Intergemeentelijk samenwerkingsverband van het land van waas
Avis de marché

St-Niklaas : Project Paterssite - aanstelling van een ontwerper

Opdracht voor het aanstellen van een ontwerper voor de totaliteit van het stadsvernieuwingsproject op de Paterssite te Sint-Niklaas : aanleg publieke ruimte, omvorming Paterskerk tot gemeenschapsvoorziening, bouw van sociale woningen, bouw van gemeenschapswoningen en marktconforme woningen.

Publicatiedatum
25-03-2016
Deadline
09-05-2016 om 14:00
Opdrachtcodes (CPV)
71200000 - Dienstverlening op het gebied van architectuur en dergelijke
71300000 - Dienstverlening door ingenieurs
71400000 - Dienstverlening op het gebied van stedenbouw en landschapsarchitectuur
71500000 - Diensten in verband met de bouw
71600000 - Diensten voor technische testen, analyse en adviezen
Regiocodes (NUTS)
BE236 - Arr. Sint-Niklaas
Contracttype
Diensten - Dienstencategorie nr 12
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Intergemeentelijk samenwerkingsverband van het land van waas
Postadres
Lamstraat 113, 9100 Sint-Niklaas, BE
Contactpunt(en)
Afdeling Woonprojecten
Ter attentie van
Wannes De Vleeschauwer

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

Totale hoeveelheid of omvang:

zie Gunningsbestek

Waarde: Tussen 600000.00 EURen 750000.00 EUR

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Zie Selectieleidraad

Economische en financiële draagkracht

Zie Selectieleidraad

Eventuele minimumeisen:

Zie Selectieleidraad

Vakbekwaamheid

Zie Selectieleidraad

Eventuele minimumeisen:

Zie Selectieleidraad