Autre secteurs

DB Netz AG Avis de modification

17FEI25452 ABS Leipzig – Dresden, BA Abzweig Az (e) – Abzw. Radebeul-Nord (a) – DEK (102 MKA_237)

Bauleistungen: Oberbau ca. 4 000 m (Gleise und 4 Weichen mit Stoffbeistellung durch AG), Neubau einer Eisenbahnüberführung mit einer Stützweite von 21 m, Ertüchtigung weiterer im Bauabschnitt vorhandener Ingenieurbauwerke, umfangreicher Erdbau mit Bodenaustausch und Bodenverbesserung (ca. 18 000 m³), Neubau Entwässerungsanlagen ca. 2 700 m und Kabelgefäßsysteme ca. 2 600 m, 790 m Lärmschutzwände (...
Publication30-10-2020
Code de sujet (CPV) Travaux de construction de ponts de chemin de fer (45221112)
Code de région (NUTS) Meißen (DED2E)
DB Netz AG Avis de modification

17FEI25452 ABS Leipzig – Dresden, BA Abzweig Az (e) – Abzw. Radebeul-Nord (a) – DEK (103 MKA_263)

Bauleistungen: Oberbau ca. 4 000 m (Gleise und 4 Weichen mit Stoffbeistellung durch AG), Neubau einer Eisenbahnüberführung mit einer Stützweite von 21 m, Ertüchtigung weiterer im Bauabschnitt vorhandener Ingenieurbauwerke, umfangreicher Erdbau mit Bodenaustausch und Bodenverbesserung (ca. 18 000 m³), Neubau Entwässerungsanlagen ca. 2 700 m und Kabelgefäßsysteme ca. 2 600 m, 790 m Lärmschutzwände (...
Publication30-10-2020
Code de sujet (CPV) Travaux de construction de ponts de chemin de fer (45221112)
Code de région (NUTS) Meißen (DED2E)
Fakultní nemocnice Brno Avis d’attribution de marché

Tonery 2017

Předmětem zadávacího řízení je uzavření rámcové dohody týkající se jednotlivých veřejných zakázek na opakující se plnění - dodávky spotřebního materiálu pro tiskárny, kopírovací stroje, faxy a multifunkční zařízení pro všechna pracoviště Fakultní nemocnice Brno podle potřeb zadavatele.
Publication30-10-2020
Code de sujet (CPV) Encre pour imprimantes laser/télécopieurs (30125110)
Code de région (NUTS) Jihomoravský kraj (CZ064)
Zdravstveni dom Grosuplje Avis d’attribution de marché

Oskrba z medicinskim potrošnim materialom

Oskrba z medicinskim potrošnim materialom.
Publication30-10-2020
Code de sujet (CPV) Produits désinfectants pour les mains (33741300)
Code de région (NUTS) SLOVENIJA (SI)
Statutární město České Budějovice Avis d’attribution de marché

Dynamický nákupní systém na zpracování projektových dokumentací pozemních staveb, dopravních staveb, vodohospodářských staveb, staveb občanské vybaven...

Předmětem plnění veřejných zakázek zadávaných v DNS bude zpracování projektových dokumentací pro územní rozhodnutí (DÚR), pro stavební povolení (DSP) a pro provedení stavby (DPS), případně autorský dozor, při realizaci drobných investičních akcí z oblasti pozemních staveb, dopravních staveb, vodohospodářských staveb, staveb občanské vybavenosti a městského inženýrství v rozsahu a v souladu se zadá...
Publication30-10-2020
Code de sujet (CPV) Services de conception technique (71320000)
Code de région (NUTS) Jihočeský kraj (CZ031)
Osnovno zdravstvo Gorenjske Avis d’attribution de marché

Oskrba s papirno konfekcijo, papirnimi rolami in mili, okoljsko manj obremenjujoče blago

Oskrba s papirno konfekcijo, papirnimi rolami in mili, okoljsko manj obremenjujoče blago.
Publication30-10-2020
Code de sujet (CPV) Mouchoirs en papier (33762000)
Code de région (NUTS) Gorenjska (SI042)
Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni Avis d’attribution de marché

AV technika 03-2020

Předmětem této veřejné zakázky je dodávka zboží audiovizuální techniky specifikovaného v Příloze č. 1 (Specifikace zboží) za podmínek stanovených v Příloze č. 2 (Návrh Kupní smlouvy) této výzvy.
Publication30-10-2020
Code de sujet (CPV) Équipement audiovisuel (32321200)
Code de région (NUTS) Plzeňský kraj (CZ032)
Kranjski vrtci Avis d’attribution de marché

Različna oprema in potrebščine za pisarne

Predmet javnega naročila je nabava pisarniškega materiala, likovnega materiala in kartuš za tiskalnike, za potrebe Kranjskih vrtcev, za obdobje 48 mesecev od dneva oddaje naročila.
Publication30-10-2020
Code de sujet (CPV) Fournitures pour travaux d'artisanat et travaux artistiques (37800000)
Code de région (NUTS) Zahodna Slovenija (SI04)
Správa železnic, státní organizace Avis de modification

Uzel Plzeň, 3. stavba - přesmyk domažlické trati

Předmětem veřejné zakázky je realizace stavby v rozsahu dle schválené projektové dokumentace a vydaného stavebního povolení. Náplní stavby je výstavba nové dvoukolejné železniční tratě ve směru výjezdu z uzlu Plzeň na Domažlice, výstavba nebo rekonstrukce 6 mostů a 2 propustků, výstavba opěrných zdí, nástupišť, návěstních lávek a krakorců, výstavba trakčního vedení, kabelizace, sdělovacího a zabez...
Publication30-10-2020
Code de sujet (CPV) Travaux de construction d'autoroutes, de routes (45233100)
Code de région (NUTS) Plzeňský kraj (CZ032)
Správa železnic, státní organizace Avis de modification

Uzel Plzeň, 3. stavba - přesmyk domažlické trati

Předmětem veřejné zakázky je realizace stavby v rozsahu dle schválené projektové dokumentace a vydaného stavebního povolení. Náplní stavby je výstavba nové dvoukolejné železniční tratě ve směru výjezdu z uzlu Plzeň na Domažlice, výstavba nebo rekonstrukce 6 mostů a 2 propustků, výstavba opěrných zdí, nástupišť, návěstních lávek a krakorců, výstavba trakčního vedení, kabelizace, sdělovacího a zabez...
Publication30-10-2020
Code de sujet (CPV) Travaux de construction d'autoroutes, de routes (45233100)
Code de région (NUTS) Plzeňský kraj (CZ032)
Arbeitsmarktservice Oberösterreich Avis d’attribution de marché

ÜBA2 -LG gem. BAG, 2.-4.LJ Traun

Lehrausbildung für ca 21 Jugendliche.
Publication30-10-2020
Code de sujet (CPV) Services d'éducation des adultes et autres services d'enseignement (80400000)
Code de région (NUTS) Oberösterreich (AT31)
Arbeitsmarktservice Oberösterreich Avis d’attribution de marché
Publication30-10-2020
Code de sujet (CPV) Services d'éducation des adultes et autres services d'enseignement (80400000)
Code de région (NUTS) Oberösterreich (AT31)
Javni vzgojno-izobraževalni zavod II. Osnovna šola Rogaška Slatina Avis d’attribution de marché

Sukcesivna dobava konvencionalnih in ekoloških živil

Sukcesivna dobava konvencionalnih in ekoloških živil.
Publication30-10-2020
Code de sujet (CPV) Jus de fruits et de légumes (15320000)
Code de région (NUTS) SLOVENIJA (SI)
Bundesanstalt für Straßenwesen Avis de marché

Softwarewartung und Plattformbetrieb im Wirkbetrieb für die Jahre 2021-2023 (optional ein Jahr Verlängerung) im Projekt Metadatenplattform Verkehrsinf...

Gegenstand der hier vorliegenden Ausschreibung ist die Übernahme der Softwarepflege und Weiterentwicklung für die Implementierung des MDM-Portals, insbesondere auch in Bezug auf Schnittstellen zu einer neuen Mobilitätsdatenplattform, die Übernahme der Softwarepflege und Weiterentwicklung für die Implementierung des MDM-Brokers, insbesondere auch in Bezug auf Schnittstellen zu einer neuen Mobilität...
Publication30-10-2020
Code de sujet (CPV) Services de maintenance et de réparation de logiciels (72267000)
Code de région (NUTS) Rheinisch-Bergischer Kreis (DEA2B)
Simbio, družba za ravnanje z odpadki d.o.o. Avis d’attribution de marché

Dobava goriv in maziv

Dobava goriv in maziv.
Publication30-10-2020
Code de sujet (CPV) Huiles lubrifiantes et agents lubrifiants (9211000)
Code de région (NUTS) SLOVENIJA (SI)
Onkološki inštitut Ljubljana Avis d’attribution de marché

Dobava potrošnega materiala za potrebe laboratorijev

Dobava potrošnega materiala za potrebe laboratorijev.
Publication30-10-2020
Code de sujet (CPV) Produits pharmaceutiques (33600000)
Code de région (NUTS) SLOVENIJA (SI)
Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta Avis d’attribution de marché

Nakup hemokulturnega sistema z vzdrževanjem in dobava pripadajočega potrošnega materiala

Nakup hemokulturnega sistema z vzdrževanjem in dobava pripadajočega potrošnega materiala
Publication30-10-2020
Code de sujet (CPV) Appareils de détection et d'analyse (38430000)
Code de région (NUTS) SLOVENIJA (SI)
URM Avis d'attribution de marché – secteurs spéciaux

Travaux souterrains pour la modification du réseau BT — quartier Roget à Woippy

Travaux souterrains pour la modification du réseau BT: Ngo-17-019-06 «Quartier Roget à Woippy».
Publication30-10-2020
Code de sujet (CPV) Travaux de câblage électrique (45311100)
Code de région (NUTS) FRANCE (FR)
Univerzita Pardubice Avis d’attribution de marché

Dodávky přenosných počítačů

Předmětem plnění veřejné zakázky jsou opakující se dodávky přenosných počítačů na základě rámcové dohody s jedním účastníkem zadávacího řízení, tj. uzavřené s jedním dodavatelem. Pro každou část veřejné zakázky bude uzavřena samostatná rámcová dohoda. Předmět plnění veřejné zakázky bude realizován průběžně po dobu 4 let trvání rámcové dohody.
Publication30-10-2020
Code de sujet (CPV) Ordinateurs portables (30213100)
Code de région (NUTS) Pardubický kraj (CZ053)
Valsts reģionālās attīstības aģentūra Avis d’attribution de marché

Par standarta programmatūras, ražotāja standarta programmatūras atbalsta piegādi un standarta apmācības kursu nodrošināšanu Elektronisko iepirkumu sis...

Par standarta programmatūras, ražotāja standarta programmatūras atbalsta piegādi un standarta apmācības kursu nodrošināšanu Elektronisko iepirkumu sistēmas dalībniekiem.
Publication30-10-2020
Code de sujet (CPV) Logiciels et systèmes d'information (48000000)
Code de région (NUTS) Latvija (LV00)
Javni holding Ljubljana, d.o.o., družba za izvajanje strokovnih in razvojnih nalog na področju gospodarskih javnih služb Avis d'attribution de marché – secteurs spéciaux

Nakup osnovnih sredstev in materiala za vzdrževanje EMK

Nakup osnovnih sredstev in materiala za vzdrževanje naročnik sistema enotne mestne kartice Urbana, to so naprave oziroma različni terminali na vseh plačilnih in polnilnih mestih.
Publication30-10-2020
Code de sujet (CPV) Matériel de télécommunications (32500000)
Code de région (NUTS) SLOVENIJA (SI)
Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil Avis d’attribution de marché

Skupno javno naročilo katerega predmet je dobava prenosnih računalnikov

Dobava energijsko učinkovitih prenosnih računalnikov in tabličnih računalnikov v sklopih in predvidenih količinah kot izhaja iz dokumentacije naročila, za obdobje 36 mesecev.
Publication30-10-2020
Code de sujet (CPV) Ordinateur tablette (30213200)
Code de région (NUTS) SLOVENIJA (SI0)
Ayuntamiento de Totana Avis de modification

Servicio de limpieza de interiores en centros e instalaciones municipales

Contratación del servicio de limpieza de interiores en edificios e instalaciones municipales.
Publication30-10-2020
Code de sujet (CPV) Services de nettoyage de bâtiments (90911200)
Code de région (NUTS) Región de Murcia (ES62)
Hessen Mobil Straßen- und Verkehrsmanagement Kassel Avis de modification

K 77, UF Weser in Bad Karlshafen, Ersatzneubau

— ca. 3 000 m³ Baugruben ausheben und wieder verfüllen, — ca. 7 500 t Schüttung aus Wasserbausteinen, — ca. 4 800 m³ Bauzufahrten und Stellflächen, — ca. 2 300 m³ Beton einbauen, — ca. 460 m Ortbetonbohrpfähle, DU 1,20 m, — ca. 350 t Betonstahl einbauen, — ca. 350 t Stahlverbundträger einbauen, — ca. 1 500 m2 Stahlspundwände herstellen, — ca. 350 m2 Bohlträgerverbau einbauen, — ca. 550 t...
Publication30-10-2020
Code de sujet (CPV) Travaux de construction de ponts (45221110)
Code de région (NUTS) Landkreis (DE734)
Hessen Mobil Straßen- und Verkehrsmanagement Kassel Avis de modification

K 77, UF Weser in Bad Karlshafen, Ersatzneubau

— ca. 3 000 m³ Baugruben ausheben und wieder verfüllen, — ca. 7 500 t Schüttung aus Wasserbausteinen, — ca. 4 800 m³ Bauzufahrten und Stellflächen, — ca. 2 300 m³ Beton einbauen, — ca. 460 m Ortbetonbohrpfähle, DU 1,20 m, — ca. 350 t Betonstahl einbauen, — ca. 350 t Stahlverbundträger einbauen, — ca. 1 500 m2 Stahlspundwände herstellen, — ca. 350 m2 Bohlträgerverbau einbauen, — ca. 550 t...
Publication30-10-2020
Code de sujet (CPV) Travaux de construction de ponts (45221110)
Code de région (NUTS) Landkreis (DE734)