Avis de marché

Rekonstrukce sociálního zařízení a šaten / sběr dešťové vody z budovy Justus Lipsius Generálního sekretariátu Rady Evropské unie v Bruselu

Services
Date publication
27-04-2020
Date limite
22-05-2020 16:00
Accord-cadre
oui
Procédure
Procédure restreinte
Pouvoirs adjudicateurs
Rada Evropské unie, secrétariat général | 1048 Bruxelles, BE | Institution/agence européenne ou organisation internationale | Services généraux des administrations publiques
Codes sujets (CPV)
45111100 - Travaux de démolition
45232454 - Travaux de construction de bassins d'eaux pluviales
45232460 - Travaux d'installations sanitaires
45311200 - Travaux d'installations électriques
45400000 - Travaux de parachèvement de bâtiment
50700000 - Services de réparation et d'entretien d'installations de bâtiments
Contenu bref
Tato zakázka se týká kompletní rekonstrukce sanitárních zařízení a šaten budov Justus Lipsius Generálního sekretariátu Rady Evropské unie, včetně jejich technického vybavení a instalace záchytných nádrží na dešťovou vodu.
Description
Description
Účelem této zakázky jsou všeobecné a dokončovací práce, dodávka a instalace zařízení a příslušenství (včetně instalace dešťových nádrží na sběr dešťové vody) a speciální techniky (elektřina, vzduchotechnika, hygienická zařízení) související s kompletní renovací sanitárních zařízení a šaten v budově Justus Lipsius Generálního sekretariátu Rady Evropské unie v Bruselu.
Durée
60 mois
Codes sujets supplémentaires (CPV)
45111100 - Travaux de démolition
45232454 - Travaux de construction de bassins d'eaux pluviales
45232460 - Travaux d'installations sanitaires
45311200 - Travaux d'installations électriques
45400000 - Travaux de parachèvement de bâtiment
Codes de région (NUTS)
BE10 - Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Critères d'attribution
Prix: 100
truck tower-crane sharing