Avis de marché

Het uitvoeren van gewone onderhoudswerken en inrichtingswerken aan de onbevaarbare waterlopen van 2de categorie, 3de categorie en publieke grachten binnen het werkingsgebied van Polder Vlassenbroek

Travaux
Date publication
03-04-2020
Date limite
11-05-2020 18:00
Estimation de la valeur totale
1000000.00 EUR
Accord-cadre
non
Procédure
Procédure ouverte
Pouvoirs adjudicateurs
Polder Vlassenbroek | 9200 Dendermonde, BE | Ministère ou toute autre autorité nationale ou fédérale, y compris leurs subdivisions régionales ou locales | Services généraux des administrations publiques | Wim Debbaudt
Codes sujets (CPV)
45247120 - Voies navigables, excepté canaux
Contenu bref
Het uitvoeren van gewone onderhoudswerken en inrichtingswerken aan de onbevaarbare waterlopen van 2de categorie, 3de categorie en publieke grachten binnen het werkingsgebied van Polder Vlassenbroek gedurende de periode vanaf gunning met mogelijkheid tot jaarlijkse verlenging met maximaal 3 jaar.
De opdracht omvat in hoofdzaak:
- het uitvoeren van reitingswerken;
- het uitvoeren van ruimingswerken;
- het uitvoeren van inrichtingswerken.
Description
Description
Het uitvoeren van gewone onderhoudswerken en inrichtingswerken aan de onbevaarbare waterlopen van 2de categorie, 3de
categorie en publieke grachten binnen het werkingsgebied van Polder Vlassenbroek
Durée
12 mois
Codes de région (NUTS)
BE232 - Arr. Dendermonde
truck tower-crane sharing