Procès-verbal d’ouverture des offres

Studiebestek ontwerp en aanbesteding verbindingsweg Leuvensesteenweg (N26) – Tangent via de Motstraat (‘Arsenaalverbinding’).

Services
Date publication
07-04-2020
Pouvoirs adjudicateurs
Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling Wegen en Verkeer Antwerpen | 2018 Antwerpen, BE | Agence/office régional(e) ou local(e)
Codes sujets (CPV)
35113000 - Matériel de sécurité
45111250 - Travaux d'étude géotechnique
63712300 - Services d'exploitation de ponts et de tunnels
71000000 - Services d'architecture, services de construction, services d'ingénierie et services d'inspection
71222000 - Services d'architecte pour la conception d'ouvrages extérieurs
71241000 - Études de faisabilité, service de conseil, analyse
71242000 - Préparation du projet et de la conception, estimation des coûts
71244000 - Calcul des coûts, contrôle des coûts
71300000 - Services d'ingénierie
71311210 - Services de conseil en matière d'autoroutes
71311300 - Services de conseil en matière d'infrastructure
71313410 - Évaluation des risque et dangers pour la construction
71322000 - Services de conception technique pour la construction d'ouvrages de génie civil
71322500 - Services de conception technique pour installations de transport
72242000 - Services de modélisation de projets
73110000 - Services de recherche
79311000 - Services d'études
Contenu bref
De opdracht omvat de volledige studie van een nieuwe verbindingsweg mét tunnel tussen de Tangent en de Leuvensesteenweg via de Motstraat, inclusief
- alle te doorlopen procedures in het kader van het mobiliteitsdecreet,
- de opmaak van het dossier voor de omgevingsvergunning
- de opmaak van het aanbestedingsdossier
- de begeleiding van gezamenlijke opdrachtgevers tijdens de uitvoering van de werken
- een haalbaarheidsvariantenstudie voor het beschermde gebouw op de site van de huidige Centrale Werkplaats
Offres

ARCADIS Belgium NV | 2600 Berchem, BE

Sweco Belgium BV | 1000 Brussel, BE | www.swecobelgium.be

Witteveen+Bos Belgium N.V. | 2600 Berchem, BE

truck tower-crane sharing