Avis de marché

Remont sanitariatów i szatni, a także zbiorniki do odzyskiwania wody deszczowej w budynku Justus Lipsius Sekretariatu Generalnego Rady Unii Europejskiej w Brukseli

Services
Date publication
27-04-2020
Date limite
22-05-2020 16:00
Accord-cadre
oui
Procédure
Procédure restreinte
Pouvoirs adjudicateurs
Rada Unii Europejskiej, secrétariat général | 1048 Bruxelles, BE | Institution/agence européenne ou organisation internationale | Services généraux des administrations publiques
Codes sujets (CPV)
45111100 - Travaux de démolition
45232454 - Travaux de construction de bassins d'eaux pluviales
45232460 - Travaux d'installations sanitaires
45311200 - Travaux d'installations électriques
45400000 - Travaux de parachèvement de bâtiment
50700000 - Services de réparation et d'entretien d'installations de bâtiments
Contenu bref
Niniejsze zamówienie dotyczy całkowitego remontu sanitariatów i szatni w budynku Justus Lipsius Sekretariatu Generalnego Rady Unii Europejskiej wraz z ich wyposażeniem technicznym oraz instalacji zbiorników na wodę deszczową.
Description
Description
Przedmiotem zamówienia są roboty ogólne i wykończeniowe, dostawa i instalacja urządzeń i akcesoriów (w tym instalacja zbiorników do odzyskiwania wody deszczowej) oraz technologii specjalnych (elektryczność, instalacje HVAC i urządzenia sanitarne), związane z całkowitym remontem sanitariatów i szatni w budynku Justus Lipsius Sekretariatu Generalnego Rady Unii Europejskiej w Brukseli.
Durée
60 mois
Codes sujets supplémentaires (CPV)
45111100 - Travaux de démolition
45232454 - Travaux de construction de bassins d'eaux pluviales
45232460 - Travaux d'installations sanitaires
45311200 - Travaux d'installations électriques
45400000 - Travaux de parachèvement de bâtiment
Codes de région (NUTS)
BE10 - Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Critères d'attribution
Prix: 100
truck tower-crane sharing