Autre secteurs

Inter-Vilvoordse Maatschappij voor Huisvesting Avis d’attribution de marché

Renovatie van 242 sociale woningen, wijk Houtem te Vilvoorde

Renovatie van 242 sociale woningen, wijk Houtem te Vilvoorde
Publication08-04-2020
Code de sujet (CPV) Travaux de construction complète de maisons (45211300)
Code de région (NUTS) Arr. Halle-Vilvoorde (BE241)
Fluvius System Operator cvba, Brusselsesteenweg 199, 9090 Melle, werkende in opdracht en voor rekening van Fluvius Antwerpen, Fluvius Limburg, Gaselwest, Imewo, Infrax West, Intergem, Iveka, Iverlek, PBE, Riobra en Sibelgas die allen als aanbesteder voor de opdracht dienen te worden beschouwd. Avis d’attribution de marché

Strooizout 2019-2020

De opdracht betreft de levering van chemische smeltmiddelen bestemd voor de gladheidbestrijding op de wegen beheerd door de gemeenten.
Publication08-04-2020
Code de sujet (CPV) Sel de déneigement (34927100)
Code de région (NUTS) VLAAMS GEWEST (BE2)
Ville de Liège - Travaux - Direction des Bâtiments Communaux Avis d’attribution de marché

Marché de services relatif à l’entretien, exploitation et installation d’appareillages à livre ouvert de l’ensemble des installations techniques du ha...

Marché de services relatif à l’entretien, exploitation et installation d’appareillages à livre ouvert de l’ensemble des installations techniques du hall omnisports et de la piscine de Grivegnée, rue Nicolas Spiroux, 55 à 4030 Grivegnée pour une durée déterminée de 24 mois (reconductible 24 mois conformément à l’article 57 de la Loi du 17 juin 2016) prenant cours le lendemain de la notification, à...
Publication08-04-2020
Code de sujet (CPV) Services de réparation et d'entretien (50000000)
Code de région (NUTS) Arr. Liège (BE332)
BZIO Avis d’attribution de marché

leveren van dranken

leveren van dranken
Publication08-04-2020
Code de sujet (CPV) Boissons sans alcool (15980000)
Code de région (NUTS) Arr. Oostende (BE255)
De Vlaamse Waterweg nv Avis d’attribution de marché

Ondersteuning van De Vlaamse Waterweg nv in het kader van een verdere uitwerking en uitvoering van een geïntegreerd welzijnsbeleid

Het voorwerp van de opdracht is enerzijds administratieve ondersteuning in het kader van de administratieve taken rond de werking van het team Welzijn en het welzijnsbeleid en anderzijds adviesverlening en uitwerkingen van processen, werkmethodes, afsprakenkaders rond welzijn binnen de organisatie.
Publication08-04-2020
Code de sujet (CPV) Services de conseil en matière de sécurité (79417000)
Code de région (NUTS) VLAAMS GEWEST (BE2)
De Vlaamse Waterweg nv Avis d’attribution de marché

Raamovereenkomst voor de levering van persoonlijke beschermingsmiddelen

Het voorwerp van de opdracht is een raamovereenkomst voor de levering van persoonlijke beschermingsmiddelen.
Publication08-04-2020
Code de sujet (CPV) Vêtements professionnels, vêtements de travail spéciaux et accessoires (18100000)
Code de région (NUTS) VLAAMS GEWEST (BE2)
FOYER SCHAERBEEKOIS Avis d’attribution de marché

Etudes et suivi des travaux de rénovation complète et isolation de 32 toitures situées à 1030 Schaerbeek

Etudes et suivi des travaux de rénovation complète et isolation de 32 toitures situées à 1030 Schaerbeek.
Publication08-04-2020
Code de sujet (CPV) Services d'architecture, services de construction, services d'ingénierie et services d'inspection (71000000)
Code de région (NUTS) Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest (BE10)
SCHAARBEEKSE HAARD Avis d’attribution de marché

Studie en opvolging van de volledige renovatie- en isolatiewerken van 32 daken in 1030 Schaarbeek

Studie en opvolging van de volledige renovatie- en isolatiewerken van 32 daken in 1030 Schaarbeek
Publication08-04-2020
Code de sujet (CPV) Services d'architecture, services de construction, services d'ingénierie et services d'inspection (71000000)
Code de région (NUTS) Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest (BE10)
Vivendo Avis d’attribution de marché

St.-Michiels : res. Boterbloem, Korenbloem, Klaproos, Eglantier, Zonnebloem : renovatie gebouwenschil van 113 appartementen en 6 woningen

Renovatie gebouwenschil (dakwerken, buitenschrijnwerk, gevelrenovatie, terrassen) van 113 appartementen en 6 woningen, res. Boterbloem, Korenbloem, Klaproos, Eglantier, Zonnebloem te St.-Michiels
Publication08-04-2020
Code de sujet (CPV) Travaux de construction d'immeubles collectifs et de maisons individuelles (45211000)
Code de région (NUTS) Arr. Brugge (BE251)
Vivendo Avis d’attribution de marché

St.-Michiels : res. Boterbloem, Korenbloem, Klaproos, Eglantier, Zonnebloem : renovatie gebouwenschil van 113 appartementen en 6 woningen

Renovatie gebouwenschil (dakwerken, buitenschrijnwerk, gevelrenovatie, terrassen) van 113 appartementen en 6 woningen, res. Boterbloem, Korenbloem, Klaproos, Eglantier, Zonnebloem te St.-Michiels
Publication08-04-2020
Code de sujet (CPV) Travaux de construction d'immeubles collectifs et de maisons individuelles (45211000)
Code de région (NUTS) Arr. Brugge (BE251)
De Vlaamse Waterweg nv Avis d’attribution de marché

Levering van een mobiele diesel aangedreven hoog debiet pomp

Deze opdracht bestaat uit één enkel perceel en omvat de volgende elementen/bestanddelen : a) Het franco leveren van een zelfaanzuigende diesel aangedreven pomp op containerchassis op volgend adres: Donk 120, 2400 Mol. b) De nodige en praktische Nederlandstalige toelichting ten aanzien van onderhoud, veiligheid en optimaal gebruik van de pomp vóór de ingebruikname.
Publication08-04-2020
Code de sujet (CPV) Pompes (42122000)
Code de région (NUTS) VLAAMS GEWEST (BE2)
Agentschap Wonen-Vlaanderen Avis d’attribution de marché

Huur van een private cloudomgeving voor de hosting van Microsoft Dynamics CRM, SharePoint en enkele andere webapplicaties, inclusief bijhorende consul...

De gevraagde cloudomgeving bestaat uit een aantal servers die zullen gebruikt worden voor de hosting van enkele webapplicaties en bijhorende webservices. De cloudomgeving dient te voldoen aan een aantal specifieke bepalingen inzake beschikbaarheid, monitoring, ondersteuning en back-up. De opdracht bevat tevens de mogelijkheid om ICT-profielen in te huren voor het onderhoud van de betrokken applica...
Publication08-04-2020
Code de sujet (CPV) Services de réseaux informatiques (72700000)
Code de région (NUTS) Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad (BE100)
Ville de Liège - Travaux - Direction des Bâtiments Communaux Avis d’attribution de marché

Marché de services en 2 lots relatif aux prestations d’entretien et de dépannage en garantie totale d’installations de détection incendie – exutoire d...

Le présent marché est un marché de services en 2 lots relatif aux prestations d’entretien et de dépannage en garantie totale d’installations de détection incendie – exutoire de fumée – extinction par inertage - sprinklage dans les bâtiments communaux, scolaires et de la Police de la Ville de Liège prenant cours le lendemain de la notification à l’adjudicataire de l’approbation de son offre pour un...
Publication08-04-2020
Code de sujet (CPV) Services de prévention des incendies (75251110)
Code de région (NUTS) Arr. Liège (BE332)
Ville de Liège - Travaux - Direction des Bâtiments Communaux Avis d’attribution de marché

Marché de services en 2 lots relatif aux prestations d’entretien et de dépannage en garantie totale d’installations de détection incendie – exutoire d...

Le présent marché est un marché de services en 2 lots relatif aux prestations d’entretien et de dépannage en garantie totale d’installations de détection incendie – exutoire de fumée – extinction par inertage - sprinklage dans les bâtiments communaux, scolaires et de la Police de la Ville de Liège prenant cours le lendemain de la notification à l’adjudicataire de l’approbation de son offre pour un...
Publication08-04-2020
Code de sujet (CPV) Services de prévention des incendies (75251110)
Code de région (NUTS) Arr. Liège (BE332)
Centre Hospitalier Universitaire et Psychiatrique de Mons-Borinage (CHUPMB) Avis d’attribution de marché

Fourniture de réfrigérateurs et congélateurs pour laboratoire avec contrat de maintenance préventive - Procédure négociée directe avec publication pré...

Objet des fournitures : Fourniture de réfrigérateurs et congélateurs pour laboratoire avec contrat de maintenance préventive. Commentaire : Le marché comporte un seul lot avec les postes d’inventaire suivants pour les fournitures: Poste 1 : Réfrigérateurs de laboratoire 100-120 litres Poste 2 : Réfrigérateurs de laboratoire 250-300 litres Poste 3 : Réfrigérateurs de laboratoire 300-350 litres Post...
Publication08-04-2020
Code de sujet (CPV) Réfrigérateurs et congélateurs (39711100)
Code de région (NUTS) Arr. Mons (BE323)
Tussengemeentelijke Maatschappij der Vlaanderen voor Watervoorziening Avis d’attribution de marché

Aanstellen van een aannemer voor de nieuwbouw van een sportcomplex te Moerbeke-Waas: technieken

De gemeente Moerbeke-Waas wenst een nieuw sportcomplex te bouwen op de site Moerhofstraat 20 te 9180 Moerbeke-Waas. Dit deel betreft de technieken: - HVAC; - Sanitair; - Elektriciteit. De vooropgestelde maximale totale uitvoeringstermijn van deze opdracht is vastgesteld op 120 werkdagen. Deze totale uitvoeringstermijn is de termijn vanaf de datum zoals vermeld in het bevel van aanvang t.e.m. voor...
Publication08-04-2020
Code de sujet (CPV) Travaux d'équipement du bâtiment (45300000)
Code de région (NUTS) Arr. Gent (BE234)
Brugge Avis d’attribution de marché

Inrichtingsstudie en natuurbeheerplan Foreest.

Inrichtingsstudie voor natuurontwikkeling van een akker en opmaken van een natuurbeheerplan voor het stadsdomein Foreest te Brugge.
Publication08-04-2020
Code de sujet (CPV) Services d'études (79311000)
Code de région (NUTS) Arr. Brugge (BE251)
Gemeente Olen Avis d’attribution de marché

Onderhoud groenzones

Het onderhoud van diverse groenzones in de gemeente Olen voor de periode van 1 maart 2020 - 28 februari 2021. Deze periode voor één (1) jaar is maximaal drie (3) maal verlengbaar met één jaar. De opdracht neemt hoe dan ook zijn einde op 29 februari 2024. Het groenonderhoud omvat: - onderhoud groenzones aan speeltoestellen - onderhoud van verhardingen - wieden en hakken van de grond - onderhoud gra...
Publication08-04-2020
Code de sujet (CPV) Élagage des arbres et taille des haies (77340000)
Code de région (NUTS) Arr. Antwerpen (BE211)
KATHLEOS VOG Avis d’attribution de marché
Publication08-04-2020
Code de sujet (CPV) Matériel électrique à usage spécifique (42992000)
Code de région (NUTS) BELGIQUE-BELGIË (BE)
Infrabel-Asset Management-Area North-West Procès-verbal d’ouverture des offres

57/53/3/19/068 L.122 Km. 46.640 Oosterzele:afschaffen overweg 80 en aanleg langsweg

De opdracht bestaat hoofdzakelijk uit:  inrichten van de bouwplaats;  kappen van bomen  plaatsen van kabelsleuven;  grondwerken  plaatsen wegfundering;  Verlengen van duikers  plaatsen afsluitingen;  uitbraak en afsluiten van overweg.
Publication08-04-2020
Code de sujet (CPV) Travaux de construction de routes (45233120)
Code de région (NUTS) Arr. Gent (BE234)
Ministère de la Communauté française SG - DGI - direction régionale du Hainaut Rectificatif

Travaux de renouvellement, d'extension, de dépannage et d'entretien, des installations de chauffage central et de ventilation à effectuer dans les bât...

La présente entreprise a pour objet les fournitures, transports, main-d’oeuvre et tous les moyens d'exécution relatifs aux travaux d'entretien, de dépannage, d'adaptation, d'extension ou de renouvellement des installations de chauffage central et de ventilation dans les bâtiments de la Communauté française et de la S.P.A.B.S. Hainaut localisés sur le territoire géré par la Direction du Hainaut de...
Publication08-04-2020
Code de sujet (CPV) Installations de chauffage (45232141)
Code de région (NUTS) Prov. Hainaut (BE32)
Loterie Nationale S.A. de droit public Rectificatif

Services d’avocats

Les systèmes de qualification pour services d'avocats en "Droit public", "Recouvrement de créances", "Droit des jeux de hasard et Droit de la concurrence", "Droit social et Droit du travail", "Droit des technologies de l’information et de la communication, Droit des médias et Droits intellectuels, Pratiques de marché et Protection du consommateur" et "Droit fiscal" arrivent à échéance en février 2...
Publication08-04-2020
Code de sujet (CPV) Services juridiques (79100000)
Code de région (NUTS) BELGIQUE-BELGIË (BE)
Nationale Loterij N.V. van publiek recht Rectificatif

Advocaatdiensten

De kwalificatiesystemen voor advocaatdiensten "Publiek Recht", "Schuldinvordering", "Kansspel- en Mededingingsrecht", “Sociaal recht en Arbeidsrechten”, “ICT-, Media en Intellectueel recht, Marktpraktijken en Consumentenbescherming” en "Fiscaal recht" lopen in februari 2020 af. Deze zes kwalificatiesystemen voor advocaatdiensten blijven open voor belangstellenden. Een zevende kwalificatiesysteem w...
Publication08-04-2020
Code de sujet (CPV) Services juridiques (79100000)
Code de région (NUTS) BELGIQUE-BELGIË (BE)
RW-SpW- Mobilité Infrastructures - Département du réseau de Namur et du Luxembourg - Direction des routes de Namur Avis de marché

Prestations de service hivernal sur les routes gérées par le District de Sinsin

Ce marché a pour objet l'exécution des services relatifs à l'épandage des fondants chimiques et au déneigement sur les routes et autoroutes gérées par la Région wallonne (SPW MI, Direction des Routes de Namur – district de Sinsin) ainsi que des opérations de mise en ordre des dépôts et/ou des stocks de sel de l'Administration, des prestations de camion, de matériel spécifique et de main-d'œuvre et...
Publication08-04-2020
Code de sujet (CPV) Services de déneigement (90620000)
Code de région (NUTS) Prov. Namur (BE35)
Aquafin NV Rectificatif

V0043006 - RWZI Edegem, Vervangen puntbeluchter

V0043006 - RWZI Edegem, Vervangen puntbeluchter Leveren en plaatsen van 4 puntbeluchters
Publication08-04-2020
Code de sujet (CPV) Équipement de station d'épuration (45252130)
Code de région (NUTS) Prov. Antwerpen (BE21)