Avis de marché

Rinnovament tal-installazzjonijiet sanitarji u tal-kmamar fejn wieħed ibiddel/irkupru tal-ilma tax-xita tal-bini Justus Lipsius tas-segretarjat ġenerali tal-Kunsill tal-Unjoni Ewropea fi Brussell

Services
Date publication
27-04-2020
Date limite
22-05-2020 16:00
Accord-cadre
oui
Procédure
Procédure restreinte
Pouvoirs adjudicateurs
Il-Kunsill tal-Unjoni Ewropea, secrétariat général | 1048 Bruxelles, BE | Institution/agence européenne ou organisation internationale | Services généraux des administrations publiques
Codes sujets (CPV)
45111100 - Travaux de démolition
45232454 - Travaux de construction de bassins d'eaux pluviales
45232460 - Travaux d'installations sanitaires
45311200 - Travaux d'installations électriques
45400000 - Travaux de parachèvement de bâtiment
50700000 - Services de réparation et d'entretien d'installations de bâtiments
Contenu bref
Dan il-kuntratt jinkludi r-rinnovament komplet tal-bini sanitarju u tal-kmamar fejn wieħed ibiddel tal-bini Justus Lipsius tas-segretarjat ġenerali tal-Kunsill tal-Unjoni Ewropea, inklużi t-tagħmir tekniku tagħhom u l-installazzjoni ta' tankijiet għall-irkupru tal-ilma tax-xita.
Description
Description
L-għan ta' dan il-kuntratt huwa ta' xogħlijiet ġenerali u ta' tlestija, il-provvista u l-installazzjoni ta' tagħmir u aċċessorji (inkluża l-installazzjoni ta' tankijiet għall-irkupru tal-ilma tax-xita) u ta' tekniki speċjali (l-elettriku, it-tisħin, il-ventilazzjoni, l-arja kundizzjonata u l-installazzjonijiet sanitarji) marbuta mar-rinnovament komplet tal-bini sanitarju u l-kmamar fejn wieħed ibiddel tal-bini Justus Lipsius tas-segretarjat ġenerali tal-Kunsill tal-Unjoni Ewropea fi Brussell.
Durée
60 mois
Codes sujets supplémentaires (CPV)
45111100 - Travaux de démolition
45232454 - Travaux de construction de bassins d'eaux pluviales
45232460 - Travaux d'installations sanitaires
45311200 - Travaux d'installations électriques
45400000 - Travaux de parachèvement de bâtiment
Codes de région (NUTS)
BE10 - Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Critères d'attribution
Prix: 100
truck tower-crane sharing