Eiropas Komisija, Directorate-General for Education, Youth, Sport and Culture, Directorate D – Culture and Creativity
Avis d’attribution de marché

Priekšizpēte par: “Eiropu pāršalc mūzika” – priekšizpēte saistībā ar Eiropas Mūzikas observatorijas izveidi un mūzikas jomai nepieciešamā finansējuma trūkumu analīze

I iedaļa: Līgumslēdzēja iestāde

I.1) Nosaukums un adreses

Pilns nosaukums
Eiropas Komisija, Directorate-General for Education, Youth, Sport and Culture, Directorate D – Culture and Creativity
Valsts reģistrācijas numurs
-
Pasta adrese
Rue Joseph II. 70
Pilsēta
Brussels
Pasta indekss
1049
NUTS kods
BE10 - Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Valsts
BELGIQUE-BELGIË
Kontaktpersona
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3533
Tālrunis
-
E-pasts
[email protected]
Fakss
+32 22998243

Interneta adrese(-es)

Galvenā adrese:   https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3533

Pircēja profila adrese:   https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3533

I.2) Kopējais iepirkums

Līgums ietver kopējo iepirkumu:  

Vairāku valstu kopēja iepirkuma gadījumā – piemērojamais valsts iepirkuma likums:   -

Līgumu piešķir centralizēto iepirkumu struktūra:  

I.4) Līgumslēdzējas iestādes veids

Eiropas iestāde/aģentūra vai starptautiska organizācija

I.5) Galvenā darbības joma

Vispārēji sabiedriskie pakalpojumi

II iedaļa: Priekšmets

II.1) Iepirkuma apjoms

II.1.1) Nosaukums

Priekšizpēte par: “Eiropu pāršalc mūzika” – priekšizpēte saistībā ar Eiropas Mūzikas observatorijas izveidi un mūzikas jomai nepieciešamā finansējuma trūkumu analīze

Atsauces numurs:   EAC/14/2018

II.1.2) Galvenās CPV kods

Galvenās CPV kods:   71241000 - Priekšizpēte, konsultāciju dienests, analīze

Papildu CPV kods:   -

II.1.3) Līguma veids

Pakalpojumi

II.1.4) Īss apraksts

Šī uzaicinājuma uz konkursu vispārējais mērķis ir izstrādāt priekšizpēti saistībā ar Eiropas Mūzikas observatorijas izveidi un veikt mūzikas jomai nepieciešamā finansējuma trūkumu analīzi.

II.1.6) Informācija par daļām

Līgums ir sadalīts daļās:  

II.1.7) Iepirkuma kopējā vērtība (bez PVN)

Vērtība:   174.113,00

Valūta:   EUR


II.2) Apraksts Daļas numurs: 2

II.2.1) Nosaukums

Tirgus tendenču un nepieciešamā finansējuma mūzikas sektoram trūkumu analīze

Daļas numurs:   2

II.2.2) Papildu CPV kods(-i)

Galvenās CPV kods:   71241000 - Priekšizpēte, konsultāciju dienests, analīze

Papildu CPV kods:   -

II.2.3) Izpildes vieta

NUTS kods:   BE10 - Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Galvenais būvlaukums/objekts vai izpildes vieta:   -

II.2.4) Iepirkuma apraksts

Pētījuma 1. konkrētais mērķis ir sniegt mūsdienīgu pašreizējo tirgus tendenču novērtējumu, izpētīt mūzikas jomai piedāvātās iespējas, ko sniedz digitālā ekonomika, it īpaši saistībā ar godīgāku atalgojuma shēmu. Pētījumā par katru noteikto tendenci jāizpēta šie aspekti:
— kuri jautājumi jau šobrīd ir pietiekami aptverti un kādā veidā tiek risināti programmas “Radošā Eiropa” ietvaros,
— kuri jautājumi nav pietiekami aptverti un risināti ar Eiropas finansēšanas instrumentu palīdzību; kādā veidā tos varētu risināt nākamās programmas ietvaros,
— jāsniedz arī pārliecinošs pamatojums par papildu atbalsta nepieciešamību Eiropas līmenī, ņemot vērā subsidiaritātes principu un Eiropas dimensiju.
Pētījuma 2. konkrētais mērķis ir veikt visaptverošu ieinteresēto personu analīzi, nodrošinot visu mūzikas sektorā iesaistīto partneru iekļaušanu un identificēšanas pārredzamību, vēršot uzmanību Eiropas līmenim.

II.2.5) Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas kritēriji

Zemāk minētie kritēriji

II.2.11) Informācija par iespējām

Iespējas:  

Iespēju apraksts:   -

II.2.13) Informācija par Eiropas Savienības fondiem

Iepirkums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē no Eiropas Savienības fondiem:  

II.2.14) Papildu informācija

-


IV iedaļa: Procedūra

IV.1) Apraksts

IV.1.1) Procedūras veids

IV.1.3) Informācija par pamatnolīgumu vai dinamisko iepirkumu sistēmu

Iepirkums paredz pamatnolīguma noslēgšanu:  

Tika iestatīta dinamiska pirkšanas sistēma:  

IV.1.6) Informācija par elektronisko izsoli

Ir piemērota elektroniskā izsole:  

IV.1.8) Informācija par Valsts iepirkuma nolīgumu (GPA)

Uz iepirkumu attiecas Valsts iepirkuma nolīgums:  

IV.2) Administratīvā informācija

IV.2.1) Iepriekšēja publikācija par šo pašu procedūru

Paziņojuma numurs ES OV:   2018/S 092-207890

IV.2.8) Informācija par dinamiskās iepirkumu sistēmas izbeigšanu

Ar šo paziņojumu tiek izbeigta dinamiskā iepirkumu sistēma, kas publicēta ar iepriekš norādīto paziņojumu par līgumu:  

IV.2.9) Informācija par to, ka tiek izbeigts ar iepriekšēju informatīvu paziņojumu izsludinātais iepirkums

Līgumslēdzēja iestāde vairs nepiešķirs citus līgumus, pamatojoties uz iepriekš norādīto iepriekšējo informatīvo paziņojumu:  


V iedaļa: Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana

Līguma numurs:   EAC-2018-0507

Daļas numurs:   2

Nosaukums:   Tirgus tendenču un nepieciešamā finansējuma mūzikas sektoram trūkumu analīze

Līgums/daļa ir piešķirts(-a):  

V.2) Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana Daļas numurs: 2

V.2.1) Līguma noslēgšanas datums

27-09-2018

V.2.2) Informācija par piedāvājumiem

Saņemto piedāvājumu skaits:   0

Saņemto MVU piedāvājumu skaits:   0

To piedāvājumu skaits, kas saņemti no pretendentiem no citām ES dalībvalstīm:   0

To piedāvājumu skaits, kas saņemti no pretendentiem no valstīm ārpus ES:   0

Ar elektroniskiem līdzekļiem saņemto piedāvājumu skaits:   0

Līgums ir piešķirts ekonomikas dalībnieku grupai:  

V.2.4) Informācija par līguma/daļas vērtību

Līguma/daļas sākotnēji paredzētā kopējā vērtība:   -

Līguma/daļas kopējā vērtība:   -

Lētākais vērtētais piedāvājums:   -

Dārgākais vērtētais piedāvājums:   -

V.2.5) Informācija par apakšuzņēmuma līgumiem

Ir paredzēti apakšuzņēmuma līgumi:  

Proporcija:   12%

Tās līguma daļas īss apraksts, par kuru paredzēts slēgt apakšuzņēmuma līgumu:   -


VI iedaļa: Papildinformācija

VI.3) Papildu informācija

-

VI.4) Pārskatīšanas procedūras

VI.4.1) Struktūra, kas atbildīga par pārskatīšanu

Pilns nosaukums
Vispārējā tiesa
Pasta adrese
Rue du Fort Niedergrünewald
Pilsēta
Luxemburg
Pasta indekss
L–2925
Valsts
LUXEMBOURG
Tālrunis
+352 43031
E-pasts
[email protected]
Fakss
+352 43032100
Interneta adrese
http://curia.europa.eu

VI.4.2) Struktūra, kas atbildīga par pārskatīšanas procedūrām

Pilns nosaukums
-
Pasta adrese
-
Pilsēta
-
Pasta indekss
-
Valsts
-
Tālrunis
-
E-pasts
-
Fakss
-
Interneta adrese
-

VI.4.3) Pārskatīšanas procedūra

Precīza informācija par pārskatīšanas procedūru termiņu(-iem):   -

VI.4.4) Dienests, no kura var iegūt informāciju par pārskatīšanas procedūru

Pilns nosaukums
-
Pasta adrese
-
Pilsēta
-
Pasta indekss
-
Valsts
-
Tālrunis
-
E-pasts
-
Fakss
-
Interneta adrese
-

VI.4.5) Šā paziņojuma nosūtīšanas datums

12-11-2018

D1. pielikums – Vispārēja rakstura iepirkumi: Pamatojums līguma slēgšanas tiesību piešķiršanai bez iepirkuma izsludināšanas, izmantojot iepriekšēju publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī

1. Pamatojums, kāpēc izvēlēta Direktīvas 2014/24/ES 32. pantā paredzētā sarunu procedūra bez iepirkuma iepriekšējas publicēšanas

Nav piedāvājumu vai nav atbilstošu piedāvājumu/dalības pieteikumu, atsaucoties uz:

atklātu procedūru :  

slēgtu procedūru:  

Attiecīgās preces tiek ražotas tikai pētniecības, eksperimentu, izpētes vai izstrādes nolūkā saskaņā ar nosacījumiem, kas noteikti direktīvā:   -

Būvdarbus, preces vai pakalpojumus var nodrošināt tikai konkrēts ekonomikas dalībnieks šādu iemeslu dēļ:

konkurences nav tehnisku iemeslu dēļ:  

iepirkuma mērķis ir izveidot vai iegādāties unikālu mākslas darbu vai māksliniecisku izpildījumu:  

ar ekskluzīvu tiesību, tostarp intelektuālā īpašuma tiesību, aizsardzību saistītu iemeslu dēļ:  

Ārkārtēja steidzamība, ko izraisījuši notikumi, kurus līgumslēdzēja iestāde nevarēja paredzēt, un atbilstoši stingriem direktīvā izklāstītajiem nosacījumiem:  

Papildu piegādes, ko veic sākotnējais piegādātājs un ko pasūta saskaņā ar stingriem direktīvā izklāstītajiem nosacījumiem:  

Jauni būvdarbi/pakalpojumi, kas ir esošo būvdarbu/pakalpojumu atkārtojums un tiek pasūtīti saskaņā ar stingriem direktīvā izklāstītajiem nosacījumiem:   -

Pakalpojumu līguma slēgšanas tiesības tiks piešķirtas uzvarētājam vai vienam no uzvarētājiem atbilstoši metu konkursa noteikumiem:   -

Tādu piegāžu iepirkums, ko kotē un iegādājas preču tirgū:   -

Piegāžu vai pakalpojumu iepirkums ar īpaši izdevīgiem nosacījumiem:

no piegādātāja, kas galīgi izbeidz savu uzņēmējdarbību:   -

ar ekskluzīvu tiesību, tostarp intelektuālā īpašuma tiesību, aizsardzību saistītu iemeslu dēļ:   -

2. Cits pamatojums, kāpēc līguma slēgšanas tiesības tika piešķirtas bez iepirkuma izsludināšanas, izmantojot iepriekšēju publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī

Iepirkums neietilpst attiecīgās direktīvas darbības jomā:  

3. Paskaidrojums

-