Avis de marché

Renovering af sanitære installationer og garderober/opsamling af regnvand i Generalsekretariatet for Rådet for Den Europæiske Unions Justus Lipsius-bygning

Services
Date publication
27-04-2020
Date limite
22-05-2020 16:00
Accord-cadre
oui
Procédure
Procédure restreinte
Pouvoirs adjudicateurs
Rådet for Den Europæiske Union, secrétariat général | 1048 Bruxelles, BE | Institution/agence européenne ou organisation internationale | Services généraux des administrations publiques
Codes sujets (CPV)
45111100 - Travaux de démolition
45232454 - Travaux de construction de bassins d'eaux pluviales
45232460 - Travaux d'installations sanitaires
45311200 - Travaux d'installations électriques
45400000 - Travaux de parachèvement de bâtiment
50700000 - Services de réparation et d'entretien d'installations de bâtiments
Contenu bref
Kontrakten vedrører totalrenovering af de sanitære lokaler og garderoberne i Generalsekretariatet for Rådet for Den Europæiske Unions Justus Lipsius-bygning, herunder disses tekniske udstyr og installation af opsamlingstanke til regnvand.
Description
Description
Kontraktens formål er almindelige bygge- og anlægsarbejder, færdiggørelsesarbejder, levering og installation af udstyr og tilbehør (herunder installation af opsamlingstanke til regnvand) samt tekniske specialiteter (elektricitet, opvarmning, ventilation og aircondition samt sanitetsarbejder) i forbindelse med totalrenoveringen af de sanitære lokaler og garderoberne i Generalsekretariatet for Rådet for Den Europæiske Unions Justus Lipsius-bygning i Bruxelles.
Durée
60 mois
Codes sujets supplémentaires (CPV)
45111100 - Travaux de démolition
45232454 - Travaux de construction de bassins d'eaux pluviales
45232460 - Travaux d'installations sanitaires
45311200 - Travaux d'installations électriques
45400000 - Travaux de parachèvement de bâtiment
Codes de région (NUTS)
BE10 - Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Critères d'attribution
Prix: 100
truck tower-crane sharing