Avis de marchés pour le secteur de la construction

Chaque jour, un grand nombre d’avis de marchés est publié pour le secteur de la construction: travaux routiers, travaux d’infrastructure, construction de ponts, construction de bâtiments, construction d’usines, rénovations, travaux d’équipement du bâtiment, travaux de parachèvement de bâtiment, etc. Prenez le temps de découvrir les opportunités à saisir par votre entreprise.
DB Netz AG Avis de modification

17FEI25452 ABS Leipzig – Dresden, BA Abzweig Az (e) – Abzw. Radebeul-Nord (a) – DEK (102 MKA_237)

Bauleistungen: Oberbau ca. 4 000 m (Gleise und 4 Weichen mit Stoffbeistellung durch AG), Neubau einer Eisenbahnüberführung mit einer Stützweite von 21 m, Ertüchtigung weiterer im Bauabschnitt vorhandener Ingenieurbauwerke, umfangreicher Erdbau mit Bodenaustausch und Bodenverbesserung (ca. 18 000 m³), Neubau Entwässerungsanlagen ca. 2 700 m und Kabelgefäßsysteme ca. 2 600 m, 790 m Lärmschutzwände (...
Publication30-10-2020
Code de sujet (CPV) Travaux de construction de ponts de chemin de fer (45221112)
Code de région (NUTS) Meißen (DED2E)
DB Netz AG Avis de modification

17FEI25452 ABS Leipzig – Dresden, BA Abzweig Az (e) – Abzw. Radebeul-Nord (a) – DEK (103 MKA_263)

Bauleistungen: Oberbau ca. 4 000 m (Gleise und 4 Weichen mit Stoffbeistellung durch AG), Neubau einer Eisenbahnüberführung mit einer Stützweite von 21 m, Ertüchtigung weiterer im Bauabschnitt vorhandener Ingenieurbauwerke, umfangreicher Erdbau mit Bodenaustausch und Bodenverbesserung (ca. 18 000 m³), Neubau Entwässerungsanlagen ca. 2 700 m und Kabelgefäßsysteme ca. 2 600 m, 790 m Lärmschutzwände (...
Publication30-10-2020
Code de sujet (CPV) Travaux de construction de ponts de chemin de fer (45221112)
Code de région (NUTS) Meißen (DED2E)
Správa železnic, státní organizace Avis de modification

Uzel Plzeň, 3. stavba - přesmyk domažlické trati

Předmětem veřejné zakázky je realizace stavby v rozsahu dle schválené projektové dokumentace a vydaného stavebního povolení. Náplní stavby je výstavba nové dvoukolejné železniční tratě ve směru výjezdu z uzlu Plzeň na Domažlice, výstavba nebo rekonstrukce 6 mostů a 2 propustků, výstavba opěrných zdí, nástupišť, návěstních lávek a krakorců, výstavba trakčního vedení, kabelizace, sdělovacího a zabez...
Publication30-10-2020
Code de sujet (CPV) Travaux de construction d'autoroutes, de routes (45233100)
Code de région (NUTS) Plzeňský kraj (CZ032)
Správa železnic, státní organizace Avis de modification

Uzel Plzeň, 3. stavba - přesmyk domažlické trati

Předmětem veřejné zakázky je realizace stavby v rozsahu dle schválené projektové dokumentace a vydaného stavebního povolení. Náplní stavby je výstavba nové dvoukolejné železniční tratě ve směru výjezdu z uzlu Plzeň na Domažlice, výstavba nebo rekonstrukce 6 mostů a 2 propustků, výstavba opěrných zdí, nástupišť, návěstních lávek a krakorců, výstavba trakčního vedení, kabelizace, sdělovacího a zabez...
Publication30-10-2020
Code de sujet (CPV) Travaux de construction d'autoroutes, de routes (45233100)
Code de région (NUTS) Plzeňský kraj (CZ032)
URM Avis d'attribution de marché – secteurs spéciaux

Travaux souterrains pour la modification du réseau BT — quartier Roget à Woippy

Travaux souterrains pour la modification du réseau BT: Ngo-17-019-06 «Quartier Roget à Woippy».
Publication30-10-2020
Code de sujet (CPV) Travaux de câblage électrique (45311100)
Code de région (NUTS) FRANCE (FR)
Hessen Mobil Straßen- und Verkehrsmanagement Kassel Avis de modification

K 77, UF Weser in Bad Karlshafen, Ersatzneubau

— ca. 3 000 m³ Baugruben ausheben und wieder verfüllen, — ca. 7 500 t Schüttung aus Wasserbausteinen, — ca. 4 800 m³ Bauzufahrten und Stellflächen, — ca. 2 300 m³ Beton einbauen, — ca. 460 m Ortbetonbohrpfähle, DU 1,20 m, — ca. 350 t Betonstahl einbauen, — ca. 350 t Stahlverbundträger einbauen, — ca. 1 500 m2 Stahlspundwände herstellen, — ca. 350 m2 Bohlträgerverbau einbauen, — ca. 550 t...
Publication30-10-2020
Code de sujet (CPV) Travaux de construction de ponts (45221110)
Code de région (NUTS) Landkreis (DE734)
Hessen Mobil Straßen- und Verkehrsmanagement Kassel Avis de modification

K 77, UF Weser in Bad Karlshafen, Ersatzneubau

— ca. 3 000 m³ Baugruben ausheben und wieder verfüllen, — ca. 7 500 t Schüttung aus Wasserbausteinen, — ca. 4 800 m³ Bauzufahrten und Stellflächen, — ca. 2 300 m³ Beton einbauen, — ca. 460 m Ortbetonbohrpfähle, DU 1,20 m, — ca. 350 t Betonstahl einbauen, — ca. 350 t Stahlverbundträger einbauen, — ca. 1 500 m2 Stahlspundwände herstellen, — ca. 350 m2 Bohlträgerverbau einbauen, — ca. 550 t...
Publication30-10-2020
Code de sujet (CPV) Travaux de construction de ponts (45221110)
Code de région (NUTS) Landkreis (DE734)
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Avis d’attribution de marché

Vállalkozási szerződés a „Szolnok Vár! - Szolnoki Várkerület turisztikai célú fejlesztése” TOP-6.1.4-15-SL1-2016-00001 azonosító számú projekt mélyépí...

Vállalkozási szerződés a „Szolnok Vár! – Szolnoki Várkerület turisztikai célú fejlesztése” TOP-6.1.4-15-SL1-2016-00001 azonosító számú projekt mélyépítési munkálatai kiviteli terveinek elkészítésére jogerős hatósági engedélyekkel rendelkező tervdokumentáció alapján és kivitelezési munkáinak elvégzésére
Publication30-10-2020
Code de sujet (CPV) Travaux de revêtement divers (45233200)
Code de région (NUTS) Jász-Nagykun-Szolnok (HU322)
SEA Risorse SpA Avis d’attribution de marché

Lavori di potenziamento dell'impianto di codigestione anaerobica presso la linea fanghi del depuratore di Viareggio.

La procedura aperta ha ad oggetto i lavori di potenziamento dell'impianto di codigestione anaerobica presso la linea fanghi del depuratore di Viareggio (LU).
Publication30-10-2020
Code de sujet (CPV) Travaux de construction d'usines de traitement des déchets (45222100)
Code de région (NUTS) ITALIA (IT)
Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát Avis de modification

Obnova a modernizácia obalového plášťa bloku B

Obnova strešného plášťa budovy bude pozostávať z položenia novej tepelnoizolačnej vrstvy z tvrdej PIR peny a nového hydroizolačného systému na materiálovej báze POCB fólie. Do stavebného objektu strechy patria aj časti, ktoré s ňou bezprostredne súvisia, sú to hlavne priestory a konštrukcie prečnievajúce nad hlavnú úroveň strechy v strednej časti (blok oddeľujúci átria). Takýmito sú výmena okien a...
Publication30-10-2020
Code de sujet (CPV) Réparation et entretien de toiture (45261900)
Code de région (NUTS) Bratislavský kraj (SK010)
Luka Koper, pristaniški in logistični sistem, delniška družba Avis d'attribution de marché – secteurs spéciaux

Gradbena dela na pristaniški infrastrukturi

Gre za gradbena dela v skladu z razpisno dokumentacijo.
Publication30-10-2020
Code de sujet (CPV) Travaux de pavage et de resurfaçage de chaussées (45233222)
Code de région (NUTS) SLOVENIJA (SI)
Luka Koper, pristaniški in logistični sistem, delniška družba Avis d'attribution de marché – secteurs spéciaux

Storitev izvedbe oz. pomoči pri izvedbi investicijsko vzdrževalnih delih na pristaniški infrastrukturi

Gre za storitve izvedbe oz. pomoči pri izvedbi investicijsko vzdrževalnih delih na pristaniški infrastrukturi.
Publication30-10-2020
Code de sujet (CPV) Services divers d'entretien et de réparation (50800000)
Code de région (NUTS) SLOVENIJA (SI)
DB Netz AG (Bukr 16) Avis de modification

ESTW S 7 Ost

Herstellung von neuen Kabeltrassen (Kabelkanäle, Ziehrohre, Gleis querungen, Kabelgräben, Kabelschächte einschl. Baugruben); ca. 100 Rammpfahlgründungen für Signale; Oberbauerneuerung ca. 10 km, Strecke 6012; Bf. Springpfuhl bis Bf. Wartenberg inkl. Teilerneuerung der Stromschiene; Neubau Weichentrapez (4 Weichen), Strecke 6006, östl. vom S-Bf. Friedrichsfelde Ost ca. km 6,2 – 6,5, Errichtung Tief...
Publication30-10-2020
Code de sujet (CPV) Système de réchauffage des aiguillages (34944000)
Code de région (NUTS) Berlin (DE300)
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Karlovy Vary Avis de modification

R6 (D6) Řevničov, obchvat

Komunikace je navržena v kategorii R 25,5/100. Velká část trasy je vedena po zemědělských pozemcích, jen velmi malá část je na pozemcích lesních. Délka úseku je 4,2 km. V oblasti km 38,3 hlavní trasy R6 (D6) je navržena mimoúrovňová křižovatka se silnicí I/16. Stavba zahrnuje výstavbu 7 mostů, protihlukové stěny, přeložku potoka, vodovodů, sedimentační a retenční nádrže, středovou kanalizaci, úpra...
Publication30-10-2020
Code de sujet (CPV) Travaux de construction d'autoroutes (45233110)
Code de région (NUTS) Karlovarský kraj (CZ041)
Ředitelství silnic a dálnic ČR Avis de modification

I/55 MÚK s ČD Přerov - Předmostí

Předmětná stavba kombinuje stavby nových objektů s přestavbou objektů stávajících. Stavba začíná těsně v blízkosti stávající I/55. Železniční trať s přilehlým územím překonává po nové estakádě a stáčí se do ulice Polní, která bude rozšířena na nedělenou čtyřpruhovou komunikaci. Úpravou šířkového uspořádání na ulici Polní a odstraněním nevhodného průchodu přes křižovatky se zvýší její kapacita, neb...
Publication30-10-2020
Code de sujet (CPV) Travaux de construction de routes (45233120)
Code de région (NUTS) Olomoucký kraj (CZ071)
Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost Avis d'attribution de marché – secteurs spéciaux

Údržba a opravy staničního zařízení na zastávkách MHD v celé síti povrchové dopravy na území hl. m. Prahy a přilehlého území Středočeského kraje

Předmětem veřejné zakázky je stavební a technická údržba, opravy a montáže staničního zařízení na zastávkách MHD v celé síti povrchové dopravy na území hl. m. Prahy a přilehlého území Středočeského kraje.
Publication30-10-2020
Code de sujet (CPV) Travaux d'équipement du bâtiment (45300000)
Code de région (NUTS) Praha (CZ01)
Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost Avis d'attribution de marché – secteurs spéciaux

Údržba a opravy staničního zařízení na zastávkách MHD v celé síti povrchové dopravy na území hl. m. Prahy a přilehlého území Středočeského kraje

Předmětem veřejné zakázky je stavební a technická údržba, opravy a montáže staničního zařízení na zastávkách MHD v celé síti povrchové dopravy na území hl. m. Prahy a přilehlého území Středočeského kraje.
Publication30-10-2020
Code de sujet (CPV) Pose de garde-corps (45341000)
Code de région (NUTS) Praha (CZ01)
CEPRO, a.s. Avis d’attribution de marché

Rámcová dohoda na obměnu rekuperačních jednotek

Zhotovení Stavby na obměnu jednotek rekuperace benzínových par (rekuperačních jednotek) na šesti skladech zadavatele po dobu 3 let.
Publication30-10-2020
Code de sujet (CPV) Travaux de construction (45000000)
Code de région (NUTS) ČESKÁ REPUBLIKA (CZ)
AB „Lietuvos geležinkeliai“ Avis d'attribution de marché – secteurs spéciaux

Atnaujintas varžymasis Nr. 7 dėl geležinkelio kelio priežiūros darbų Vilniaus regione

Atnaujintas varžymasis Nr. 7 dėl geležinkelio kelio priežiūros darbų Vilniaus regione.
Publication30-10-2020
Code de sujet (CPV) Ouvrages ferroviaires (45234100)
Code de région (NUTS) LIETUVA (LT)
Győr Megyei Jogú Város Útkezelő Szervezete Avis d’attribution de marché

Keretmegállapodás közvilágítás aktív, díszvilágítás aktív és passzív elemeinek és forgalomtechnikai berendezések tervezésére, létesítésére, felújításá...

Keretmegállapodás közvilágítás aktív, díszvilágítás aktív és passzív elemeinek és forgalomtechnikai berendezések tervezésére, létesítésére, felújítására, ill. átépítésére Győr közig. területén belül.
Publication30-10-2020
Code de sujet (CPV) Installation d'appareils d'éclairage extérieur (45316100)
Code de région (NUTS) Győr-Moson-Sopron (HU221)
Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A. Avis d’attribution de marché

Întreținere curentă pe timp de vară – parte carosabilă, acostamente, benzi de urgență și benzi de încadrare, anul I-anul IV pentru DRDP Constanța – lo...

Lucrari de intretinere curenta pe timp de vara – acorduri-cadru de lucrari avand ca obiect „Intretinere curenta a partii carosabile, acostamente, benzi de urgenta si benzi de incadrare, anul I-anul IV pentru DRDP Constanta”. Cantitatile minime si maxime estimate pe durata acordurilor cadru, precum si pentru fiecare contract subsecvent (anul I, anul II, anul III, anul IV) sunt conform Anexei 2 la c...
Publication30-10-2020
Code de sujet (CPV) Entretien des routes nationales (45233139)
Code de région (NUTS) ROMÂNIA (RO)
Győr Megyei Jogú Város Útkezelő Szervezete Avis d’attribution de marché

Keretmegállapodás Győr Megyei Jogú Város önkormányzati tulajdonú/kezelésű bel-, és külterületi útjainak folyamatos fenntartására, karbantartására, és...

Keretmegállapodás Győr Megyei Jogú Város önkormányzati tulajdonú/kezelésű bel-, és külterületi közútjainak, kerékpárútjainak, járdáinak, és az utakhoz tartozó csapadékvíz elvezető létesítményeknek illetve műtárgyaknak (híd) folyamatos fenntartására, karbantartására, és felújítására illetve átépítésére.
Publication30-10-2020
Code de sujet (CPV) Travaux d'entretien routier (45233141)
Code de région (NUTS) Győr-Moson-Sopron (HU221)
Pošta Slovenije d.o.o. Avis d'attribution de marché – secteurs spéciaux

Širitev kapacitet na lokaciji PLC Ljubljana in izvedba energetike

Širitev kapacitet na lokaciji PLC Ljubljana in izvedba energetike.
Publication30-10-2020
Code de sujet (CPV) Travaux de construction de bâtiments (45210000)
Code de région (NUTS) SLOVENIJA (SI)
Municipiul Timișoara Avis d’attribution de marché

Execuția lucrărilor aferente obiectivului de investiţii „Reabilitare imobil cinematograf «Victoria», Str. C. Porumbescu nr. 2, Piața N. Bălcescu nr. 7...

În baza contractului vor fi executate lucrari aferente obiectivului de investitie „REABILITARE IMOBIL CINEMATOGRAF „VICTORIA”, str. C. Porumbescu nr. 2, Piata N. Balcescu nr. 7-8, Timisoara “, în conformitate cu documentaţia tehnico-economică faza D.T.A.C. si P.T. si autorizatia de construire nr. 1476/31.10.2019. Se vor executa lucrări de reabilitare a obiectivului in conformitate cu documentatia...
Publication30-10-2020
Code de sujet (CPV) Travaux de construction complète ou partielle et travaux de génie civil (45200000)
Code de région (NUTS) Timiş (RO424)
DB Netz AG Avis de modification

ABS48 EÜ/MB 02 EÜ 14,4 und EÜ 14,0 Str. 4560 (Wangen, EÜ Obere Argen und EÜ Lindauerstr)

Stahlfachwerkverbundbrücke EÜ Obere Argen mit einer Länge von 116 m auf Pfeilern tiefgegründet und EÜ Lindauer Str. als Stahlträgerverbundbrücke mit einer Länge von ca. 19 m incl. Sicherung Bestandswiderlager mit Stahlbeton und Verankerung.
Publication30-10-2020
Code de sujet (CPV) Travaux de construction de ponts en acier (45221115)
Code de région (NUTS) Ravensburg (DE148)