VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE
Avis de marché

Studieopdracht voor de opmaak van outputspecificaties voor het multifunctioneel bouwproject Koekelbergsite

Studieopdracht voor de opmaak van outputspecificaties voor het multifunctioneel nieuwbouwproject 'Koekelbergsite'

Publicatiedatum
01-03-2016
Deadline
06-04-2016 om 10:00
Opdrachtcodes (CPV)
71240000 - Dienstverlening op het gebied van architectuur, bouwkunde en planning
Regiocodes (NUTS)
BE10 - Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Contracttype
Diensten
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE
Postadres
Emile Jacqmainlaan 135, 1000 Brussel, BE
Contactpunt(en)
Moonens Lin

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

-

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Zie bestek

Economische en financiële draagkracht

Zie bestek

Vakbekwaamheid

Zie bestek

Eventuele minimumeisen:

Klasse: N/A, Categorie: N/A