Avis de marché - secteurs spéciaux

Opdracht 7033015002 - Raamovereenkomst voor buitenbekabeling en aansluiting van technische Infrabel-gebouwen over heel België

Travaux
Date publication
05-03-2015
Date limite
23-03-2015 12:00
Accord-cadre
oui
Procédure
Procédure impliquant des négociations
Pouvoirs adjudicateurs
Infrabel - ICT | 1060 Brussel, BE | Secteurs spéciaux | Services de chemin de fer
Codes sujets (CPV)
32562000 - Câbles à fibres optiques
45314300 - Installation d'infrastructures de câblage
45314310 - Installation de câblage
45314320 - Installation de câblage informatique
Contenu bref
Raamcontract voor buitenbekabeling en aansluiting van technische Infrabel-gebouwen over heel België
Categorieën:
- gestructureerde bekabeling (binnen en buiten);
- voedingsbekabeling;
- glasvezelbekabeling (ondergrondse aanleg, afwerking, bovengrondse aanleg);
- installatie van kasten en keten.
Conditions de participation

Compétences techniques et professionnelles

Généralités
De kandidaten moeten:
1) aantonen dat ze beschikken over een erkenning in de categorieën P2 klasse 5 of hoger;
2) aantonen dat er minimum 6 ploegleiders zijn welke in NL en FR kunnen communiceren;
3) ofwel een door Infrabel - ICT gekwalificeerde aannemer voor de uitvoering van de ondergrondse aanleg van glasvezelkabels zijn, ofwel een overeenkomst voorleggen met een door Infrabel - ICT gekwalificeerde aannemer voor de uitvoering van de ondergronse aanleg van glasvezelkabels;
4) ofwel een door Infrabel - ICT gekwalificeerde aannemer voor het afwerken van glasvezelkabels zijn, ofwel een overeenkomst voorleggen met een door Infrabel - ICT gekwalificeerde aannemer voor de uitvoering van het afwerken van glasvezelkabels;
5) aantonen dat ze tegelijkertijd, overal in België, kunnen leiding geven over:
- 5 werven van 25.000 € in één maand;
- één roll-out per maand van 40 identieke sites aan een eenheidsprijs van 1.000 EUR;
6) aantonen dat ze beschikken over een installatie om glasvezels te blazen in blaasbuizen;
7) aantonen dat ze voor de uitvoering van de werken over de nodige grondbewerkingsmachines, meetapparatuur en werktuigen (liersysteem, spankrachtbegrenzer, graafmachine) beschikken;
8) hun technische expertise aantonen met betrekking tot reeds uitgevoerde aannemingen die vergelijkbaar zijn met deze die het voorwerp van deze opdracht uitmaken. Vooral dient de kandidaat aan te tonen dat hij over ten minste vijf (5) referenties (Belgische, Europese, andere) beschikt op het vlak van de realisatie van vergelijkbare opdrachten (zie lijst punt II.1.5 van dit document) en dat hij sinds 01 januari 2005 al vergelijkbare en even omvangrijke aannemingen tot een goed einde heeft gebracht binnen een vergelijkbare uitvoeringstermijn.
Bij zijn aanvraag tot deelneming dient de kandidaat verplicht een duidelijke en volledige beschrijving van die referenties (begin- en einddatum, omvang van het project, contractuele interventie- en herstellingstermijnen, contactpersonen, gegevens
van die personen enz.) en zijn precieze bijdrage in het kader van de verwezenlijking van het project (maximum twee
bladzijden per referentie) toe te voegen.
truck tower-crane sharing