarnijalt, kes on oma äritegevust lõpetamas:   -

ainuõiguste, sealhulgas intellektuaalomandi õiguste kaitsmine:   -

2. Muu põhjendus selle kohta, miks otsustati leping sõlmida hanketeadet Euroopa Liidu Teatajas eelnevalt avaldamata

Hange ei kuulu direktiivi kohaldamisalasse:   ei

3. Selgitus

-