Avis de marché

Levering van Incontinentiemateriaal

Fournitures
Date publication
14-07-2016
Accord-cadre
oui
Procédure
Procédure ouverte
Pouvoirs adjudicateurs
OCMW Gent | 9000 Gent, BE | Agence/office régional(e) ou local(e) | Protection sociale
Codes sujets (CPV)
33141621 - Kit d'incontinence
85142400 - Livraison à domicile d'articles pour incontinents
Contenu bref
Levering van Incontinentiemateriaal
Description
Critères d'attribution
Qualité: Kwaliteit van de producten - 45
Qualité: Prijs - 25
Qualité: Kwaliteit dienstverlening en opleiding personeel - 10
Qualité: Resultaatsverbintenis - 10
Qualité: De link tussen de kostprijs en het aantal stuks verbruikt in de testperiode - 5
Qualité: Duurzaamheid - 5
Conditions de participation

Capacité économique et financière

Généralités
Een verklaring betreffende de totale omzet en de omzet van de bedrijfsactiviteit die het voorwerp is van deze opdracht over de laatste drie afgesloten boekjaren. De jaarrekeningen van de Belgische inschrijvers over de laatste drie boekjaren zullen door de aanbestedende overheid elektronisch opgevraagd worden. Buitenlandse inschrijvers moeten een kopie van hun gecertificeerde jaarrekeningen over de laatste 3 boekjaren bij hun offerte voegen.
Au minimum
De omzet in prestaties, waarop de opdracht betrekking heeft, voldoende groot, d.w.z. minstens 10 keer zo groot als het bedrag van de offerte op jaarbasis, om te voldoen aan de financiële en economische minimumeisen. Dit om de continuïteit van de dienstverlening te waarborgen.

Compétences techniques et professionnelles

Généralités
Lijst met de vijf voornaamste klanten van de afgelopen 3 jaar met betrekking op incontinentiemateriaal, met het totaal bedrag excl. btw van de uitgevoerde prestaties per afgelopen 3 jaar + vermelding van publiek- of privaatrechtelijk instanties + contactpersoon.
Au minimum
Het totaal bedrag van de diensten aan minstens één van de vijf voornaamste klanten moet over de afgelopen 3 jaar minimaal gelijk zijn aan het totaal bedrag van de offerte op jaarbasis.
truck tower-crane sharing