Stad Mortsel
Avis d'informations complémentaires, avis d'informations sur une procédure incomplète ou avis rectificatif

studieopdracht bouw nieuw dienstencentrum stadhuis

Het voorwerp van de opdracht betreft het definitieve voorontwerp, het ontwerp, de administratieve afhandeling, de werfopvolging, de coördinatie en de leiding der werken voor de verbouwing van het stadhuis van Mortsel gelegen op Stadsplein 1, 2640 Mortsel tot Nieuw Administratief Centrum op basis van de aangezette voorontwerpplannen die worden weergegeven in bijlage aan dit bestek.

Publicatiedatum
07-03-2016
Opdrachtcodes (CPV)
79311000 - Uitvoeren van studies
71221000 - Diensten door architectenbureaus voor gebouwen
71240000 - Dienstverlening op het gebied van architectuur, bouwkunde en planning
71251000 - Architecten- en bouwinspectiediensten
Deze aankondiging betreft
Aanvullende informatie

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Stad Mortsel
Postadres
Stadsplein 1, 2640 Mortsel, BE
Contactpunt(en)
De heer Maarten Bastiaensens

Overige nadere inlichtingen

1. De opdracht wordt beschouwd als een opdracht tegen ereloonpercentage. Dit werd aangepast onder titel I.4. Prijsvaststelling op pagina 4 van het bestek.
2. Bij de Juridische situatie van de inschrijver (toegangsrecht) wordt ook het bewijs van inschrijving bij de Orde van Architecten of van inschrijving in een gelijkwaardige beroepsvereniging in het land waar hij/zij gevestigd is, gevraagd.
Dit werd aangepast onder titel I.5. Toegangsrecht en kwalitatieve selectie op pagina 4 van het bestek.