Regie der Gebouwen - Vlaanderen Regio Oost
Avis de marché simplifié

Vilvoorde - FOD Financiën - Vernieuwen EPC (publieke organisatie).

Opmaken van een EPC

Datum van verzending van deze aankondiging
14-11-2018
Publicatiedatum
14-11-2018
Deadline
23-11-2018
Regiocodes (NUTS)
BE241 - Arr. Halle-Vilvoorde
Opdrachtcodes (CPV)
71200000 - Dienstverlening op het gebied van architectuur en dergelijke

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Regie der Gebouwen - Vlaanderen Regio Oost
Postadres
Universiteitslaan, 1B
Plaats
HASSELT
Postcode
3500
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Erwin Maes
Telefoon
+32 496728072
Fax
-
E-mail
[email protected]
Hoofdadres
http://www.buildingsagency.be
Adres van het kopersprofiel
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=325732