Autre secteurs

Vzw AZ Sint-Lucas & Volkskliniek Avis d’attribution de marché

RAAMOVEREENKOMST VOOR DE LEVERING VAN KORTWERKENDE, ZUIVER FSH BEVATTENDE, RECOMBINANTE GONADOTROFINES

RAAMOVEREENKOMST VOOR DE LEVERING VAN KORTWERKENDE, ZUIVER FSH BEVATTENDE, RECOMBINANTE GONADOTROFINES
Publication20-10-2019
Code de sujet (CPV) Hormones sexuelles et modulateurs de la fonction génitale (33641300)
Code de région (NUTS) Arr. Gent (BE234)
Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling West-Vlaanderen Avis d’attribution de marché

Herinrichten van het kruispunt van de N49 Natiënlaan en de Kalvekeetdijk in Knokke-Heist

Het omvormen van het bestaande verkeerslichtengeregelde kruispunt van de N49 Natiënlaan en de Kalvekeetdijk te Knokke-Heist tot rotonde en het aanleggen van fiets- en voetpaden waarbij een ondergronds plein met toegangshellingen en -trappen wordt aangelegd voor fietsers en voetgangers.
Publication20-10-2019
Code de sujet (CPV) Travaux de coffrage (45262212)
Code de région (NUTS) Prov. West-Vlaanderen (BE25)
VIVAQUA Avis d'attribution de marché – secteurs spéciaux

Missions de Change Management

Accord-cadre relatif à l’exécution de missions de Change Management dans le cadre de la mise en place du Plan Stratégique 2019-2024 de VIVAQUA. Les candidats ne joindront aucune offre à leur demande de participation. Seuls les candidats sélectionnés seront ultérieurement invités à introduire une soumission sur base des documents du marché.
Publication20-10-2019
Code de sujet (CPV) Services de conseil en développement des entreprises (79411100)
Code de région (NUTS) RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST (BE1)
VIVAQUA Avis d'attribution de marché – secteurs spéciaux

Opdrachten op het vlak van change management

Raamovereenkomst in verband met de uitvoering van opdrachten op het vlak van change management in het kader van de invoering van het strategisch plan 2019-2024 van VIVAQUA. De kandidaten mogen geen offerte bij hun aanvraag tot deelneming voegen. Enkel de geselecteerde kandidaten worden later verzocht een offerte in te dienen op basis van de opdrachtdocumenten.
Publication20-10-2019
Code de sujet (CPV) Services de conseil en développement des entreprises (79411100)
Code de région (NUTS) RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST (BE1)
Centrale de Négociation pour les Achats Hospitaliers Avis d’attribution de marché

Marché public de services ayant pour objet des services de nettoyage de locaux, de nettoyage de vitres et d’entretien d’espaces verts

Marché de services pluriannuel portant sur des services de nettoyage de locaux, de nettoyage de vitres et d’entretien d’espaces verts.
Publication20-10-2019
Code de sujet (CPV) Réalisation et entretien d'espaces verts (77310000)
Code de région (NUTS) RÉGION WALLONNE (BE3)
INFRABEL - Direction Asset Management, Area South-East Avis d'attribution de marché – secteurs spéciaux

TR 083449: Rectification de parois Leignon

Le marché comprend en ordre principal: - terrassement de la paroi rocheuse (côté voie B) et évacuation des produits en vue de leur mise en dépôt ; - construction d’une nouvelle voirie et des équipements en site propre; - raccord de la nouvelle voirie aux voiries existantes ; - réalisation de la piste longeant les voies avec les déblais de la paroi rocheuse...
Publication20-10-2019
Code de sujet (CPV) Travaux de construction, de fondation et de revêtement d'autoroutes, de routes (45233000)
Code de région (NUTS) Arr. Dinant (BE351)
INFRABEL - Directie Asset Management, Area South- East Avis d'attribution de marché – secteurs spéciaux

TR 083449: Rechttrekking van wanden Leignon

De opdracht omvat hoofdzakelijk: - grondwerken aan rotswand (kant spoor B) en afvoer van producten voor opslag; - aanleg van nieuwe weg en uitrustingen in eigen bedding; - aansluiting van nieuwe weg op bestaande wegen; - aanleg van weg langs sporen met uitgravingen van rotswand - aanpassing van onderbrugging;...
Publication20-10-2019
Code de sujet (CPV) Travaux de construction, de fondation et de revêtement d'autoroutes, de routes (45233000)
Code de région (NUTS) Arr. Dinant (BE351)
VIVAQUA Avis d'attribution de marché – secteurs spéciaux

Réalisation d’essais divers d’auscultation du réseau d’égouttage

Réalisation d’essais divers d’auscultation du réseau d’égouttage en Région de Bruxelles-Capitale, pendant une durée potentielle de 4 ans : vérinages internes, essais radar, tests à l’arrachage, caractérisation des bétons,… Les candidats ne joindront aucune offre à leur demande de participation. Seuls les candidats sélectionnés seront ultérieurement invités à introduire une soumission sur...
Publication20-10-2019
Code de sujet (CPV) Services d'essais techniques (71632000)
Code de région (NUTS) RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST (BE1)
VIVAQUA Avis d'attribution de marché – secteurs spéciaux

Uitvoering van diverse doorlichtingsproeven in het rioolnet

Uitvoering van allerlei doorlichtingsproeven in het rioolnet in het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest, voor een potentiële duur van vier jaar: intern opvijzelen, radarproeven, trekproeven, typering van het beton, enz. De kandidaten mogen geen offerte bij hun aanvraag tot deelneming voegen. Enkel de geselecteerde kandidaten worden later verzocht een offerte in te dienen op basis van de opdr...
Publication20-10-2019
Code de sujet (CPV) Services d'essais techniques (71632000)
Code de région (NUTS) RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST (BE1)
Gemeentebestuur Knokke-Heist Avis d’attribution de marché

Studieopdracht : Dorpskernherwaardering Westkapelle

De aanstelling van een ontwerper voor de dorpskernherwaardering van Westkapelle, o.a. naar aanleiding van de verwoestende brand in de St. Niklaaskerk. De heropbouw van de St. Niklaaskerk is in uitvoering, zie “Projectdefinitie Kerk Westkapelle” in bijlage. Einde van deze werken is voorzien eind november 2019.Naar aanleiding van de verwoestende brand op 26 maart 2013, die de kerk van Westkapelle al...
Publication20-10-2019
Code de sujet (CPV) Conception et exécution dans le domaine de la recherche et du développement (73300000)
Code de région (NUTS) Arr. Brugge (BE251)
Nationaal Multiple Sclerose Centrum VZW Services sociaux et autres services spécifiques – marchés publics

Leveren van cateringsdiensten

Leveren van cateringsdiensten
Publication20-10-2019
Code de sujet (CPV) Services traiteur pour autres entreprises ou autres institutions (55523000)
Code de région (NUTS) Arr. Halle-Vilvoorde (BE241)
Ville de Mouscron Avis d’attribution de marché

16 VEHICULES CNG/ESSENCE ET 1 CAMION 19T

16 VEHICULES CNG/ESSENCE ET 1 CAMION 19T
Publication20-10-2019
Code de sujet (CPV) Remorques à benne basculante (34223370)
Code de région (NUTS) Arr. Mouscron (BE324)
Technopolis NV Rectificatif

Raamovereenkomst voor het onderhoud en herstellingen van alle technische installaties en uitrustingen in Technopolis.

Het voorwerp van de opdracht is een raamovereenkomst voor het beheer, het onderhoud, herstellingen en de totale waarborg van de technische installaties en prestaties op afroep voor het gebouw van Technopolis®, Technologielaan z/n te 2800 Mechelen. Deze opdracht omvat een totaalgarantie als vereiste optie.
Publication20-10-2019
Code de sujet (CPV) Services de réparation et d'entretien (50000000)
Code de région (NUTS) Arr. Mechelen (BE212)
Stad Mortsel Rectificatif

renovatie en afwerking stadhuis

zie II.2.4 (van de oorspronkelijke publicatie)
Publication20-10-2019
Code de sujet (CPV) Travaux de transformation de bâtiments (45262700)
Code de région (NUTS) Arr. Antwerpen (BE211)
Office National de l'Emploi Rectificatif

Procédure ouverte pour l'adjudication de services : Maintenance du matériel informatique (hardware) : Accord-cadre

L'adjudication de services, en particulier la maintenance et le support pour une grande partie du matériel informatique : le réseau, le stockage et les serveurs.
Publication20-10-2019
Code de sujet (CPV) Services de technologies de l'information, conseil, développement de logiciels, internet et appui (72000000)
Code de région (NUTS) BELGIQUE-BELGIË (BE)
Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening Rectificatif

Openbare procedure voor de aanneming van diensten : Onderhoud van de hardware : Raamcontract

De aanneming van diensten, met name het onderhoud en de ondersteuning van een groot stuk van het informaticamaterieel : het netwerk, de storage en de servers.
Publication20-10-2019
Code de sujet (CPV) Services de technologies de l'information, conseil, développement de logiciels, internet et appui (72000000)
Code de région (NUTS) BELGIQUE-BELGIË (BE)
Office National de l'Emploi Rectificatif

Procédure ouverte pour l'adjudication de services : Maintenance du matériel informatique (hardware) : Accord-cadre

L'adjudication de services, en particulier la maintenance et le support pour une grande partie du matériel informatique : le réseau, le stockage et les serveurs.
Publication20-10-2019
Code de sujet (CPV) Services de technologies de l'information, conseil, développement de logiciels, internet et appui (72000000)
Code de région (NUTS) BELGIQUE-BELGIË (BE)
Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening Rectificatif

Openbare procedure voor de aanneming van diensten : Onderhoud van de hardware : Raamcontract

De aanneming van diensten, met name het onderhoud en de ondersteuning van een groot stuk van het informaticamaterieel : het netwerk, de storage en de servers.
Publication20-10-2019
Code de sujet (CPV) Services de technologies de l'information, conseil, développement de logiciels, internet et appui (72000000)
Code de région (NUTS) BELGIQUE-BELGIË (BE)
Eigen Vermogen Flanders Hydraulics Rectificatif

Ontwerp, levering en installatie van een sleepwageninstallatie met toebehoren voor het Maritiem Onderzoekscentrum te Oostende.

Het voorwerp van de opdracht is een sleepwageninstallatie met toebehoren voor het Maritiem Onderzoekscentrum te Oostende. De werken omvatten het ontwerp, de levering, bouw en installatie van een sleepwagen met elektrotechnische installatie, rails en integraal veiligheidssysteem.
Publication20-10-2019
Code de sujet (CPV) Machines industrielles (42000000)
Code de région (NUTS) Arr. Oostende (BE255)
Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding Rectificatif

Opdracht voor ontwerp en projectopvolging van Mastercampus Roeselare

zie II.2.4 (van de oorspronkelijke publicatie)
Publication20-10-2019
Code de sujet (CPV) Services d'architecture, services de construction, services d'ingénierie et services d'inspection (71000000)
Code de région (NUTS) VLAAMS GEWEST (BE2)
SCK•CEN Rectificatif

Services regarding project and programme management of a large scale project as well as related change management

We look for a partner that will help us increase the maturity and efficiency level of the project and programme management of a large scale project and to 'drive the change'.
Publication20-10-2019
Code de sujet (CPV) Conseil en affaires et en gestion et services connexes (79400000)
Code de région (NUTS) Arr. Turnhout (BE213)
SCK•CEN Rectificatif

Services liés à la gestion du projet et de programme d'un projet d'envergure et la gestion du changement associée

Nous recherchons un partenaire qui nous aidera à augmenter le niveau de maturité et de l'efficacité de la gestion d'un project et programme d'envergure et de pousser la gestion de changement
Publication20-10-2019
Code de sujet (CPV) Conseil en affaires et en gestion et services connexes (79400000)
Code de région (NUTS) Arr. Turnhout (BE213)
SCK•CEN Rectificatif

Diensten inzake project en programma management van een grootschalig project en het daarmee gepaard gaande change management

We zoeken een partner om ons te helpen het maturiteits- en efficiëntie niveau van een grootschalig project op te krikken en om de drijvende kracht te zijn achter het nodige change mangement
Publication20-10-2019
Code de sujet (CPV) Conseil en affaires et en gestion et services connexes (79400000)
Code de région (NUTS) Arr. Turnhout (BE213)
Regionale Belasting Groep Avis d’attribution de marché

Kantoor automatisering

Het betreft de dienstverlening van kantoor automatisering voor werkplekbeheer, WLAN/wifi en werkplekapparatuur (hardware).
Publication20-10-2019
Code de sujet (CPV) Services de technologies de l'information, conseil, développement de logiciels, internet et appui (72000000)
Code de région (NUTS) NEDERLAND (NL)
vzw Jan Yperman Ziekenhuis Rectificatif
Publication20-10-2019
Code de sujet (CPV) Champs opératoires (39518100)
Code de région (NUTS) Prov. West-Vlaanderen (BE25)