Regie der Gebouwen - Vlaanderen Regio Oost
Avis de marché simplifié

Machelen – CODA – Vervangen van ketelhuis

Machelen – CODA – Vervangen van ketelhuis

Datum van verzending van deze aankondiging
02-04-2020
Publicatiedatum
02-04-2020
Deadline
24-04-2020
Regiocodes (NUTS)
BE241 - Arr. Halle-Vilvoorde
Opdrachtcodes (CPV)
45331000 - Installeren van verwarming, ventilatie en airconditioning

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Regie der Gebouwen - Vlaanderen Regio Oost
Postadres
Philipssite 3A b5
Plaats
Heverlee - Leuven
Postcode
3001
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Guinier Bert
Telefoon
+32 495923386
Fax
-
E-mail
[email protected]
Hoofdadres
http://www.buildingsagency.be/
Adres van het kopersprofiel
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=371536