Avis de marché

Sanitāro telpu un ģērbtuvju atjaunošana un lietus ūdens savākšanas sistēmas ierīkošana Eiropas Savienības Padomes Ģenerālsekretariāta Justus Lipsius ēkā Briselē

Services
Date publication
27-04-2020
Date limite
22-05-2020 16:00
Accord-cadre
oui
Procédure
Procédure restreinte
Pouvoirs adjudicateurs
Eiropas Savienības Padome, secrétariat général | 1048 Bruxelles, BE | Institution/agence européenne ou organisation internationale | Services généraux des administrations publiques
Codes sujets (CPV)
45111100 - Travaux de démolition
45232454 - Travaux de construction de bassins d'eaux pluviales
45232460 - Travaux d'installations sanitaires
45311200 - Travaux d'installations électriques
45400000 - Travaux de parachèvement de bâtiment
50700000 - Services de réparation et d'entretien d'installations de bâtiments
Contenu bref
Šis līgums ietver Eiropas Savienības Padomes Ģenerālsekretariāta Justus Lipsius ēkas sanitāro telpu un ģērbtuvju pilnīgu atjaunošanu, ietverot to tehnisko aprīkojumu un lietus ūdens savākšanas tvertņu ierīkošanu.
Description
Description
Šī līguma priekšmets ir vispārējie būvdarbi un apdares darbi, aprīkojuma un piederumu, kā arī speciālo tehnisko iekārtu (elektroiekārtas, apsildes, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas (HVAC) un sanitārās iekārtas) piegāde un ierīkošana (ietverot lietus ūdens savākšanas tvertņu ierīkošanu), kas paredzēts Eiropas Savienības Padomes Ģenerālsekretariāta Justus Lipsius ēkas sanitāro telpu un ģērbtuvju pilnīgai atjaunošanai Briselē.
Durée
60 mois
Codes sujets supplémentaires (CPV)
45111100 - Travaux de démolition
45232454 - Travaux de construction de bassins d'eaux pluviales
45232460 - Travaux d'installations sanitaires
45311200 - Travaux d'installations électriques
45400000 - Travaux de parachèvement de bâtiment
Codes de région (NUTS)
BE10 - Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Critères d'attribution
Prix: 100
truck tower-crane sharing