Autre secteurs

SNCB-Procurement Avis d'attribution de marché – secteurs spéciaux

Telephony infrastructure project

Telephony infrastructure project
Publication16-10-2021
Code de sujet (CPV) Services de téléphonie et de transmission de données (64210000)
Code de région (NUTS) Belgique/België (BE)
NMBS-Procurement Avis d'attribution de marché – secteurs spéciaux

Telephony infrastructure project

Telephony infrastructure project
Publication16-10-2021
Code de sujet (CPV) Services de téléphonie et de transmission de données (64210000)
Code de région (NUTS) Belgique/België (BE)
Aquafin NV Avis d’attribution de marché

Levering, installatie en onderhoud van ammonium- en fosfaatsensoren

Levering, installatie en onderhoud van ammonium- en fosfaatsensoren
Publication16-10-2021
Code de sujet (CPV) Services de réparation et d'entretien d'appareils de mesure, d'essai et de contrôle (50410000)
Code de région (NUTS) Vlaams Gewest (BE2)
Aquafin NV Avis d’attribution de marché

Plaatsen Laadpalen

Het voorwerp van de opdracht bestaat uit de levering en realisatie (installatie) van de laadpalen op ons hoofdkantoor, op bemande Riool Water Zuiverings Installaties ( RWZI) en de thuislaadinfrastructuur voor werknemers met een functievoertuig die voor een elektrisch voertuig kiezen. Naast levering en installatie houdt deze aanbesteding ook in de uitvoering van het beheer en onderhoud, storingsman...
Publication16-10-2021
Code de sujet (CPV) Services d'installation de matériel électrique et mécanique (51100000)
Code de région (NUTS) Vlaams Gewest (BE2)
Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud Avis d’attribution de marché

31109076: Civiel NN

Het meerjarig in stand houden van, monitoren van en informeren over de toestand van het Areaal, met upgradewerkzaamheden, in het beheersgebied van Rijkswaterstaat Noord-Nederland, districten Noord Nederland West en Oost. Dit voor de periode van 2021 — 2026 (5 jaar) met de optie om eenmaal te verlengen met 3 jaar.
Publication16-10-2021
Code de sujet (CPV) Entretien des routes nationales (45233139)
Code de région (NUTS) Noord-Nederland (NL1)
BELGOPROCESS NV Avis d’attribution de marché

R.O.K. LEVEREN VAN DIVERSE VENTILATIEFILTERS

Deze opdracht heeft als voorwerp het sluiten van een raamovereenkomst, met één ondernemer, voor 48 maanden, voor het leveren van diverse ventilatiefilters, waarbij de deelnemers aan deze opdracht op afroep de artikelen kunnen bestellen. De opdracht is opgedeeld in volgende percelen: Perceel 1 “FILTERS VOOR NUCLEAIRE TOEPASSINGEN” Perceel 2 “FILTERS ALGEMEEN” Perceel 3 “RONDE/OVALE FILTERS”
Publication16-10-2021
Code de sujet (CPV) Matériel pour installation de filtration (42912350)
Code de région (NUTS) Arr. Turnhout (BE213)
Provincie Groningen Avis d’attribution de marché

Inhuur - Uitzenden en intermediaire diensten

Aanbesteder wenst te worden ontzorgd en ondersteund op het gebied van het flexibel inzetten van personeel. Om die reden kiest aanbesteder ervoor om deze opdracht gezamenlijk uit te zetten in 4 percelen, waarbij er sprake is van 2 pijlers: Pijler A - uitzenden: - perceel 1 - uitzenden met werving (inclusief eventuele netwerk kandidaat); Pijler B - intermediaire dienstverlening: - perceel 2 - Interm...
Publication16-10-2021
Code de sujet (CPV) Services de mise à disposition de personnel, y compris de personnel temporaire (79620000)
Code de région (NUTS) Nederland (NL)
Stichting Katholiek Onderwijs Noord Oost Twente Avis d’attribution de marché

Multifunctionals - KONOT, Keender, OPOHvT en SKOLO

Deze aanbesteding betreft de levering van Multifunctionals voor de stichtingen, KONOT, Keender, OPOHvT en SKOLO. Deze stichtingen zijn allen actief in het basisonderwijs. Het doel van deze aanbesteding is het sluiten van een Overeenkomt met één leverancier per stichting voor de efficiënte en kwaliteit uitstekende Multifunctionals.
Publication16-10-2021
Code de sujet (CPV) Machines, matériel et fourniture informatique et de bureau, excepté les meubles et logiciels (30000000)
Code de région (NUTS) Nederland (NL)
Rijksvastgoedbedrijf Avis de marché

Raamovereenkomst Asbestadviesdiensten Rijksvastgoedbedrijf 2022-2026

Het Rijksvastgoedbedrijf is de vastgoedorganisatie van en voor het Rijk. De portefeuille van het Rijksvastgoedbedrijf bestaat uit Rijksgebouwen (ministeries, belastingkantoren, rechtbanken, paleizen, musea, penitentiaire inrichtingen etc.) en Defensiegebouwen Circa 8000 gebouwen (1000 gebouwen rijk en 7000 gebouwen Defensie) zijn gebouwd voor 1994 en daarmee asbestverdacht. De verwachting is dat e...
Publication16-10-2021
Code de sujet (CPV) Services d'inspection et de vérification de bâtiment (71315400)
Code de région (NUTS) Nederland (NL)
Rijkswaterstaat Grote Projecten en Onderhoud Avis d’attribution de marché

31164965 Samenwerkingsraamovereenkomst (SROK) Ingenieursdiensten Perceel 2

Rijkswaterstaat wil met een nieuwe generatie raamovereenkomst (SROK) de benodigde kennis en vakmanschap middels raamovereenkomsten inkopen. Rijkswaterstaat heeft de afgelopen jaren de benodigde kennis en vakmanschap op het gebied van ingenieursdiensten ingekocht met de SO3-raamovereenkomst. Deze raamovereenkomst heeft per 1 december 2020 haar maximale looptijd van vier jaar bereikt en dient een op...
Publication16-10-2021
Code de sujet (CPV) Services d'ingénierie (71300000)
Code de région (NUTS) Nederland (NL)
Provincie Vlaams-Brabant Avis d’attribution de marché

raamovereenkomst voor het huren van brandblustoestellen voor de brandweeropleidingen voor het PIVO – Opleidingsinstituut voor de Brandweer voor de pro...

raamovereenkomst voor het huren van brandblustoestellen voor de brandweeropleidingen voor het PIVO – Opleidingsinstituut voor de Brandweer voor de provincie Vlaams-Brabant
Publication16-10-2021
Code de sujet (CPV) Équipement de sécurité, de lutte contre l'incendie, de police et de défense (35000000)
Code de région (NUTS) Prov. Vlaams-Brabant (BE24)
BELGOPROCESS NV Avis d’attribution de marché

R.O.K. ONDERHOUD STURING NOODAGGREGATEN

Deze opdracht heeft tot doel het afsluiten van een raamovereenkomst (onderhoudscontract), met 1 opdrachtnemer, voor een periode van 4 jaar, voor het preventief en curatief onderhoud aan de dieselsturingen van de aanwezige noodaggregaten. Het omvat de volgende componenten van deze aggregaten, verder samengevat als dieselsturingen: stuurborden, vermogensborden en generator field apparatuur. De diens...
Publication16-10-2021
Code de sujet (CPV) Pièces pour moteurs et générateurs électriques (31161000)
Code de région (NUTS) Arr. Turnhout (BE213)
BELGOPROCESS NV Avis d’attribution de marché

R.O.K. MECHANISCH ONDERHOUD NOODAGGREGATEN

De opdracht betreft het afsluiten van een raamovereenkomst voor 4 jaar, met 1 deelnemer, voor het mechanisch onderhoud van de vaste en mobiele noodaggregaten op Belgoprocess. Dit omvat het uitvoeren van het preventief onderhoud, het curatief onderhoud, het stand-by zijn en het uitvoeren van interventies en herstellingen. De dienstverlener verplicht zich ertoe om de noodaggregaten volgens de richtl...
Publication16-10-2021
Code de sujet (CPV) Alimentation électrique de secours (31682530)
Code de région (NUTS) Arr. Turnhout (BE213)
Association Intercommunale Hospitalière du Sud Hainaut et du Sud Namurois (AIHSHSN) Avis d’attribution de marché

Contrat réactifs avec mise à disposition d'un automate d'électrophorèse capillaire pendant 8 ans

Contrat réactifs avec mise à disposition d'un automate d'électrophorèse capillaire pendant 8 ans
Publication16-10-2021
Code de sujet (CPV) Réactifs de laboratoire (33696500)
Code de région (NUTS) Arr. Thuin (BE32D)
Technifutur ASBL Avis d’attribution de marché

PC's, PC's portables, Ecrans et Adaptateurs

Dans le cadre de ses activités de formation, Technifutur souhaite acquérir des pc’s, des pc’s portables, des écrans et des adaptateurs.
Publication16-10-2021
Code de sujet (CPV) Matériel et fournitures informatiques (30200000)
Code de région (NUTS) Arr. Liège (BE332)
Pidpa Avis d’attribution de marché

Gemeente Balen - Weg en rioleringswerken in Ongelberg, Krommepad, Sinterveld(deel),Vogelsberg(deel) (Aanleg van riolering (2DWA-systeem))

Gemeente Balen - Weg en rioleringswerken in Ongelberg, Krommepad, Sinterveld(deel),Vogelsberg(deel) (Aanleg van riolering (2DWA-systeem))
Publication16-10-2021
Code de sujet (CPV) Conduites d'égouts (44130000)
Code de région (NUTS) Prov. Antwerpen (BE21)
Provincie Vlaams-Brabant Avis d’attribution de marché

raamovereenkomst voor het leveren van duurzame houten spaanplaten voor de oefeningen binnenbrandbestrijding voor PIVO – Opleidingsinstituut voor de Br...

raamovereenkomst voor het leveren van duurzame houten spaanplaten voor de oefeningen binnenbrandbestrijding voor PIVO – Opleidingsinstituut voor de Brandweer voor de provincie Vlaams-Brabant
Publication16-10-2021
Code de sujet (CPV) Bois (3410000)
Code de région (NUTS) Prov. Vlaams-Brabant (BE24)
Provincie Drenthe Avis d’attribution de marché

Beveiligingsdiensten 2021-2026 provincie Drenthe

De opdracht betreft het verrichten van beveiligingsdiensten 2021-2026 provincie Drenthe. Het betreft de beveiliging van het provinciehuis in Assen.
Publication16-10-2021
Code de sujet (CPV) Services de sécurité (79710000)
Code de région (NUTS) Nederland (NL)
Purmerendse ScholenGroep Avis d’attribution de marché

Multifunctionals

De aanbestedende dienst is voornemens een raamovereenkomst te sluiten met één leverancier ten behoeve van de huur van multifunctionals en repro-apparaten en de dienstverlening die noodzakelijk is om gebruik te (blijven) maken van de multifunctionals en repro-apparaten gedurende de looptijd van de overeenkomst. Hieronder valt o.a. het leveren van toners, nietjes, etc. De levering, installatie, impl...
Publication16-10-2021
Code de sujet (CPV) Machines, matériel et fourniture informatique et de bureau, excepté les meubles et logiciels (30000000)
Code de région (NUTS) Nederland (NL)
De Groeiling, Stichting voor katholiek en interconfessioneel primair onderwijs Avis d’attribution de marché

Multifunctionals - De Groeiling, SCOT, Ithaka, SOTOG en Stip

Deze aanbesteding betreft de levering van Multifunctionals voor de stichtingen: de Groeiling, SCOT, Ithaka, SOTOG en Stip. Deze stichtingen zijn allen actief in het basisonderwijs. Het doel van deze aanbesteding is het sluiten van een Overeenkomt met één leverancier per stichting voor de efficiënte en kwaliteit uitstekende Multifunctionals.
Publication16-10-2021
Code de sujet (CPV) Machines, matériel et fourniture informatique et de bureau, excepté les meubles et logiciels (30000000)
Code de région (NUTS) Nederland (NL)
Rijkswaterstaat Corporate Dienst Avis d’attribution de marché

Circulair kantoormeubilair ten behoeve van de Belastingdienst

De opdracht, zoals gespecificeerd in het Beschrijvend Document, betreft 1) het onderhouden, renoveren (refurbish) en repareren (repair) van bestaand meubilair, 2) het leveren, onderhouden en repareren van extern gebruikt en/of nieuw circulair kantoormeubilair.
Publication16-10-2021
Code de sujet (CPV) Sièges, chaises et articles assimilés, et pièces connexes (39110000)
Code de région (NUTS) Nederland (NL)
Gemeente Stein Avis d’attribution de marché

Zaaksysteem/KCC

Dit betreft een aanbesteding voor levering en implementatie van een nieuw zaaksysteem inclusief klant contact centrum voor de Gemeente Stein,
Publication16-10-2021
Code de sujet (CPV) Logiciels et systèmes d'information (48000000)
Code de région (NUTS) Nederland (NL)
Gemeente Stein Avis d’attribution de marché

Integratieplatform

Dit betreft de Europese aanbesteding voor levering en implementatie van een nieuw integratieplatform voor de Gemeente Stein.
Publication16-10-2021
Code de sujet (CPV) Logiciels et systèmes d'information (48000000)
Code de région (NUTS) Nederland (NL)
Flanders Make vzw Avis d’attribution de marché
Publication16-10-2021
Code de sujet (CPV) Services de recherche et développement et services de conseil connexes (73000000)
Code de région (NUTS) Belgique/België (BE)
Gemeente Oudsbergen Avis d’attribution de marché

Aankoop van een tractor met maaiarm en opraapwagen

Leveren van tractor met maaiarm, maaikop en toebehoren ten behoeve van de dienst werken in eigen beheer.
Publication16-10-2021
Code de sujet (CPV) Machines agricoles (16000000)
Code de région (NUTS) Arr. Maaseik (BE225)
truck tower-crane sharing