Beleidsontwikkeling en Juridische ondersteuning
Procès-verbal d’ouverture des offres

Ontwikkeling en toepassing van een gewestelijk voorschrift voor de akoestische gevelisolatie van woningen tegen weg-, spoor- en luchtverkeerslawaai

Publicatiedatum
12-11-2018
Regiocodes (NUTS)
BE2 - VLAAMS GEWEST
Opdrachtcodes (CPV)
71000000 - Dienstverlening op het gebied van architectuur, bouwkunde, civiele techniek en inspectie
71241000 - Haalbaarheidsstudie, adviesverlening, analyse
71313100 - Advies inzake bestrijding van geluidsoverlast
71313200 - Advies inzake geluidsisolatie- en akoestiek-projecten

1. Overzicht

Referentienummer

BJO-2018-53-F02

Aantal offertes

Aantal elektronische offertes
4
Aantal papieren offertes
0

Deelnemende bedrijven

Bureau De Fonseca

Daidalos Peutz

DYNAMICS, STRUCTURES et SYSTEMS INTERNATIONAL

Tractebel Engineering

2. Informatie

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Beleidsontwikkeling en Juridische ondersteuning
Postadres
Koning Albert II laan 20 bus 8
Plaats
Brussel
Postcode
1000
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Rudi Geens
Telefoon
+32 25538010
Fax
-
E-mail
[email protected]
Hoofdadres
https://www.vlaanderen.be/nl/contact/adressengids/administratieve-diensten-van-de-vlaamse-overheid/beleidsdomein-omgeving/departement-omgeving/beleidsontwikkeling-en-juridische-ondersteuning
Adres van het kopersprofiel
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=321172
Datum van aanmaak
16/10/2018 11:20:41

Algemene opmerkingen

-

3. Offertes

Offerte 1

Naam van de onderneming
Bureau De Fonseca
KBO-nummer
0860365254
Postadres
Krogstraat 106
Postcode
1860
Plaats
Meise
Land
BE
Telefoon
+32 22670538
Fax
-
Hoofdadres
www.defonseca.be
Prijs
-
Aantal documenten
11
Documenten
OMG_BJO_2018_53_BijlageIX_Informatie_Uitvoerders.pdf, OMG_BJO_2018_53_BijlageVIII_Personeel.pdf, OMG_BJO_2018_53_BijlageVII_Referenties.pdf, LRD_verbintenis.pdf, Statuten_Staatsblad_BureauDeFonseca.pdf, Statuten_Staatsblad_BureauDeFonseca_Verhuis.pdf, Strafregister KULeuven-20180920.pdf, Uittreksel strafregister - Extrait Casier Judiciaire BDF 20180810.pdf, 2018Q649 Verklaring omzet.pdf, 2018Q649 Plan van Aanpak Ontwikkeling Gewestelijk Isolatievoorschrift - Vlaamse Overheid.pdf, OMG_BJO_2018_53_Maatregelen in uitvoering actieplannen_Gevelisolatie_BijlageV_Offerteformulier.doc
Algemene opmerkingen
-

Offerte 2

Naam van de onderneming
Daidalos Peutz
KBO-nummer
0454.276.239
Postadres
Vital Decosterstraat 67A/1
Postcode
3000
Plaats
Leuven
Land
BE
Telefoon
+3216353277
Fax
-
Hoofdadres
-
Prijs
-
Aantal documenten
1
Documenten
GevelGeluidisolatie.Offerte.2018112.pdf
Algemene opmerkingen
-

Offerte 3

Naam van de onderneming
DYNAMICS, STRUCTURES et SYSTEMS INTERNATIONAL
KBO-nummer
0454.570.209
Postadres
Jules Vandenbemptlaan 71
Postcode
3001
Plaats
Leuven
Land
BE
Telefoon
+32 16238988
Fax
-
Hoofdadres
www.d2sint.com
Prijs
-
Aantal documenten
1
Aantal documenten
0
Documenten
G3639Q01-1_OMG-BJO-2018-53.pdf, G3639Q01_OMG-BJO-2018-53.pdf, G3639Q01_OMG-BJO-2018-53.pdf
Algemene opmerkingen
-

Offerte 4

Naam van de onderneming
Tractebel Engineering
KBO-nummer
0412.639.681
Postadres
Simon Bolivarlaan 34-36
Postcode
1000
Plaats
Brussel
Land
BE
Telefoon
+32 27739911
Fax
+32 27739900
Hoofdadres
-
Prijs
-
Aantal documenten
1
Aantal documenten
1
Aantal documenten
0
Aantal documenten
0
Documenten
offerte Vlaamse overheid OMG-BJO-2018-53 - Tractebel.pdf, offerte OMG-BJO-2018-53 - Tractebel.pdf, offerte OMG-BJO-2018-53 - Tractebel.pdf
Algemene opmerkingen
-