Antwerpen
Avis de marché

Studieopdracht Ondergrondse Nutskasten

Studieopdracht Ondergrondse Nutskasten

Publicatiedatum
22-03-2016
Deadline
21-04-2016 om 10:45
Opdrachtcodes (CPV)
71318000 - Technische advies- en raadgevingsdiensten
71300000 - Dienstverlening door ingenieurs
71241000 - Haalbaarheidsstudie, adviesverlening, analyse
Regiocodes (NUTS)
BE211 - Arr. Antwerpen
Contracttype
Diensten - Dienstencategorie nr 12
Procedure
Versnelde onderhandelingsprocedure

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Antwerpen
Postadres
Grote Markt 1, 2000 Antwerpen, BE
Contactpunt(en)
Tijms Christel Marie josé

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

-

Voorwaarden voor deelneming

-