Stad Oostende
Avis d’attribution de marché

Aanstellen van een ontwerper voor de restauratie van het beschermd gebouw Hangaar 1 en de Halfportaalkraan

De opdracht omvat:
• Het restauratiedossier.
• De stabiliteitsstudie.
• De EPB studie of nota.
• De studie van de technische installaties (HVAC-Electr-Sanitair)
• De coördinatie van de studies.
• Bij opdrachten aan beschermde gebouwen zal de geëigende procedure van RO Erfgoed Vlaanderen gevolgd worden.
• De veiligheidscoordinatie .
bestaande uit volgende fases:
fase 1: Vooronderzoek Hangaar 1 en halfportaalkraan
fase 2: Opmaak restauratiedossier, subsidieaanvraag en uitvoeringsdossier voor de halfportaalkraan
fase 3: Opvolging uitvoering van de werken aan de halfportaalkraan
fase 4: Opmaak restauratiedossier, subsidieaanvraag en uitvoeringsdosseir Hangaar 1
fase 5: Opvolging van de gefaseerde uitvoering van de restauratiewerken aan Hangaar 1 volgens de budgetten van onroerend erfgoed
fase 6: Opmaak dossier voor inrichting van het complex en opvolging
fase 7: Opmaak dossier voor buitenaanleg van het complex en opvolging

Publicatiedatum
19-01-2016
Opdrachtcodes (CPV)
71221000 - Diensten door architectenbureaus voor gebouwen
71200000 - Dienstverlening op het gebied van architectuur en dergelijke
Regiocodes (NUTS)
BE255 - Arr. Oostende
Contracttype
Diensten - Dienstencategorie nr 12
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Stad Oostende
Postadres
Vindictivelaan 1, 8400 Oostende, BE
Contactpunt(en)
Mevrouw Anja Gregorius

Totale definitieve waarde van de opdracht/opdrachten

721235.00 EUR

Gunning en waarde van de opdracht

Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund
Naam
Architectenbureau Vanacker&Partners cvba
Postadres
-
Titel
Aanstellen van een ontwerper voor de restauratie van het beschermd gebouw Hangaar 1 en de Halfportaalkraan
Waarde
721235.00 EUR