De Vlaamse Waterweg nv
Procès-verbal d’ouverture des offres

Raamovereenkomst inzake het leveren van technische en administratieve bijstand voor het opmaken en opvolgen van ontwerp- of aanbestedingsprojecten

Publicatiedatum
19-11-2018
Regiocodes (NUTS)
BE2 - VLAAMS GEWEST
Opdrachtcodes (CPV)
71000000 - Dienstverlening op het gebied van architectuur, bouwkunde, civiele techniek en inspectie
71200000 - Dienstverlening op het gebied van architectuur en dergelijke
71220000 - Maken van bouwkundige ontwerpen
71240000 - Dienstverlening op het gebied van architectuur, bouwkunde en planning
71300000 - Dienstverlening door ingenieurs
71310000 - Adviezen inzake techniek en bouw
71311000 - Adviezen inzake bouwkunde
71311100 - Ondersteunende diensten voor bouwkunde
71321000 - Technische ontwerpdiensten voor mechanische en elektrische installaties voor gebouwen

1. Overzicht

Referentienummer

De Vlaamse Waterweg-AAO-18-3004-F02

Aantal offertes

Aantal elektronische offertes
5
Aantal papieren offertes
0

Deelnemende bedrijven

Arch - Teco Architecture and Planning

THV ENDES-PINTO-ABICON

Studiebureel Heedfeld nv

THV Studiebureel Heedfeld nv - Architectenbureau FCS

Tractebel Engineering nv

2. Informatie

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
De Vlaamse Waterweg nv
Postadres
Havenstraat 44
Plaats
Hasselt
Postcode
3500
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
-
Telefoon
+32 11298518
Fax
+32 11221277
E-mail
[email protected]
Hoofdadres
http://www.vlaamsewaterweg.be
Adres van het kopersprofiel
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=322331
Datum van aanmaak
09/10/2018 13:52:29

Algemene opmerkingen

Opening gedaan door Bart Stevaert

3. Offertes

Offerte 1

Naam van de onderneming
Arch - Teco Architecture and Planning
KBO-nummer
0811.822.197
Postadres
Coupure 55
Postcode
9000
Plaats
Gent
Land
BE
Telefoon
+32 92960062
Fax
+32 92960069
Hoofdadres
-
Perceel nr.
1
Prijs
-
Aantal documenten
9
Documenten
00_Inhoud.pdf, 0_Offerteformulier.pdf, 2_Bijlage 2.pdf, 3_Bijlage 3.pdf, 4_Bijlage 4.pdf, 5_Bijlage 5.pdf, AAO-18-3004_InventarisPerceel2_ERRATUM.xlsx, 1_Bijlage 1.pdf, Offerte ATAP volledig.zip, AAO-18-3004_InventarisPerceel2_ERRATUM.xlsx, 1_Bijlage 1.pdf, Offerte ATAP volledig.zip
Algemene opmerkingen
-

Offerte 2

Naam van de onderneming
THV ENDES-PINTO-ABICON
KBO-nummer
0688.665.950
Postadres
Hulststraat, 11 b301
Postcode
8700
Plaats
Tielt
Land
BE
Telefoon
+32 51800330
Fax
-
Hoofdadres
www.endes.be
Prijs
-
Perceel nr.
1
Prijs
-
Aantal documenten
2
Documenten
Perceel 1 - Maatschap Endes-Pinto-Abicon.zip, Perceel 2 - Endes nv.zip
Algemene opmerkingen
-

Offerte 3

Naam van de onderneming
Studiebureel Heedfeld nv
KBO-nummer
0437.270.951
Postadres
Reggerstraat 71
Postcode
3770
Plaats
Riemst
Land
BE
Telefoon
+32 12451950
Fax
-
Hoofdadres
www.sbheedfeld.be
Aantal documenten
3
Documenten
inhoudstafel - perceel 1 en 2.pdf, perceel 1.zip, perceel 2.zip, bijlage 1.7.2. - perceel 1 - referentie - Dilsen-Stokkem - BUSO - attest goede uitvoering - SB Heedfeld.pdf, bijlage 1.7.1. - perceel 1 - referentie - Dilsen-Stokkem - BUSO - SB Heedfeld.pdf, bijlage 1.2. - perceel 1 - offerteformulier - SB Heedfeld en FCS.pdf, bijlage 1.4.1. - perceel 1 - lijst kennis en ervaring projectteam.pdf, bijlage 1.4.5. - perceel 1 - diploma Danny Windmolders - FCS.pdf, bijlage 1.4.9. - perceel 1 - curriculum vitae Hendrik Deckmyn - SB Heedfeld.pdf, bijlage 1.4.10. - perceel 1 - curriculum vitae - Jan Opdeweegh - GHW.pdf, bijlage 1.3.1. - perceel 1 - inventaris - SB Heedfeld en FCS.pdf, bijlage 1.4.2. - perceel 1 - diploma Marlies Reynders - SB Heedfeld.pdf, bijlage 1.4.6. - perceel 1 - diploma en erkenning Jan Opdeweegh - GHW.pdf, bijlage 1.5. - perceel 1 - organisatie projectteam - SB Heedfeld en FCS.pdf, bijlage 1.3.1. - perceel 1 - inventaris - SB Heedfeld en FCS.xlsx, bijlage 1.4.3. - perceel 1 - diploma Hendrik Deckmyn deel 1 van 2 - SB Heedfeld.pdf, bijlage 1.4.7. - perceel 1 - diploma Maxime Raemaekers - AB Associates.pdf, bijlage 1.6. - perceel 1 - projectmethodologie - SB Heedfeld en FCS .pdf, bijlage 1.1. - perceel 1 - verbintenisformulier TV - SB Heedfeld en FCS arch.pdf, bijlage 1.3.2. - perceel 1 - opmerkingen inventaris - SB Heedfeld en FCS.pdf, bijlage 1.4.4. - perceel 1 - diploma Hendrik Deckmyn deel 2 van 2 - SB Heedfeld.pdf, bijlage 1.4.8. - perceel 1 - curriculum vitae Marlies Reynders - SB Heedfeld.pdf, bijlage 1.9.5. - perceel 1 - attest verzekering - GHW.pdf, bijlage 1.7.5. - perceel 1 - referentie - Bilzen - Encon - SB Heedfeld.pdf, bijlage 1.8.1. - perceel 1 - Uniform Europees Aanbestedingsdocument - SB Heedfeld.pdf, bijlage 1.9.1. - perceel 1 - intentieverklaring verzekering Protect - SB Heedfeld.pdf, bijlage 1.7.2. - perceel 1 - referentie - Dilsen-Stokkem - BUSO - attest goede uitvoering - SB Heedfeld.pdf, bijlage 1.7.6. - perceel 1 - referentie - Bilzen - Encon - attest goede uitvoering - SB Heedfeld.pdf, bijlage 1.8.2. - perceel 1 - Uniform Europees Aanbestedingsdocument - FCS.pdf, bijlage 1.9.2. - perceel 1 - attest verzekering BA 2018 met bedragen - SB Heedfeld.pdf, bijlage 1.9.3. - perceel 1 - attest verzekering - FCS.pdf, bijlage 1.7.3. - perceel 1 - referentie - Zaventem - CC - SB Heedfeld.pdf, bijlage 1.7.7. - perceel 1 - referentie - Hasselt - Central Park - attest goede uitvoering - FCS.pdf, bijlage 1.8.3. - perceel 1 - Uniform Europees Aanbestedingsdocument - GHW.pdf, bijlage 1.9.4. - perceel 1 - attest verzekering polis- FCS.pdf, bijlage 1.7.4. - perceel 1 - referentie - Zaventem - CC - attest goede uitvoering - SB Heedfeld.pdf, bijlage 1.7.8. - perceel 1 - referentie - Hasselt - Jeugdhostel - attest goede uitvoering - FCS.pdf, bijlage 1.8.4. - perceel 1 - Uniform Europees Aanbestedingsdocument - AB Associates.pdf, bijlage 1.11.1. - perceel 1 - attest - belgisch staatsblad - bestuurders 05 04 2013 - SB Heedfeld.pdf, bijlage 1.12.2. - perceel 1 - attest strafregister - FCS.pdf, bijlage 1.13.2. - perceel 1 - sluitingsperiode onderneming 2019 - SB Heedfeld.pdf, bijlage 1.9.6. - perceel 1 - attest verzekering - AB associates.pdf, bijlage 1.11.2. - perceel 1 - attest - belgisch staatsblad - nieuw adres 17 07 2013 - SB Heedfeld.pdf, bijlage 1.12.3. - perceel 1 - attest strafregister - GHW.pdf, bijlage 1.10.1. - perceel 1 - vertrouwelijkheidsverklaring - SB Heedfeld.pdf, bijlage 1.11.3. - perceel 1 - attest - belgisch staatsblad - FCS.pdf, bijlage 1.12.4. - perceel 1 - attest strafregister - AB associates.pdf, bijlage 1.10.2. - perceel 1 - vertrouwelijkheidsverklaring - FCS.pdf, bijlage 1.12.1. - perceel 1 - attest strafregister 18 10 2018 - SB Heedfeld.pdf, bijlage 1.13.1. - perceel 1 - sluitingsperiode onderdeneming 2018 - SB Heedfeld.pdf, bijlage 1.13.3. - perceel 1 - sluitingsperiode onderdeneming 2018-2019 - FCS.pdf, bijlage 2.1. - perceel 2 - verbintenisformulier TV - SB Heedfeld en FCS arch.pdf, bijlage 2.2. - perceel 2 - offerteformulier - SB Heedfeld en FCS.pdf
Algemene opmerkingen
oranje vinkje: "Geen overeenstemmende handtekening gevonden" +Geen offerte ingediend enkel document uittreksel uit het strafregister

Offerte 4

Naam van de onderneming
THV Studiebureel Heedfeld nv - Architectenbureau FCS
KBO-nummer
0437.270.951
Postadres
Reggerstraat 71
Postcode
3770
Plaats
Riemst
Land
BE
Telefoon
+32 12451950
Fax
+32 12456825
Hoofdadres
-
Prijs
-
Perceel nr.
1
Prijs
-
Documenten
bijlage 6 - perceel 1 - attest strafregister 18 10 2018 - SB Heedfeld.pdf
Algemene opmerkingen
-

Offerte 5

Naam van de onderneming
Tractebel Engineering nv
KBO-nummer
0412.639.681
Postadres
Simon Bolivarlaan 34-36
Postcode
1000
Plaats
Brussel
Land
BE
Telefoon
011/28 87 06
Fax
011/28 86 20
Hoofdadres
-
Prijs
-
Perceel nr.
1
Prijs
-
Aantal documenten
3
Aantal documenten
3
Documenten
Offerte Tractebel Hoofdstuk 2.pdf, Offerte Tractebel Hoofdstuk 3.pdf, Offerte Tractebel Hoofdstuk 1 Inleiding.pdf, inventaris perc 1.pdf, inventaris perc 1.pdf
Algemene opmerkingen
-