Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling Wegen en Verkeer Antwerpen
Procès-verbal d’ouverture des offres

N115 Schoten: studieopdracht herinrichting fietsinfrastructuur Kopstraat

Publicatiedatum
13-11-2018
Regiocodes (NUTS)
BE211 - Arr. Antwerpen
Opdrachtcodes (CPV)
71000000 - Dienstverlening op het gebied van architectuur, bouwkunde, civiele techniek en inspectie
71220000 - Maken van bouwkundige ontwerpen
71222000 - Diensten door architectenbureaus voor buitenvoorzieningen
71241000 - Haalbaarheidsstudie, adviesverlening, analyse
71242000 - Project- en ontwerpvoorbereiding, kostenraming
71311210 - Adviezen inzake wegenbouw
71311300 - Adviezen inzake infrastructuur
71351500 - Bodemonderzoeksdiensten
71355000 - Landmeetkundige diensten
71400000 - Dienstverlening op het gebied van stedenbouw en landschapsarchitectuur

1. Overzicht

Referentienummer

AWV A'pen-X10-N115-27_1M3D8E-18-66-F02

Aantal offertes

Aantal elektronische offertes
3
Aantal papieren offertes
0

Deelnemende bedrijven

Antea Belgium n.v.

D+A Consult

Evolta Engineers NV

2. Informatie

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling Wegen en Verkeer Antwerpen
Postadres
Lange Kievitstraat 111-113 bus 41
Plaats
Antwerpen
Postcode
2018
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
ir. Nick Panneels
Telefoon
+32 32246846
Fax
+32 32246840
E-mail
[email protected]
Hoofdadres
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=322847
Adres van het kopersprofiel
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=322847
Datum van aanmaak
12/10/2018 13:52:04

Algemene opmerkingen

geen opmerkingengeen voorlopige rangschikking, meerdere criteria

3. Offertes

Offerte 1

Naam van de onderneming
Antea Belgium n.v.
KBO-nummer
0414.321.939
Postadres
Roderveldlaan 1
Postcode
2600
Plaats
Antwerpen
Land
BE
Telefoon
+32 32115500
Fax
+32 32115501
Hoofdadres
-
Prijs
-
Aantal documenten
5
Documenten
1M3D8E-18-66_4245144001 offerte_SCHOTEN N115 Kopstraat_ANTEA BELGIUM.pdf, Bijlage 1.pdf, Bijlage 2.pdf, Bijlage 3.pdf, 539518_SamenvattendeOpmetingInventaris_ANTEA BELGIUM.xls
Algemene opmerkingen
-

Offerte 2

Naam van de onderneming
D+A Consult
KBO-nummer
-
Postadres
Meiboom 26
Postcode
1500
Plaats
Halle
Land
BE
Telefoon
02/363.89.10
Fax
02/363.89.11
Hoofdadres
-
Prijs
-
Aantal documenten
4
Documenten
BeschrijvendeOpmetingInventaris_getekend.pdf, D+Anv_SamenvattendeOpmetingInventaris.xls, OFF_18227_Kopstraat.pdf, offerteformulier_getekend.pdf
Algemene opmerkingen
-

Offerte 3

Naam van de onderneming
Evolta Engineers NV
KBO-nummer
0420.481.538
Postadres
Koningsstraat 270
Postcode
1210
Plaats
Sint-Joost-ten-Node
Land
BE
Telefoon
+32 22172797
Fax
-
Hoofdadres
www.evolta.be
Prijs
-
Aantal documenten
13
Aantal documenten
13
Documenten
00 - Evolta - Brief + inhoud.pdf, 01 - Evolta - Offerteformulier.pdf, 02 - Evolta - Inventaris.pdf, 02 - Evolta - Inventaris.xls, 03 - Evolta - Bewijs bevoegdheid.pdf, 04 - Evolta - Strafregister vennootschap.pdf, 05 - Evolta - Strafregister bestuurders.pdf, 06 - Evolta - Verzekeringsattest.pdf, 07 - Evolta - Art. 69.pdf, 08 - Evolta - Plan van aanpak.pdf, 09 - Evolta - Projectteam.pdf, 10 - Evolta - Technische- en beroepsbekwaamheid.pdf, 11 - Evolta - Organisatie.pdf
Algemene opmerkingen
-