Antwerpen
Avis d'informations complémentaires, avis d'informations sur une procédure incomplète ou avis rectificatif

Aanstellen studiebureau voor het opmaken van een prestatiebestek Sporthal Rode Loop 2

Aanstellen studiebureau voor het opmaken van een prestatiebestek Sporthal Rode Loop 2

Publicatiedatum
02-03-2016
Opdrachtcodes (CPV)
71000000 - Dienstverlening op het gebied van architectuur, bouwkunde, civiele techniek en inspectie
71241000 - Haalbaarheidsstudie, adviesverlening, analyse
71318000 - Technische advies- en raadgevingsdiensten
Deze aankondiging betreft
Aanvullende informatie

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Antwerpen
Postadres
Grote Markt 1, 2000 Antwerpen, BE
Contactpunt(en)
Tijms Christel Marie josé

Overige nadere inlichtingen

Wijziging tekst in gunningscriterium kwaliteit, plan van aanpak