Avis d'attribution de marché - secteurs spéciaux

Zeebodeminterventies

Travaux
Date publication
14-04-2020
Pouvoirs adjudicateurs
Elia Asset | 1000 Brussel, BE | Secteurs spéciaux | Électricité | Thomas Vanhoye
Codes sujets (CPV)
34513250 - Dragues
45111212 - Travaux de déblaiement
71355200 - Services d'arpentage cadastral
76520000 - Services offshore
Contenu bref
Kwalificatiesysteem voor een periode van drie jaren voor de levering van de volgende zeebodeminterventies:
- Algemene zeebodeminterventies: zeebodeminterventies bestaande uit anomalie/debrisverwijdering, ontgraving, plaatsen van rotsberscherming, manipulatie/verplaatsen van betonnen beschermmatrassen, identificatie en verplaatsing van boulders,
preventieve maatregelen en herstel van de zeebodem, verwijderen van rotsblokken, bescherming tegen erosie en uitschuring,
baggerwerken, preventieve maatregelen tegen zeebodemmobiliteit en bescherming van kabels.
- UXO-onderzoek, UXO-identificatie (met inbegrip van zeebodeminterventies zoals ontgraving) en gerelateerde UXO - en debrisverwijdering (indien van toepassing).
Prix

Lot 1: Algemene zeebodeminterventies voor Elia Asset

Entreprises
Aucune attribution trouvée

Lot 1: Algemene zeebodeminterventies voor Nemo Link

Entreprises
Aucune attribution trouvée

Lot 2: Algemene zeebodeminterventies voor 50Hertz Transmission

Entreprises
Aucune attribution trouvée

Lot 4: UXO-identificatie en gerelateerde debrisverwijdering voor Elia Asset

Entreprises
Aucune attribution trouvée

Lot 5: UXO-onderzoek, UXO-identificatie en gerelateerde UXO- en debrisverwijdering voor 50Hertz Transmission, met als resultaat een clearance certificaat volgens de Duitsche regelgeving “Sprengstoffgesetz”

Entreprises
Aucune attribution trouvée

Lot 6: UXO-identificatie en gerelateerde debrisverwijdering voor Nemo Link

Entreprises
Aucune attribution trouvée
truck tower-crane sharing