Europos Komisija, Directorate-General for Education, Youth, Sport and Culture, Directorate D – Culture and Creativity
Avis d’attribution de marché

Galimybių studija dėl: „Music moves Europe“ – Europos muzikos observatorijos steigimo galimybių studija ir muzikos sektoriaus finansavimo poreikių trūkumų analizė

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1) Pavadinimas ir adresai

Oficialus pavadinimas
Europos Komisija, Directorate-General for Education, Youth, Sport and Culture, Directorate D – Culture and Creativity
Nacionalinis registracijos Nr.
-
Adresas
Rue Joseph II. 70
Miestas
Brussels
Pašto kodas
1049
NUTS kodas
BE10 - Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Šalis
BELGIQUE-BELGIË
Asmuo ryšiams
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3533
Telefonas
-
El. paštas
[email protected]
Faksas
+32 22998243

Interneto adresas (-ai)

Pagrindinis adresas:   https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3533

Pirkėjo profilio adresas:   https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3533

I.2) Bendras pirkimas

Sutartis apima bendrą pirkimą:   ne

Bendro pirkimo, apimančio skirtingas šalis, atveju – taikoma nacionalinė pirkimų teisė:   -

Sutartį skiria centrinė perkančioji organizacija:   ne

I.4) Perkančiosios organizacijos tipas

Europos institucija arba agentūra ar tarptautinė organizacija

I.5) Pagrindinė veikla

Bendros viešosios paslaugos

II dalis: Objektas

II.1) Pirkimo apimtis

II.1.1) Pavadinimas

Galimybių studija dėl: „Music moves Europe“ – Europos muzikos observatorijos steigimo galimybių studija ir muzikos sektoriaus finansavimo poreikių trūkumų analizė

Nuorodos numeris:   EAC/14/2018

II.1.2) Pagrindinis BVPŽ kodas

Pagrindinis BVPŽ kodas:   71241000 - Galimybių studijos, konsultavimo paslaugos, analizė

Papildomas (-i) BVPŽ kodas:   -

II.1.3) Sutarties tipas

Paslaugos

II.1.4) Trumpas aprašymas

Bendras šio kvietimo pateikti pasiūlymus tikslas – parengti išsamią Europos muzikos observatorijos steigimo galimybių studiją ir atlikti muzikos sektoriaus finansavimo poreikių trūkumų analizę.

II.1.6) Informacija apie pirkimo dalis

Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis:   taip

II.1.7) Bendra pirkimo vertė (be PVM)

Vertė:   174.113,00

Valiuta:   EUR


II.2) Aprašymas Pirkimo dalies Nr.: 2

II.2.1) Pavadinimas

Rinkos tendencijų ir trūkumų analizė, susijusi su muzikos sektoriaus finansavimo poreikiu

Pirkimo dalies Nr.:   2

II.2.2) Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)

Pagrindinis BVPŽ kodas:   71241000 - Galimybių studijos, konsultavimo paslaugos, analizė

Papildomas (-i) BVPŽ kodas:   -

II.2.3) Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:   BE10 - Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Pagrindinė įgyvendinimo vieta:   -

II.2.4) Pirkimo aprašymas

Pirmasis specifinis studijos tikslas yra teikti modernų dabartinių rinkos tendencijų vertinimą, nagrinėti galimybes, kurias muzikai teikia skaitmeninė ekonomika, ypač susijusias su teisingesnėmis atlyginimo struktūromis. Atsižvelgiant į kiekvieną nustatytą tendenciją studijoje bus nagrinėjama:
— ką ir kaip šiuo metu programa „Kūrybinga Europa“ nagrinėja pakankamai;
— kam šiuo metu Europos finansavimo priemonių skiriama nepakankamai ir kaip tai galima padaryti po jos vykdoma programa;
— pateikti įtikinamą pateisinimą, kokios paramos reikės Europai ateityje, atsižvelgiant į subsidiarumo principą ir Europos dimensiją.
Antrasis specifinis studijos tikslas yra atlikti išsamią suinteresuotųjų šalių analizę, užtikrinant visų susijusių muzikos sektoriaus partnerių tapatybės nustatymo ir įtraukties skaidrumą Europos lygmeniu.

II.2.5) Sutarties skyrimo kriterijai

Toliau pateikti kriterijai

II.2.11) Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės:   ne

Pasirinkimo galimybių aprašymas:   -

II.2.13) Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis:   taip

II.2.14) Papildoma informacija

-


IV dalis: Procedūra

IV.1) Aprašymas

IV.1.1) Procedūros tipas

IV.1.3) Informacija apie preliminariąją sutartį arba dinaminę pirkimo sistemą

Viešasis pirkimas susijęs su preliminariosios sutarties sudarymu:   ne

Sudaryta dinaminė pirkimo sistema:   ne

IV.1.6) Informacija apie elektroninį aukcioną

Surengtas elektroninis aukcionas:   ne

IV.1.8) Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)

Ar pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų?:   taip

IV.2) Administracinė informacija

IV.2.1) Ankstesnis skelbimas apie šią procedūrą

Skelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje numeris:   2018/S 092-207890

IV.2.8) Informacija apie dinaminės pirkimo sistemos taikymo nutraukimą

Skelbime numatytas dinaminės pirkimo sistemos taikymo nutraukimas, apie kurį paskelbta minėtame skelbime apie pirkimą:   ne

IV.2.9) Informacija apie kvietimo dalyvauti konkurse naudojant išankstinį informacinį skelbimą nutraukimą

Perkančioji organizacija neskirs kitų sutarčių remdamasi minėtu išankstiniu informaciniu skelbimu:   ne


V dalis: Sutarties skyrimas

Sutarties Nr.:   EAC-2018-0507

Pirkimo dalies Nr.:   2

Pavadinimas:   Rinkos tendencijų ir trūkumų analizė, susijusi su muzikos sektoriaus finansavimo poreikiu

Sutartis/pirkimo dalis skiriama:   taip

V.2) Sutarties skyrimas Pirkimo dalies Nr.: 2

V.2.1) Sutarties sudarymo data

27-09-2018

V.2.2) Informacija apie pasiūlymus

Gautų pasiūlymų skaičius:   0

Iš MVĮ gautų pasiūlymų skaičius:   0

Pasiūlymų, gautų iš konkurso dalyvių iš kitų ES valstybių narių, skaičius:   0

Pasiūlymų, gautų iš konkurso dalyvių iš ne ES valstybių narių, skaičius:   0

Elektroninėmis priemonėmis gautų pasiūlymų skaičius:   0

Sutartis paskirta ekonominės veiklos vykdytojų grupei:   ne

V.2.4) Informacija apie sutarties/pirkimo dalies vertę

Pradinė numatoma bendra sutarties/pirkimo dalies vertė:   -

Bendra sutarties / pirkimo dalies vertė:   -

Mažiausios kainos pasiūlymas:   -

Didžiausios kainos pasiūlymas:   -

V.2.5) Informacija apie subrangos sutarčių sudarymą

Tikėtina, kad sutartis bus perduota vykdyti subrangovams:   taip

Dalis:   12%

Sutarties dalies, kuri bus perduota vykdyti subrangovams, trumpas aprašymas:   -


VI dalis: Papildoma informacija

VI.3) Papildoma informacija

-

VI.4) Peržiūros procedūros

VI.4.1) Peržiūros institucija

Oficialus pavadinimas
Bendrasis Teismas
Adresas
Rue du Fort Niedergrünewald
Miestas
Luxemburg
Pašto kodas
L–2925
Šalis
LUXEMBOURG
Telefonas
+352 43031
El. paštas
[email protected]
Faksas
+352 43032100
Interneto adresas
http://curia.europa.eu

VI.4.2) Už tarpininkavimą atsakinga įstaiga

Oficialus pavadinimas
-
Adresas
-
Miestas
-
Pašto kodas
-
Šalis
-
Telefonas
-
El. paštas
-
Faksas
-
Interneto adresas
-

VI.4.3) Peržiūros procedūra

Tiksli informacija apie peržiūros procedūrų terminą (-us):   -

VI.4.4) Tarnyba, kuri gali suteikti informacijos apie peržiūros procedūrą

Oficialus pavadinimas
-
Adresas
-
Miestas
-
Pašto kodas
-
Šalis
-
Telefonas
-
El. paštas
-
Faksas
-
Interneto adresas
-

VI.4.5) Šio skelbimo išsiuntimo data

12-11-2018

D1 priedas. Bendrieji pirkimai: Priežastys, dėl kurių nuspręsta paskirti sutartį be išankstinio skelbimo apie kvietimą dalyvauti konkurse Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje

1. Sprendimo pagal Direktyvos 2014/24/ES 32 straipsnį pasirinkti derybas be išankstinio skelbimo apie kvietimą dalyvauti konkurse priežastys

Negauta pasiūlymų arba tinkamų pasiūlymų ar prašymų dalyvauti:

atvirame konkurse:   ne

ribotame konkurse:   ne

Numatomi tiekti produktai yra sukurti vien mokslinių tyrimų, eksperimentų, studijų ar technologinės plėtros tikslais pagal direktyvoje nustatytas sąlygas:   -

Atlikti darbus, tiekti prekes ar teikti paslaugas gali tik konkretus ekonominės veiklos vykdytojas dėl šios priežasties:

konkurencijos nebuvimas dėl techninių priežasčių:   ne

pirkimo tikslas yra unikalaus meno kūrinio ar meninio pasirodymo sukūrimas arba įsigijimas:   ne

išimtinių teisių, įskaitant intelektinės nuosavybės teises, apsauga:   ne

Ypatinga skuba dėl įvykių, kurių perkančioji organizacija negalėjo numatyti, griežtai laikantis direktyvoje nustatytų sąlygų:   ne

Papildomos pradinio tiekėjo tiekiamos prekės, užsakomos griežtai laikantis direktyvoje nustatytų sąlygų:   ne

Nauji darbai ar paslaugos, kuriais pakartojami esami darbai ar paslaugos ir kurie užsakomi griežtai laikantis direktyvoje nustatytų sąlygų:   -

Paslaugų pirkimo sutartis su konkurso laimėtoju ar vienu iš laimėtojų bus sudaryta laikantis projekto konkurso taisyklių:   -

Prekių, kurios kotiruojamos ir perkamos prekių rinkoje, pirkimas:   -

Prekės ar paslaugos, perkamos ypač palankiomis sąlygomis:

iš tiekėjo, kuris galutinai likviduoja savo verslą:   -

išimtinių teisių, įskaitant intelektinės nuosavybės teises, apsauga:   -

2. Kitos priežastys, dėl kurių nuspręsta paskirti sutartį be išankstinio skelbimo apie kvietimą dalyvauti konkurse Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje

Pirkimui netaikoma direktyva:   ne

3. Paaiškinimas

-