Avis de marché

Euroopa Liidu Nõukogu peasekretariaadi Justus Lipsiuse hoone torustike ja riietusruumide renoveerimine / tulvavee kogumise süsteem Brüsselis

Services
Date publication
27-04-2020
Date limite
22-05-2020 16:00
Accord-cadre
oui
Procédure
Procédure restreinte
Pouvoirs adjudicateurs
Euroopa Liidu Nõukogu, secrétariat général | 1048 Bruxelles, BE | Institution/agence européenne ou organisation internationale | Services généraux des administrations publiques
Codes sujets (CPV)
45111100 - Travaux de démolition
45232454 - Travaux de construction de bassins d'eaux pluviales
45232460 - Travaux d'installations sanitaires
45311200 - Travaux d'installations électriques
45400000 - Travaux de parachèvement de bâtiment
50700000 - Services de réparation et d'entretien d'installations de bâtiments
Contenu bref
Käesolev leping hõlmab Euroopa Liidu Nõukogu peasekretariaadi Justus Lipsiuse hoone torustike ja riietusruumide (sh tehniliste seadmete) täielikku renoveeriminst ja tulvavee kogumise mahuti paigaldamist.
Description
Description
Käesoleva lepingu objektiks on üldehitus- ja viimistlustööd, seadmete, tarvikute (sh tulvavee kogumise mahutid) ja eritehnika (elektriseadmed; kütte-, ventilatsiooni, õhu- ja konditsioneeri- ja sanitaarseadmed) tarne ja paigaldamine, mis on seotud Euroopa Liidu Nõukogu peasekretariaadi Justus Lipsiuse hoone torustike ja riietusruumide täieliku renoveerimisega Brüsselis.
Durée
60 mois
Codes sujets supplémentaires (CPV)
45111100 - Travaux de démolition
45232454 - Travaux de construction de bassins d'eaux pluviales
45232460 - Travaux d'installations sanitaires
45311200 - Travaux d'installations électriques
45400000 - Travaux de parachèvement de bâtiment
Codes de région (NUTS)
BE10 - Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Critères d'attribution
Prix: 100
truck tower-crane sharing