Avis de marché

Euroopan unionin neuvoston pääsihteeristön Brysselissä sijaitsevan Justus Lipsius -rakennuksen saniteetti-/pukuhuonetilojen kunnostus / sadeveden kerääminen

Services
Date publication
27-04-2020
Date limite
22-05-2020 16:00
Accord-cadre
oui
Procédure
Procédure restreinte
Pouvoirs adjudicateurs
Euroopan unionin neuvosto, secrétariat général | 1048 Bruxelles, BE | Institution/agence européenne ou organisation internationale | Services généraux des administrations publiques
Codes sujets (CPV)
45111100 - Travaux de démolition
45232454 - Travaux de construction de bassins d'eaux pluviales
45232460 - Travaux d'installations sanitaires
45311200 - Travaux d'installations électriques
45400000 - Travaux de parachèvement de bâtiment
50700000 - Services de réparation et d'entretien d'installations de bâtiments
Contenu bref
Tämä sopimus koskee Euroopan unionin neuvoston pääsihteeristön Justus Lipsius -rakennuksen saniteetti-/pukuhuonetilojen sekä niiden teknisten laitteiden kattavaa kunnostusta sekä sadeveden keräämiseen tarkoitettujen säiliöiden asentamista.
Description
Description
Tämän sopimuksen kohteena ovat sellaiset yleiset työt ja viimeistelytyöt, laitteiden ja oheistarvikkeiden toimitukset ja asennukset (mukaan luettuna sadeveden keräämisen tarkoitettujen säiliöiden asentaminen) sekä erityiset tekniset työt (sähkötyöt, lämmitykseen, ilmanvaihtoon ja ilmastointiin liittyvät sekä viemäröinti), jotka liittyvät Euroopan unionin neuvoston pääsihteeristön Brysselissä sijaitsevan Justus Lipsius -rakennuksen saniteetti-/pukuhuonetilojen kattavaan kunnostukseen.
Durée
60 mois
Codes sujets supplémentaires (CPV)
45111100 - Travaux de démolition
45232454 - Travaux de construction de bassins d'eaux pluviales
45232460 - Travaux d'installations sanitaires
45311200 - Travaux d'installations électriques
45400000 - Travaux de parachèvement de bâtiment
Codes de région (NUTS)
BE10 - Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Critères d'attribution
Prix: 100
truck tower-crane sharing