De Noorderkempen cv
Système de qualification

RO architecten instandhoudingspublicatie

Selectielijst van architecten voor nieuwbouw, renovatie en kleine opdrachten

Datum van verzending van deze aankondiging
13-11-2018
Publicatiedatum
13-11-2018
Deadline
18-12-2018
Regiocodes (NUTS)
BE213 - Arr. Turnhout
Opdrachtcodes (CPV)
71221000 - Diensten door architectenbureaus voor gebouwen

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
De Noorderkempen cv
Postadres
Kweekstraat 4b
Plaats
Merksplas
Postcode
2330
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Eveline Snels
Telefoon
+32 14639595
Fax
-
E-mail
[email protected]
Hoofdadres
http://www.denoorderkempen.be/
Adres van het kopersprofiel
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=325368