Avis de marché

Oproep tot aanvraag tot deelneming - Ontwerp, aanleg en exploitatie van een collectieve verwarming in een groepswoningbouwproject (warmtenet)

Travaux
Date publication
03-04-2020
Date limite
08-05-2020 09:00
Accord-cadre
non
Procédure
Procédure concurrentielle avec négociation
Pouvoirs adjudicateurs
De Mandel cvba | 8800 Roeselare, BE | Logement et équipements collectifs | Mevrouw Hilde Smits
Codes sujets (CPV)
45231100 - Travaux généraux de construction pour pipelines
45232140 - Travaux de construction de réseaux de chauffage urbain
45331000 - Travaux d'installation de matériel de chauffage, de ventilation et de climatisation
65400000 - Autres sources d'approvisionnement en énergie et leur distribution
Contenu bref
Ontwerp, aanleg en exploitatie van een collectieve verwarming in een groepswoningbouwproject (warmtenet)
Description
Description
Ontwerp, aanleg en exploitatie van een collectieve verwarming in een groepswoningbouwproject (warmtenet)
Codes sujets supplémentaires (CPV)
45231100 - Travaux généraux de construction pour pipelines
45331000 - Travaux d'installation de matériel de chauffage, de ventilation et de climatisation
65400000 - Autres sources d'approvisionnement en énergie et leur distribution
Codes de région (NUTS)
BE256 - Arr. Roeselare
Conditions de participation

Capacité économique et financière

Généralités
1. Jaarrekeningen of uittreksels uit de jaarrekeningen, indien de wetgeving van het land waar de ondernemer is gevestigd publicatie van jaarrekeningen voorschrijft.
2. Een verklaring betreffende de totale omzet en de omzet van de bedrijfsactiviteit die het voorwerp van de opdracht is, over de laatste drie beschikbare boekjaren, afhankelijk van de oprichtingsdatum of van de datum waarop de ondernemer met zijn bedrijvigheid is begonnen, voor zover de betrokken omzetcijfers beschikbaar zijn.
Au minimum
1. zie selectieleidraad

Compétences techniques et professionnelles

Généralités
1. Referenties, zie bepalingen in de selectieleidraad
Au minimum
1. zie bepalingen in de selectieleidraad
Vereiste erkenning: C2 (Watervoorziening en leidingen leggen), Klasse 4
D17 (Centrale verwarming, thermische installaties), Klasse 4
truck tower-crane sharing